Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс № 27 "школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради

   

Навчальний процес

     

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до навчального плану

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 27»

 Дніпропетровської міської ради

на 2014-2015 навчальний рік

  1. Назва закладу: Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня  школа    № 27» (І-ІІІ ступеня)
  2. Кількість класів – 11, в них учнів 294. Мова навчання - українська.
  3. Школа працює за режимом 5-денного робочого тижня , в одну зміну.

         Робочий навчальний план на 2013-2014 навчальний рік згідно з методичним листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.05.2013 р. № 1/9-349 складався:

-         для 1-3-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молодьспортуУкраїни від 10.06.2011 р. № 572  додаток 2.

            ( Інформаційний збірник МОН України,  2011, №17-18);

-         для 4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молодьспортуУкраїни від 29.11.2005 р. № 682  додаток 2.

( Інформаційний збірник МОН України, 2006 р. № 1);

для 5-6-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня , затвердженими наказом МОН молодьспорту України від 03.04.2012 р. № 409, ( в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №664), додаток 10,11;

для 7-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів  , затвердженими наказом МОН  України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66, додаток 2 .

      ( Інформаційний збірник МОН України, 2009, № 8);

- для 10 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834, додаток 2.

-для 11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834, додаток 5.

 

        При цьому збережено традиційний перелік навчальних предметів, обсяг їх вивчення та внесені певні корективи. Загальна структура навчального плану включає інваріантну та варіативну частини, час між ними розподілено, враховуючи навчально-методичне забезпечення, інтереси учнів, специфіку середньої загальноосвітньої школи № 27, яка має статус експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня і працює над проблемою “Розробка моделі управлінської діяльності по створенню здорового середовища навчального закладу на засадах сучасного освітнього менеджменту”               ( наказ Міністерства освіти і науки України від 17.05.2006 р. № 374 “Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів Самарського району м. Дніпропетровська”).

       Склад інваріантної частини подається через освітні галузі, які забезпечують реалізацію змісту шкільної освіти на рівні державного стандарту.

       У варіативній частині відповідно статусу  закладу виділені години , використані на  третю годину фізкультури з елементами футболу, заняття-тренінги за програмою  “Школа проти СНІДу” (8, 9, 10 кл.), рекомендовано МОН України.

      У 9-11 класах вивчається  курс інформатики та курс «Технології» за рахунок годин трудового навчання.

      Години варіативної складової передбачені на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, індивідуальні та групові заняття. Спецкурси, факультативи, додаткові заняття і консультації, тренінгові заняття, які проводяться за рахунок варіативної складової плану проводяться з групами учнів з будь-якої наповнюваністю, у тому числі з окремими учнями.

      При наявності в класах більше 27 учнів, класи діляться на групи при вивченні іноземної , української мов та під час проведення уроків праці, інформатики.

      Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

      Загальна тривалість навчального року в 1-4 класах становить не менше 175 робочих днів, в 5-10 класах – 190 робочих днів ( з урахуванням екскурсій, навчальної практики, підсумкового оцінювання та державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів).

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

1-4 класи

          1-4  класи- з українською мовою навчання з вивченням російської мови.

          З метою розвитку основних аспектів розумової діяльності, стимулювання мислення дітей, навчання їх основних операцій та прийомів мислення , закладення основи логічного, комбінаторного та операційного мислення, розвитку кмітливості, просторової уяви, пам’яті  та уваги введено спецкурс «Логіка» та «Елементи геометрії».

         На виконання наказу управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 13.06.2006 р. № 211 «Про організацію роботи щодо введення в шкільний компонент міської  (регіональної) програми «Місто мого дитинства», з метою патріотичного виховання молодших школярів в 1-4 класах введено спецкурс « Місто мого дитинства».

         Метою введення спецкурс «Поетика» є залучення молодших школярів до скарбниці світової літератури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, формування в учнів здатності сприймати найкраще і найцінніше, що виробило людство протягом століть, розширення в них культурно-пізнавальних інтересів, надання можливості дітям проявити себе у творчості.

           Варіативна складова використовується на 100%.

 

ВИКОРИСТАННЯ ВАРІАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Предмет/

Назва

Форма прове

дення

 

1кл.

 

 

2 кл.

 

 

3 кл.

 

4 кл.

Програми, які використовуються

«Логіка»

спец курс

-

-

-

1 г.

Програма «Логіка» Митник О.Я. 2-4кл. Початкова школа, Мандрівець 2008, 2009

Рекомендовано МОН України (лист № 1/11-6245 від 08.12.2008 р.)

«Елементи геометрії»

курс

-

-

-

1 г.

Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова типових навчальних планів 1-4 класів. Л.Ф.Щербакова, Г.Ф. Древаль, Мандрівець, 2009

«Місто мого дитинства»

спец

курс

0,5 г.

0,5 г.

0,5 г.

0,5 г.

Регіональна програма з краєзнавства «Місто мого дитинства» для учнів 1-4 кл. Видавництво «Проспект», Дніпропетровськ, 2006

( Наказ управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 13.06.2006 р. № 211 «Про організацію роботи щодо введення в шкільний компонент міської

( регіональної) програми «Місто мого дитинства»

Поетика

спец

курс

-

-

-

0,5 г.

«Поетика», 2-4 класи, авт. Петровська Т.В.   ( Т.: Мандрівець, 2009;

«Зарубіжна література»,

2-4 класи, авт. Мовчун А.І. ( К.: АВДІ, 2007, 2009), ( Т.: Мандрівець, 2009)

Рекомендовано МОН України (лист № 1/11-6245 від 08.12.2008 р.)

