Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс № 27 "школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради

   

Виховна робота

Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

     Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення усієї системи виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учня, створення умов для самореалізації у різних видах творчої діяльності. Головною метою виховання особистості є підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, громадського діяча, сім'янина, товариша.

      Сучасні наукові дослідження доводять, що виховання є глибоко національним за своєю суттю, змістом, характером. «Національне виховання, -як зазначала українська громадська, культурно-освітня діячка, педагог Софія Русова (1856-1940), - забезпечує кожній нації найширшу демократизацію освіти, коли її творчі сили не будуть покалічені, а, значить, дадуть нові оригінальні, самобутні скарби задля вселюдного поступу: воно через пошану до свого народу виховує в дітях пошану до інших народів...»

     Основні завдання виховної діяльності сучасних закладів освіти визначені Законами України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»; указами Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від 24.03.2015 № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 12.08.2015 № 471/2015 «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 09.11.2015 № 633/2015 «Про відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи», від 03.12.2015 № 675/2015 «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України», від 30.12.2015 № 731/2015 «Про відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 22.01.2016 № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», від 15.03.2016 № 94/2016 «Про відзначення 20-ї річниці Конституції України», від 08.04.2016 № 130/2016 «Про відзначення у 2016 році Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні»; постановами Верховної Ради України від 12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 22.07.2015 № 524 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання»; розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р «Про заходи з увічнення

пам’яті захисників України на період до 2020 року», від 25.12.2015 № 1400-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік», від 13.01.2016 № 3-р «Про затвердження плану заходів із відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 05.05.2016 № 348-р «Про затвердження плану заходів щодо вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу», від 11.05.2016 № 372-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 20-ї річниці Конституції України», від 27.05.2016 № 418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік», наказах Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти».

Основні напрямки у виховній роботі:

1.     Національно-патріотичного виховання підростаючого покоління

      Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим, національно-патріотичне виховання є важливим сектором навчально-виховного процесу.

       Основним документом щодо національно-патріотичного виховання підростаючого покоління є Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена Указом Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015. Відповідно до положень зазначеної Стратегії, основними складовими національно-патріотичного виховання визначено: громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне й духовно-моральне виховання.

    Основними складниками патріотизму є: любов до Батьківщини, народу, держави (любов до України); діяльнісна відданість Україні; суспільно значуща цілеспрямованість; моральна стійкість; готовність до самопожертви; почуття власної гідності. Саме складники патріотизму й визначають спектр змістових ліній виховної роботи з національно-патріотичного виховання.

    Важливим аспектом формування національно самосвідомої особистості є виховання поваги та любові до державної мови. Володіння українською мовою та використання її у повсякденному спілкуванні повинно стати пріоритетними у виховній роботі з дітьми. Мовне середовище має значний вплив на формування учня-громадянина, патріота України.

     Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність педагогів, учнів, батьків, яка сприяє встановленню соціальних зв’язків, опануванню дітьми новими вміннями шанобливого й відповідального ставлення, формуванню у них соціально значущої ініціативності, прагнення пожертвувати в ім’я України вільним часом, здійснити альтруїстичний вчинок.

      Звертаємо увагу, що у 2017 році відзначається 100-річчя початку подій Української революції 1917-1921 років. З метою збереження пам’яті про цю історичну подію, вшанування пам’яті її учасників рекомендуємо провести.

2.     Превентивне виховання

      Превентивне виховання - це комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист.

      Основні завдання превентивного виховання дітей і молоді:

створення умов для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів;

забезпечення соціально-психологічної діяльності, педагогічно зорієнтованої на протидію втягування дітей і молоді в негативні ситуації;

надання комплексної психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги тим неповнолітнім, які її потребують;

стимулювання неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації, сприяння валеологізації навчально-виховного процесу, навчанню з раннього віку навичкам охорони власного життя і здоров'я;

сприяння виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів при підготовці спеціалістів (педагогів, психологів, медиків, соціологів, юристів, соціальних працівників), батьків та ін., об'єднанню зусиль різних суб'єктів превентивної роботи.

       Одним із дієвих способів встановлення безпечного, комфортного середовища у навчальному закладі, вирішення учнівських конфліктів та примирення серед однолітків є створення у навчальних закладах шкільних служб порозуміння за допомогою медіаторів (посередників). Діяльність цих служб дозволяє формувати у школярів навички співпраці, будувати ефективну систему вирішення конфліктних ситуацій у закладі, забезпечувати психологічно здорове середовище в учнівському колективі.

     Проблеми нелегальної міграції і торгівлі людьми останнім часом набули надзвичайного поширення у країні, постійно змінюючись та ускладнюючись. Сьогодні здійснюється активізація профілактичної роботи, спрямованої на розвиток правосвідомості молодого покоління, формування його активного, адаптивного життєвого стилю, відповідальності за власне життя, умінь об’єктивної оцінки суспільних небезпек. За рахунок варіативних годин ввести курс «Особиста гідність.Безпека життя. Громадська позиція».

    Набуває чинності профілактична програма «Школа і поліція» спрямована на налагодження відкритого продуктивного діалогу учнів з працівниками поліції при обговоренні важливих правових проблем та формування їхньої правосвідомої поведінки як у школі, так і поза нею. Доречи, навчальні заклади міста Одеси, Києва впроваджують експериментальну модель співпраці закладу та поліції «шкільний офіцер поліції».

3.     Фізичне виховання є невід’ємною складовою превентивної освіти

     Ми, школа сприяння здоров’я і нам відомо, що головне завдання школи зберегти і зміцнити    фізичне та психологічне здоров’я учнів.

    Реалізація цих завдань має вирішуватися за напрямками:

- створення в навчальному закладі безпечних та нешкідливих умов навчання, режиму роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формування гігієнічних навичок та засад здорового способу життя дітей та учнівської молоді;

 - організацію оптимального рухового режиму: уроки фізичної культури, фізкультурно-оздоровчі заняття, заняття у фізкультурних гуртках і спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки, групах лікувальної фізичної культури, спортивних школах, клубах за інтересами;

-  стимулюванням до самостійних фізичних вправ та до виконання домашніх завдань з фізичної культури.

       Важливо дотримуватись вимог щодо проведення фізкультурних хвилинок під час уроків, які потребують підвищеної уваги та значного інтелектуального напруження. Звісно, це не має прямого впливу на процес фізичного розвитку, але дозволяє «перезавантажити» увагу учнів, зняти зайве навантаження, підвищити ефективність засвоєння навчального матеріалу, сприяючи збереженню здоров’я дітей.

Методичні рекомендації щодо здорового способу життя

та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю

у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

      Проблема здоров'я школярів сьогодні є гостро актуальною. Педагоги все більше усвідомлюють, що саме вони можуть немало зробити для здоров'я школяра. Це стосується кількох аспектів професійної діяльності педагога, пов'язаних із питаннями охорони здоров'я вихованців.

       Основні форми і можливості впливу педагогів наступні: використання на заняттях таких елементів його змісту (фактів, аргументів, прикладів, задач), які б поступово переконували школярів у негативних наслідках шкідливих звичок для здоров'я і необхідності здорового способу життя (навчальний аспект); організаційно-педагогічна робота педагога, спрямована на формування в школі норм і традицій залучення до здорового способу життя, «моди на здоров'я».

       Робота має бути спрямована на виявлення та систематизацію знань з теми «Здоровий спосіб життя», розвиток творчих здібностей учнів, виховання активної життєвої позиції, відповідального ставлення до свого здоров'я.

    Робота щодо пропаганди здорового способу життя та організації спортивно-масової зайнятості учнів має включати такі напрямки: спортивно-масова, фізкультурно-оздоровча та агітаційно-пропагандистська робота.

     Мета цієї роботи - створення умов для формування в учнів здорового способу життя, дбайливого ставлення до свого здоров'я як головної життєвої цінності; залучення уваги батьків до проблеми збереження та зміцнення здоров'я дітей.

      Основними завданнями роботи щодо пропаганди здорового способу життя та організації спортивно-масової зайнятості учнів є агітація й пропаганда фізичної культури та спорту; підвищення інтересу учнів до занять на уроках фізичної культури; створення умов для підтримки стабільного здоров'я учнів; пропаганда здорового способу життя; профілактика правопорушень; залучення батьків до участі в організації оздоровчих заходів.

Спортивно-масова робота передбачає:

визначення в рамках учнівського самоврядування відповідальних за спортивно-масову роботу (початок навчального року);

планування спортивно-масової роботи в школі (початок навчального року);

участь у військово-патріотичній роботі (протягом навчального року);

участь у Всеукраїнських та регіональних спортивних змаганнях (протягом навчального року) тощо.

Фізкультурно-оздоровча робота передбачає:

доведення до відома батьків інформації про спортивні секції та (або) наявності тренажерного залу в школі (початок навчального року);

проведення днів здоров'я (протягом навчального року);

організацію зарядок та «фізкультхвилинок» на уроках (протягом навчального року);

спільно з батьками виїздів на природу з проведенням спортивних ігор (протягом навчального року);

спільну роботу класного керівника з медичним працівником і вчителями фізичної культури (протягом навчального року) тощо.

Агітаційно-пропагандистська робота передбачає протягом навчального року організацію проведення зустрічей батьків із учителями фізичної культури, шкільним лікарем, зі шкільними офіцерами поліції, із працівниками служби у справах дітей, психологом та соціальним педагогом школи, із видатними спортсменами й волонтерами та ін.

      Враховуючи доступність елементів народної фізичної культури, що вирізняється високою емоційністю та колоритом, можна досягти надзвичайної масовості і залучення дітей та молоді до участі у спортивно-оздоровчих заходах. Поряд із розвитком фізичних якостей діти матимуть можливість ознайомитися з народними звичаями, традиціями, обрядами, збагатити й розширити свої знання з історії України, що викличе бажання примножити її славу власними здобутками і рекордами.

     Під час складання плану підготовки заходу треба передбачити питання використання символіки, гімну, оформлення місць проведення змагань засобами наочної агітації й пропаганди. Фізкультурно-художнє або спортивне свято має розпочинатися урочистими церемоніями (підняття українського національного або олімпійського прапора, привітання гостей і представників місцевої влади тощо).

      Під час проведення заходів радимо застосувати елементи народного танцю, обрядових дій, народної рухливої гри, хороводу. Доцільно до програми спортивно-оздоровчого заходу включити командні проходження строєм під супровід і виконання української народної пісні; змагання на знання більшої кількості прислів’їв про здоров’я; організацію поєдинків сучасних богатирів з метою прояву особистих фізичних умінь і навичок.

    Туристичні походи та екскурсії мають велике оздоровче, виховне та освітнє значення. Під час походів школярі знайомляться з історією, архітектурою, освітою та культурою свого народу. Такий підхід є запорукою  Не тільки здорового способу життя, а й важливою ланкою єднання людини з навколишнім світом, використання життєдайної сили землі, природи та любові до рідного краю.

     Впроваджуючи народні форми фізичного виховання за межами освітніх закладів, доцільно віддати перевагу українській обрядовості. Народні свята та звичаї завжди посідали чільне місце у житті українців, сприяли фізичному й духовному розвитку особистості, зміцненню здоров’я; містили в собі сукупність моральних, психічних, фізичних та патріотичних рис діяльності кожної людини на всіх етапах її життя.