Образотвор-че мистецтво

 

0,5 г.

0,5 г.

0,5 г.

-

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням української мови. Видавничий дім «Освіта», 2012

 

ОСНОВНА ШКОЛА

5-9 класи

5 клас - з українською мовою навчання національної меншини і вивченням двох іноземних мов;

6 клас -  з українською мовою навчання і вивченням двох іноземних мов;

7-8 класи- з українською мовою навчання з вивченням російської мови;

9 клас – з українською мовою навчання з вивченням російської мови, допрофільний математичного напрямку.

         Варіативна складова використовується на 100%.

         Сплановані тренінгові заняття в 8  та 10 класах  за програмою «Школа проти СНІДу». Для поглиблення й доповнення матеріалу шкільного курсу математики щодо розв’зування текстових задач у 6 класі введено  1 годину математики. 9 клас - допрофільний: на поглиблене вивчення окремих розділів математики та розширення знань з математики відведено 1 година з варіативної частини навчального плану, загальна кількість математики на тиждень -   5 годин. У 6-му класі введено 1,5 години спецкурсу «Міфологфя стародавнього світу». У 8-му класі виділено по 1 додатковій годині на додаткове вивчення  інформатики, таким чином ведеться підготовка до вибору профілю у 8-9 класах. З метою патріотичного виховання підлітків у 5,7,8,9,10,11 класах продовжується спецкурс «Історія рідного краю. Дніпропетровщина».

 

ВИКОРИСТАННЯ ВАРІАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ

в 5-9 класах

Предмет/

Назва

Форма прове

дення

 

5 кл.

 

6 кл.

 

7 кл.

 

8 кл.

 

9 кл.

Програми, які використовуються

«Історія рідного краю. Дніпропет

ровщина»

спец

курс

0,5 г.

-

0,5 г.

0,5 г.

0,5 г.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія рідного краю. Дніпропетровщина» 5, 7-11 кл., Дніпропетровський обласний інститут післядипломної перепідготовки вчителів.

«Міфологія стародавнього світу»

курс

-

1,5 г.

-

-

-

Програма допрофільного курсу для учнів 6 класу під редакцією І.І.Нікітіної, 2010 рік

Розв’язуємо текстові задачі

курс

-

2 г.

-

1 г.

-

Збірник програм з математики в 2-х частинах, 2011 р., під редакцією Н.С. Прокопенко, рекомендовано МОН України

За лаштунками шкільної математики

факультатив

-

-

-

-

1 г.

Збірник програм з математики в 2-х частинах, 2011 р., під редакцією Н.С. Прокопенко, рекомендовано МОН України

«Інформатика. Єдиний базовий курс»

спец курс

-

-

-

1 г.

-

Програма курсу «Інформатика. Єдиний базовий курс». 7-9 класи. О.П.Пилипчук, І.І.Сальнікова. Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (пр. №1, 13.01.2012)

«Школа проти СНІДу»

тренінгзаняття

-

-

-

1 г.

-

Навчальна програма «Школа проти СНІДу. Профалактика ризикованої поведінки, Алатон, Київ, 2004.

 

СТАРША ШКОЛА

10-11 класи

        З варіативної складової навчального плану виділено години на вивчення української мови, хімії, фізичної культури, предмету “Захист Вітчизни» та «Історію рідного краю. Дніпропетровщина», тренінгові заняття за програмою «Школа проти СНІДу» ( в рамках дослідно-експериментальної діяльності закладу). В 10 класі введено 1 годину «Історію України першої половини ХХ століття в особах», в 11-му класі введено 0,5 годин на тиждень спецкурсу “Європейський вибір України”.

ВИКОРИСТАННЯ ВАРІАТИВНОЇ ЧАСТИНИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Предмет/години на тиждень

Форма проведення

10 кл.

11 кл.

Програми, які використовуються

Захист Вітчизни

Заняття в навчальному центрі допризовної підготовки

1 г.

1 г.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Захист Вітчизни»

«Історія рідного краю. Дніпропетровщина»

Спецкурс

0,5 г.

0,5 г.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія рідного краю. Дніпропетровщина» 5, 7-11 кл., Дніпропетровський обласний інститут післядипломної перепідготовки вчителів.

«Історія України першої половини ХХ століття в особах»

Спецкурс

1 г.

-

Курс за вибором «Видатні постаті України». 10-11 класи, Гирич І., 2010 рік

«Європейський вибір України»

Спецкурс

-

0,5 г.

Регіональна програма ДОІППО

Українська мова

Додаткові заняття

2,5 г.

2 г.

Рідна мова. Програма курсу для учнів 10-11 класів

«Захисти себе від ВІЛ»

 

Тренінгові заняття

1 г.

-

Навчальна програма «Школа проти СНІДу. Профалактика ризикованої поведінки, Алатон, Київ, 2004.

Фізкультура

 

Додаткові заняття

1 г.

-

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура»

«Розв’язуємо текстові задачі»

курс

1 г.

-

Збірник програм з математики в 2-х частинах, 2011 р., під редакцією Н.С. Прокопенко, рекомендовано МОН України

Хімія

Додаткові заняття

1 г.

-

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія» 10-11 класи

Розв’язування задач з хімії

Факультатив

-

1 г.

Кукса С.П. 600 задач з хімії. Тернопіль: Маюрівець-1999-260с.

Глинка Н.Л. Задачи и упражненияпо общей химии-Ленинград: Химия, 1983 -176 с. Хомченко Г.Г., Хомченко І.Р. Задачі з хімії для вступників до вузів. Київ. Вища школа, 1991-340 с.

 

 

Директор школи                                                                                           О.Л.Полехіна