      Враховуючи й усвідомлюючи цінність народних традицій, молодь відчуває потребу в їх відображенні.

     В сучасних умовах треба зміцнювати цінності української національної культури і її важливої складової – фізичної культури, вирішуючи основне завдання – виховання повноцінного, здорового й талановитого українського громадянства.

      Масові фізкультурно-спортивні заходи посідають важливе місце у системі організації здорового способу життя учнівської молоді. Вони є методом залучення широких мас до занять фізичною культурою й спортом, реабілітації організму, підвищення фізичної підготовленості, виховання необхідних рухових навичок і вмінь, сприяють росту національно-патріотичного духу та підвищенню мотивації до занять фізичною культурою й спортом.

     Спортивні змагання містять не тільки фізичну, а й величезну емоційну напругу. За своєю емоційною дією на гравців і глядачів футбол стоїть на першому місці. Присутні н

 

4.      Художньо-естетичного виховання

       Естетичне виховання пов'язане з естетичним розвитком особистості у всіх сферах її діяльності – вміння відчувати й розуміти прекрасне в особистому й громадському житті, в природі, праці, мистецтві. Воно покликане також пробуджувати в учнів бажання створювати прекрасне й боротися з усім потворним. Із естетичного ставлення до дійсності випливають завдання школи в галузі естетичного виховання, а саме:

 стимулювання естетичних потреб;

 прищеплення естетичного сприйняття і почуття;

 вироблення естетичних понять, смаків, оцінок і думок;

 плекання естетичних ідеалів;

 виявлення й розвиток художніх творчих здібностей учнів у різних видах діяльності та галузях мистецтва.

         Естетичне виховання, що проводиться на уроках, доповнює позакласна робота у різних гуртках: драматичних, виразного читання, літературних, хореографічних, художньої гімнастики, образотворчого мистецтва, у хорах, оркестрах, ансамблях. Значна частина роботи припадає на позашкільні заклади: Малі академії мистецтв, центри естетичної творчості дітей та молоді, мистецькі дитячі студії, бібліотеки, дитячі опери, лялькові театри, дитячі кінотеатри й філармонії, туристські станції та станції юних натуралістів, спортивні комплекси, дитячі організації України тощо. Велике значення для піднесення естетичного виховання має участь дітей у конкурсах і оглядах художньої самодіяльності, фестивалях, олімпіадах, концертних програмах, художніх виставках, відзначенні народних і шкільних свят, обрядах, порадах, іграх і забавах.

        Діти мають обов’язково відвідувати історичні, краєзнавчі, художні музеї, виставки картин, скульптур, фотографій. Вони вчитимуться не тільки цінувати прекрасне, але й створювати щось власними руками. Тому у всіх навчальних закладах повинні існувати виставки, на яких представлені плоди творчості дітей.

5.     Розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами натуралістичної роботи

(еколого-натуралістичне виховання)

     Перспективним напрямом еколого-натуралістичного виховання є соціальне партнерство з навчальними закладами інших типів, науково-дослідними установами, соціально орієнтованим бізнесом.

     У 2016-2017 навчальному році з метою підвищення рівня еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності, формування екологічної культури учнівських колективів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів спільно з Торговельною мережею «Фокстрот. Техніка для дому» Національним еколого-натуралістичним центром заплановано проведення Всеукраїнського конкурсу для учнівської молоді «ЕКОклас».

6. Підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя – одне з головних завдань сучасної школи

(сімейне виховання)

    Сім'я та школа мають спільну мету – виховання всебічно розвиненої гармонійної особистості, яка здатна реалізувати себе в професійному, громадянському і сімейному аспектах.

      Шалений ритм життя та напружений робочий графік батьків створили ціле покоління дітей, що страждають від браку уваги. Сьогодні вкрай необхідно допомогти учням у майбутньому бути свідомими батьками, готовими до подолання труднощів у сімейному житті; навчити у майбутньому по-справжньому любити дітей, берегти та зміцнювати сім’ю; забезпечити духовно-моральну основу особистості.

     Питання підготовки дітей та молоді до сімейного життя слід інтегрувати у зміст освіти початкової, середньої і старшої школи.

    У початковій школі дітей варто знайомити з такими поняттями, як сім’я, права і обов'язки її членів, сімейні традиції, материнство і батьківство, ґендерна рівність.

      У середніх і старших класах вивчення навчальних предметів дає широкі можливості для поглиблення й розширення знань учнів у цьому напрямі. Так, на уроках української літератури розкривається моральна краса людей, їхнє уявлення про здоров’я, щастя, кохання, сімейне благополуччя. На уроках історії учнів можна ознайомити з розвитком шлюбно-сімейних відносин, з сім’єю як соціальним явищем. На уроках правознавства − зі змістом основних положень законодавства про сім’ю, шлюб, державний захист сім’ї та дитинства. На уроках з основ здоров’я радимо розглядати основні функції сім’ї та обов’язки членів родини щодо збереження здоров’я, стосунки та взаєморозуміння в сім’ї, правила спілкування в сім’ї.

     Продовжується робота щодо впровадження курсу за вибором «Сімейні цінності» в навчально-виховний процес загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів України для 8-10-х класів у формі факультативу, курсу за вибором, гурткової роботи, класних годин, окремих бесід та батьківських всеобучів.

6.     Професійна орієнтація та допрофільна підготовка

        Змістом сучасної профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах має бути: формування в учнів ставлення до себе як суб’єкта майбутньої професійної діяльності, усвідомлення своєї індивідуальної неповторності, відповідальності та впевненості у досягненні майбутнього професійного успіху; активізація процесів самопізнання, самооцінки та актуалізація потреби у самовдосконаленні; формування системи знань учнів про специфіку профільного навчання як першого кроку до оволодіння обраною професією (для 8-9 класів), стратегію і тактику реалізації визначених напрямів власного кар’єрного зростання у майбутньому; ознайомлення учнів із способами і прийомами прийняття обґрунтованих рішень про вибір майбутнього профілю навчання і майбутньої професії, забезпечення їх практичним досвідом пошуку необхідної інформації для розробки або ж удосконалення індивідуальної освітньої траєкторії та стратегії професійного зростання у майбутньому.

         Основою для узагальнення учнем здобутих знань, необхідних для професійного самовизначення, є курси профорієнтаційного спрямування. Міністерством освіти і науки України надано гриф навчальним програмам курсів за вибором «Людина і світ професій» для учнів 8-9 класів та «Побудова кар’єри», які розраховані на 9, 18, 35, 70 год. і рекомендовані до використання в загальноосвітніх навчальних закладах, ресурсних центрах освітніх округів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, опорних школах територіальних об’єднань громадян у 8, 9, 10 та 11 класах за рахунок годин варіативної складової навчальних планів, курсів за вибором факультативів.

 

 

 

Засідання педагогічнолї ради школи

26 січ. 2015
Про обговорення ролі навчально-виховного середовища школи у зміцненні моральності суспільства й утвердженні здорового способу життя

26 січня 2015 року вчителі школи зібралися на планове засідання педагогічної ради школи. На порядок денний були винесені питання:

- Роль навчально-виховного середовища школи у зміцненні моральності суспільства й утвердженні здорового способу життя;

- Про стан національно-патріотичного виховання молоді;

- Про діяльність колективу щодо запобігання скоєннюб правопорушень, бродяжництва, надання допомоги сімьям, які опинилися в складних життєвих обставинах та інші.

Активну участь в обговоренні питань педради взяли Полехіна О.Л., директор школи, Сутковенко О.М., заступник директор з виховної роботи, Кулініч І.І., вчитель російської мови, Сайко-Митрофапнова Ю.В., вчитель української мови, Нейжмак С.А., вчитель початкових класів, Дорожкін В.А., вчитель фівзкультури.  

Мільйон гарячих сердець

 
Про шкільну благодійну акцію

Шкільна акція "Мільйон гарячих сердець", яку оголосила рада міністрів шкільної "Світанкової країни" ще у вересні, триває. На цей раз учні зібрали кошти на придбання сітки, щоб перетворити її на маскувальну зимову, яка допоможе бійцям АТО замаскувати зброю, танки, та бліндажі. Всі охочі (умова була поставлена-тільки за бажанням та від щирого серця!) беруть участь у виготовленні маскувальної білої сітки. Батьки, учні, вчителі несли до школи білу тканину,  різали на стрічки, а потім вплітали разом їз побажанням вижити та захистити Україну в сітку. Дві маскувальні сітки по 80 кв. м виготовлено учнями школи. Велика подяка всім, хто взяв участь у цьому етапі акції. Найактивнішими у плетінні виявилися учні 4-7, 9 класів. До сітки учнів 1-7 класів додали власні малюнки-вітання з Новим роком, новорічні іграшки та прикраси.

 

«Небезпечний Інтернет»

Щербань Наталя Володимирівна,

заступник директора з науково-

дослідно-експериментальної роботи,

вчитель інформатики

 

 У зв’язку із процесом глобальної комп’ютеризації життя людини виникають питання про вплив комп’ютера на її організм і, у першу чергу, на фізичне та психічне здоров’я. Особливу увагу треба приділити вивченню впливу комп’ютера на здоров’я школярів, що обумовлено як більшою чутливістю організму дитини до всіляких факторів навколишнього середовища, так і можливими віддаленими наслідками такого впливу, які позначаться лише через багато років.

     Колись людина не знала приємнішого, аніж відпочинок на природі, в колі друзів. Тепер більшість віддає перевагу «віртуальному життю». Чи уявляємо ми своє життя без Інтернету? Напевно — ні. Найактивнішими користувачами Інтернету є молодь. Хтось намагається знайти роботу, хтось шукає необхідну інформацію, а декотрі обрали його як засіб комунікації, зв’язку.

      Що таке віртуальне життя? Точну відповідь на це питання дати можете тільки ви самі. І це залежить від того, наскільки тісно переплелося ваше реальне життя з комп'ютерними пристрастями, з віртуальною реальністю.

     Сьогодні існування Інтернету є звичним і буденним явищем, яким нікого не здивуєш. Мережа Інтернет створювалася для отримання вільного часу для саморозвитку, проте більшість використовують цей час для створення власної віртуальної реальності і перетворюють її на залежність. Розглянемо найпопулярніші серед молоді послуги, що пропонує нам всесвітнє павутиння.

     Гра — дидактична, спортивна, словесна, настільна. Ні, мова йтиме не про ці активні та веселі ігри для дружньої компанії. Мова йде про віртуальні ігри, які дають ілюзорне уявлення про життя, де вдається втілити найчарівніші задуми, здійснити всі заповітні мрії, стати героєм, тобто зробити все те, що в реальному житті за якихось причин не вдається, оскільки в буденних реаліях необхідно попрацювати для досягнення своїх цілей.  А у грі все просто — клікнув мишею — і ти на вершині слави!    Віртуальна реальність є необ'єктивною та змінює свідомість, після чого реальність здається сірою та нецікавою. Проектування власного життя у грі дає оманливе відчуття успіху, викликає захоплення, яке зрештою може перетворитись у велике розчарування.

     Соціальна мережа, де в тебе сотні знайомих, де викладені твої найкращі фото, де ти спілкуєшся без часових та просторових обмежень і де тобою захоплюються дарує тобі відчуття потрібності іншим та приналежності до соціуму, приховуючи твою самотність. А чи це по справжньому? Чи є ці емоції повністю реальними? Чи є в тебе час в реальному житті знайомитись з людьми, знаходити друзів та спілкуватись з ними без клавіатури? Відповівши на ці запитання, можна змалювати картину недалекого майбутнього, де два сусіди, замість поговорити за чашкою кави, щодня набирають на клавіатурі повідомлення один іншому: «Превед, кагдила?», «Да, ты сеня кросавчег!». Сумна перспектива, правда ж?

     Ще одним розчаруванням в Інтернеті є віртуальні знайомства. Звичайно, є люди, яких вони зробили щасливими, когось дуже потішили, хтось навіть одружився та народжує дітей, проте є і постраждалі, і таких, на превеликий жаль, більшість. Потрапивши у віртуальну реальність «любові», здається, що всі насправді такі як на фото, так само зацікавлені у спілкуванні. Найчастіше люди знайомляться в Інтернеті не тому, що шукають другу половинку, а тому, що їм подобається сам процес. У Мережі тепер можна навіть одружитися і народити дітей, віртуальних звичайно. Начебто життя налагоджується, от тільки чому ж тоді так сумно і самотньо вечорами, і не гріє та віртуальна любов? Чому так хочеться відчути шалений стукіт серця, коли ти на побаченні з ним/нею? А як же хвилювання при першому поцілунку та трепіт від дотиків коханої людини?

     Форуми — ще одні з поглиначів дорогоцінного часу. Скільки ж там не переробленої роботи — і аватар підібрати, і нік оригінальний вигадати, і на питання дати відповіді. Так, твоя думка справді цікава та важлива для суспільства і форуми можуть бути корисними, але тоді, коли ти не зловживаєш ними та знаєш міру!

     Соціальні мережі, віртуальні знайомства, форуми, ігри та ще багато іншого — затягують нас з кожним днем все більше і більше. Пам'ятайте, що тільки невпевнені в собі люди намагаються створити власний віртуальний світ, де все ідеально — успішна кар'єра, матеріальний достаток, добрий начальник, дружина, яка не дорікає і т. д. і т. п... Надзвичайно важко відмовитись від даного виду «наркотику». Проте психологи стверджують, що дану залежність можливо подолати, маючи бажання боротись та прикладаючи значних зусиль.

     Багато говориться про дитячу інтернет-безпеку, але що робити, якщо сама глобальна мережа обернулася загрозою для повноцінного реального життя маленького чоловічка?

     Чому віртуальний світ такий привабливий для дітей? Та тому ж, чому і для дорослих: межі стерті, правил і обмежень практично немає, а головне, що усе надано в готовому виді. Інтернет – це один з напрямів світу споживання, і дитина вбирає цю систему, втягується в неї і приймає іноді як єдину правильну.

     Знайте, віртуальна залежність є офіційно визнаним захворюванням ХХІ століття, то ж бережіть себе і будьте здорові!

     Пам'ятайте про це і не дозволяйте комп'ютеру відняти у вас справжнє, ваше власне життя. І, саме головне, подбайте про дітей! Не дайте їм піти від реального життя в придуманий світ!

 

 

 

 


 


 

 

 

Система діяльності

з формування соціально адаптованої особистості

в умовах середньої загальноосвітньої школи

(Тези виступу на міжніродній валеологічній конференції в м. Харкові

квітень 2012 року)

Сутковенко О.М.,

 заступник директора з виховної роботи

комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 27»

Дніпропетровської міської ради

       

 

            Тема досвіду, який я сьогодні презентую, безпосередньо пов’язана з темою експериментальної діяльності школи “Розробка моделі управлінської діяльності зі створення здорового середовища навчального закладу на засадах сучасного менеджменту”. 

 

     Cистема діяльності з формування соціально адаптованої особистості в умовах середньої загальноосвітньої школи.     

     Запропонована нами модель управлінської діяльності дає змогу в умовах невеликої школи, віддаленої від центру міста, яка знаходиться в умовах більш наближених до умов сільської школи бути Школою сприяння здоров’ю,  школою, яка прагне до змін, які допоможуть вирішувати основні завдання загальноосвітньої школи:  

  1. різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб; 
  2. збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я вихованців; виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості;
  3. формування у школярів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;
  4. становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво;
  5. виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією.

 

        Особистість громадянина формується за умови безпосередньої участі школярів у продуктивній творчій праці , в процесі практичної апробації громадянських цінностей. Тому при створенні  виховної системи нашої школи враховувалася роль виховання в соціалізації особистості.         

         Виховна система школи – це цілісна структура , яка сприяє успішній діяльності вихованця .

 

        Система діяльності  з формування соціально адаптованої особистості складається із таких змістовних модулів: пізнання дитини та умов її життя в сім’ї , організація змістовного спілкування та дозвілля учнів, формування системи цінностей дитини. 

 

           Демократія і громадське суспільство , що складається в Україні , потребують  активних громадян , які мають сформовані соціальні  цінності й орієнтири .

          Одним з  найбільш ефективних методів виховання визначається діяльнісний  підхід .

 

         Суть соціального замовлення суспільства школі полягає у вихованні особистості , яка володіє  не тільки певною  сумою знань , умінь і навичок , а й здатна активно включатися в демократичні процеси , які відбуваються  в нашій країні , стати учасником самоврядування народу . Одним із найважливіших факторів формування в учнів таких якостей є учнівське самоврядування .

       Через самоврядування, розвиток дитячої творчості, діяльність громадських організацій в комплексі створюється міцний фундамент для повноцінного соціального становлення молодої особистості.   

       Розглядаючи  учнівське самоврядування як один із видів врядування,             А.С. Макаренко вважав його дієвим засобом  підготовки підростаючого покоління до життя , праці , активної участі в загальнодержавних суспільних справах .

 

      В школі діє дитячо-юнацька організація “Світанкова країна”, діяльністю якої керує рада міністрів з числа учнів основної та старшої школи. У складі “Світанкової країни” створена організація молодших школярів “Квітка-семицвітка”.

     Традиційно на початку навчального року в школі оголошується виборча кампанія. Колективи класів обирають кандидатів до ради міністрів, готують агітаційні листівки (все за прикладом справжніх виборів), потім творчі групи від кожного класу представляють свого лідера у незвичайній цікавій формі ( “жива” газета, рольова гра, дебати, міні-вистави, телепередачі тощо).

       Спрямовує діяльність учнівського самоврядування рада міністрів на чолі з прем’єр-міністром з числа старшокласників.

 

       Шкільна рада міністрів складається з міністерств, які мають певні функції, виконуючи які діти готуються до життя в суспільстві.  Наприклад, лідер класу, який входить до складу міністерства культури та відпочинку, безпосередньо бере участь у розробці та проведенні заходів різного рівня (складає сценарій, організовує дітей до участі, залучає молодших учнів,  проводить репетиції тощо), несе певну відповідальність  за результат. Таким чином, він набуває соціальної компетентності, уміння взаємодіяти з різновіковими групами учнів, набуває досвіду розширення комунікативних зв’язків, підвищує рівень емоційного інтелекту, відчуває свою важливість , значущість у колективі.

 

     Організація молодших школярів козачат - весельчат  “Квітка-семицвітка” має свою символіку: семикольоровий прапор, який зберігається у найстарших козачат 4 класу; жовто-блакитний галстук - символ належності до організації козачат - весельчат; емблему - “Квітку-семицвітку”. У другому класі відбувається посвята у козачата, молодшим школяра пов’язуються жовто-блакитні галстуки. За міністерствами ради закріплені сім напрямів діяльності молодших школярів, розподілених за кольорами квітки-семицвітки:

- голуба пелюстка – “Залив добра”.

- зелена пелюстка – “Барвінковий заповідник”.

- фіолетова пелюстка – “Місто Всезнайок”.

- оранжева пелюстка – “Країна Каруселія”.

- синя пелюстка – “Спортландія”.

- червона пелюстка – “Місто майстрів”.

- жовта пелюстка – “Земля прадідів”.    

       Таким чином, із включенням різновікових груп учнів до спільної вчинкової діяльності створюється єдине поле життєтворчості навчального закладу.

 

     Колектив з його громадською думкою, традиціями, звичаями є важливим  фактором формування суспільного позитивного досвіду, а також соціально значимих умінь і навичок громадянської поведінки.   Звичайно, за певних умов колектив нівелює особистість . Однак, індивідуальність може розвиватися і знайти свій вияв в колективі. Організація різноманітних форм колективної діяльності           ( навчально-пізнавальна, трудова, художня – естетична та ін.) сприяє виявленню творчого потенціала особистості.

 

       Соціалізація учнів в умовах середньої загальноосвітньої школи  , стимулювання зацікавленості їх до вирішення актуальних проблем суспільства ми вважаємо за одну з головних цілей своєї діяльності. Упроваджуємо соціальні проекти, які дозволяють   набувати учнями досвіду , необхідного для успішної участі у соціально – значимих проектах , громадянських ініціативах.

       Беручи участь  у вирішенні соціального проекту , учні при підтримці педагогів виявляють , формулюють та пропонують варіанти рішення обраної проблеми , актуальної для школи , мікрорайону , міста.

 

        Школа – це центр , який допомагає не лише дітям , але і батькам навчатися успіху , тому одним із сучасних напрямків  - формування культури та духовності батьків та учнів є система естетичного виховання .

     Педколектив та адміністрація школи вбачає запорукою успіху в навчанні і вихованні саме формування особистості школяра , зокрема його естетичних почуттів, а також у розвитку творчих здібностей дитини .

      Нами створено шкільний центр творчості, в складі якого працюють гуртки та секції за інтересами об’єднує різні вікові та соціальні категорії дітей та дорослих. Перебування дитини в таких об’єднаннях, набуття нею різноманітного досвіду, способів діяльності та статуту рівноправного члена організації є ефективним інструментом її соціального становлення як члена суспільства.

      

    Школа співпрацює з обласним дитячо – юнацьким кіноцентром  « Веснянка» . На  її базі працює гурток  « Діти  музи » та кіностудія  « Світанок » під керівництвом викладачів кіноцентру 

        В системі естетичного виховання одне з важливих місць посідає мистецтво хореографії 

    Танок – це передусім рух і рух красивий , окрилений . Він виховує в дітях,що дуже важливо , фізичну силу і витривалість , вчить переборювати фізичні й моральні труднощі . Поряд , із здоровими дітьми танцюють і діти – інваліди .

       Важливим завданням школи є створення колективу однодумців:  учнів, учителів, батьків.    

       Школа тісно співпрацює з батьківською громадськістю . Батьки завжди       з вдячністю і підтримкою ставляться до починань педагогічного колективу , направлених на вдосконалення навчально – виховного процесу та  створення умов для розвитку здорової особистості .

 

     “В кожній людині-сонце, так дай йому засяяти!”. Ці слова Сократа є кредом “Світанкової країни”. Педагогічний колектив прагне, щоб кожному її мешканцю було комфортно, затишно в школі, щоб діти йшли до школи з бажанням вчитися, спілкуватися, а поряд з ними завжди були мудрі дорослі.   

       Учителя часто порівнюють зі скульптором. Але людське дитя  – не глина, з якої можна виліпити, що заманеться. Педагога можна скоріше порівняти зі скульптором по дереву, який втілює творчу ідею не всупереч матеріалу, а проявляючи його особисті можливості Завдання вчителя – допомогти дитині пізнати себе, оцінити свої здібності й можливості, знайти своє місце у світі, і в решті решт, стати щасливим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ У ПОБУТІ

 

 

    П’ятиповерховий будинок розсипався, як іграшковий. Люди опинилися похованими заживо, хтось задихнувся, хтось згорів під час вибуху. Саме газ, що використовувався в квартирах п`ятиповерхівки, став причиною загибелі людей. Точніше, необережне поводження людей з газом спричинило такі трагічні наслідки.

 

    Великі і малі біди й нещастя, що відбуваються з тими, хто користується газовими плитами, можна попередити, якщо знати і дотримуватися елементарних правил безпеки.

 

    Газ важчий за повітря і при витоку заповнює в першу чергу підвали, підпілля, підземні комунікації і може поширюватися на великі відстані.

 

   У газу багато достоїнств. Це дешевий вид палива, горить без залишку, має високу температуру горіння, велику теплотворну здатність. У той же час газ має недоліки. У суміші з повітрям він утворює вибухонебезпечну суміш. Межі вибуховості 1,5-9,5% до об`єму повітря. При неповному згорянні газу виділяється окис вуглецю (газ без кольору, без запаху) від якого можливе ядуха, в тому числі зі смертельним наслідком. Приміщення, в якому встановлюються газові прилади, повинно бути нежитлове, заввишки не менше 2,2 м, мати кватирку. Обсяг повинен бути не менше 15 м³ для 4-конфорочної плити, 12 м³ - для 3-конфорочної, 8 м³ для 2-конфорочної.

 

   Неоштукатурені стіни в місцях встановлення плит повинні бути ізольовані асбестофанерой або покрівельним залізом. Ізоляція повинна виконуватися від основи плити на 80 см вгору і по обидві сторони виступати на 10 см. Балон повинен бути в тому ж приміщенні, що і плита на відстані 0,5 м від плити, 1 м від радіатора опалення. Відстань від плити можна зменшити, якщо передбачено захисний екран. Не дозволяється установка газових приладів у підвалах, напівпідвальних приміщеннях без природного освітлення.

 

   Перед розпалюванням плити приміщення необхідно провітрити, кватирку залишити відкритою на весь час роботи з приладом. Кран на трубі (перед плитою) відкривається за допомогою перекладу прапорця, ручки у вертикальне положення. Запалений сірник підносять до пальника і тільки тоді відкривають кран на плиті на той пальник, який необхідно розпалити. Полум`я має загорятися у всіх отворах пальника, мати блакитно-фіолетовий колір. Якщо полум`я закіптюжене, значить газ згоряє повністю, необхідно відрегулювати подачу повітря. У цьому допоможе слюсар, якого можна викликати по телефону. ПАМ`ЯТАЙТЕ: ГРОМАДЯНАМ не дозволяється самовільне ремонт газової апаратури.

 

   Якщо відбувається відрив полум`я від пальника, значить повітря надходить дуже багато. Користуватися такою пальником не можна - необхідно також викликати слюсаря.

 

   Перед розпалюванням духовки її необхідно провітрити. Після закінчення користування плитою або духовою шафою закрити краник на плиті або духовій шафі, потім кран на трубі.

 

Нормативні документи передбачають такі обов`язки громадян, що використовують газ у побуті:

 

 ·                     Пройти інструктаж з безпечного користування газом в експлуатаційній організації газового господарства, мати інструкції з експлуатації приладів і дотримуватися їх.

 

 ·                     Стежити за нормальною роботою газових приладів, димоходів і вентиляції, перевіряти тягу до включення та під час роботи газових приладів з відводом продуктів згорання газу в димохід. Періодично очищати димохід.

 

 ·                     Після закінчення використання газу закрити крани на газових приладах і перед ними.

 

 ·                     При несправності газового обладнання викликати працівників підприємства газового господарства.

 

 ·                     При раптовому припиненні подачі газу негайно закрити крани пальників газових приладів і повідомити в аварійну газову службу за телефоном 104.

 

 ·                     При появі в приміщенні запаху газу негайно припинити використання газовими приладами, перекрити крани до приладів і на приладах, відчинити вікна або кватирки для провітрювання приміщення, викликати аварійну службу газового господарства за телефоном 104 (з незагазованого приміщення). Не запалювати вогонь, не курити, не вмикати і не вимикати електроосвітлення і електроприлади, не користуватися електродзвінками.

 

 ·                     Перед входом в підвали й погреба до включення світла або запалювання вогню переконатися у відсутності запаху газу.

 

При виявленні запаху газу в підвалі, під`їзді, на подвір`ї, на вулиці необхідно:

 

 ·                     Сповістити оточуючих про запобіжні заходи;

 

 

 

У разі виявлення витоку газу:

 

 ·                     Повідомити в аварійну газову службу за телефоном 104 з незагазованного місця;

 

 ·                     Вжити заходів з виведення людей із загазованого середовища, запобігання включення і виключення електроосвітлення, появи відкритого вогню та іскри, витягніть шнур телефону з розетки;

 

 ·                     До прибуття аварійної бригади організувати провітрювання приміщення.

 

 ·                     Для огляду і ремонту газопроводів і газового обладнання допускати в квартиру працівників підприємств газового господарства після пред`явлення ними службових посвідчень у будь-який час доби.

 

 ·                     Ставити до відома підприємство газового господарства при виїзді з квартири на термін більше одного місяця.

 

 ·                     Власники будинків і квартир на правах особистої власності повинні своєчасно укладати договори на технічне обслуговування газового обладнання та перевірку димоходів, вентиляційних каналів. У зимовий час необхідно періодично перевіряти оголовки з метою недопущення їх обмерзання і закупорки.

 

 Правила користування газом у побуті забороняють:

 

 ·                     Проводити самовільну газифікацію будинку (квартири, садового будиночка), перестановку, заміну і ремонт газових приладів.

 

 ·                     Здійснювати перепланування приміщення, де встановлені газові прилади без узгодження з відповідними організаціями.

 

 ·                     Вносити зміни до конструкції газових приладів. Змінювати устрій димових і вентиляційних систем. Заклеювати вентиляційні канали, замуровувати або заклеювати кишені і люки, призначені для чищення димарів.

 

 ·                     Відключати автоматику безпеки та регулювання, користуватися газом при несправності в газових приладах, автоматиці, арматурі і газових балонах, особливо при виявленні витоку газу.

 

 ·                     Користуватися газом при порушенні щільності кладки, штукатурки (тріщини) димоходів. Самовільно встановлювати додаткові шибери в димоходах і на димовідвідних трубах від водонагрівачів.

 

 ·                     Користуватися газом без проведення чергових перевірок та очищення димових і вентиляційних каналів в терміни, визначені правилами безпеки в газовому господарстві.

 

 ·                     Користуватися газовими приладами при закритих кватирках, жалюзійних решітках, решітках вентиляційних каналів, відсутності тяги в димоходах і вентиляційних каналах, щілин під дверима ванних кімнат.

 

 ·                     Залишати працюючі газові прилади без нагляду (крім приладів, розрахованих на безперервну роботу і мають для цього відповідну автоматику).

 

 ·                     Допускати до користування газовими приладами дітей дошкільного віку, осіб, які не контролюють свої дії і не знають правил користування цими приладами.

 

 ·                     Використовувати газ і газові прилади не за призначенням. Користуватися газовими плитами для опалення приміщень.

 

 ·                     Користуватися приміщеннями, де встановлені газові прилади, для сну і відпочинку.

 

 ·                     Застосовувати відкритий вогонь для виявлення витоків газу (з цією метою використовуються мильна емульсія або спеціальні прилади).

 

 ·                     Зберігати в приміщеннях і підвалах порожні та заповнені скрапленим газом балони. Самовільно без спеціального інструктажу робити заміну порожніх балонів на заповнені газом і підключати їх.

 

 ·                     Мати в газифікованому приміщенні більше одного балона місткістю 50 (55) л або двох балонів місткістю 27 л кожен (один із балонів запасний).

 

 ·                     Замінювати газовий балон, якщо поруч відкритий вогонь, включені електроприлади.

 

 Газ - важливе благо сучасної цивілізації, без якого складно уявити наше життя. Завдяки використанню його у побуті в наших оселях - тепло і затишно. Але газ, як і багато чого в нашому житті, має зворотний бік медалі. Необережне поводження з ним може призвести до найтрагічніших наслідків. Тому, щоб убезпечити себе і своїх рідних, до даного питання необхідно підходити з великою відповідальністю.

 

Пам`ятайте, наша безпека - в наших руках!

 

 

 

 

ОТРУЙНІ ГРИБИ

 

 

 Грибне полювання вже захопило тебе, і ти готовий «пірнати» під кожне дерево, відшукуючи грибні місця. Та не спішіть наповнювати свій кошик грибами, які потрапляють під руку...

 

 Серед їстівних часто трапляються й отруйні. Кожному відомо, якого лиха можуть накоїти останні. При їх уживанні в організмі людини можуть виникнути ускладнення, проти яких сучасна медицина безсила. Тому кожен повинен пам’ятати, що збирати гриби можна тільки у тому випадку, коли добре знаєш їх характерні особливості — зовнішній вигляд, колір, запах. Якщо виникає навіть незначний сумнів, краще залишити підозрілий гриб, щоб запобігти нещасному випадку.

 ЗАХОДИ НА ПЕРІОД ЗИМОВИХ КАНІКУЛ 2012-2013 н.р.

Дата Час Класи Захід
28.12.2012 12-00 1-4 ВІдкриття районного ялинки
29.12.202 10-00 1 Конкурс малюнків "Новорічні візерунки"
29.12.2012 12-00 5-11 Засідання ради міністрів (учнівського самоврядування)
29.12.2012 10-00 5 Новорічне шоу "Конкурс талантів"
29.12.2012 14-00 9 Розважальна гра "Зустріч Нового року у різних країнах світу"
02.01.2013 10-00 3 Вікторина "Розумники й розумниці"
02.01.2013 10-00 5 Відвідування сосновго лісу
02.01.2013 11-00 7 Новорічна вікторина
02.01.2013 15-00 10 Вечір "Новорічна феєрія"
03.01.2013 10-00 4 Підготовка до "Різдвяного вертепу"
03.01.2013 11-00 6 Конкурс приказок на зимову тематику
03.01.2013 14-00 11 Новорічне рандеву
04.01.2013 10-00 1-4 "Веселі старти"
04.01.2013 13-00 8 Розважальна програма "Що? Де? Коли?"
04.01.2013 14-00 9 Різдвяні привтання
08.01.2013 10-00 2 Майстерня Діда Мороза
08.01.2013 13-00 8 "Дівочі посиденьки"
08.01.2013 13-00 11 Відвідування льодового катку
09.01.2013 10-00 4 Підготовка "Різдвяного вертепу"
09.01.2013 11-00 5-7 Конкурс-гра "Найкращий знавець літератури"
09.01.2013 11-00 10 Екскурсія на завод "Інтертайп"
10.01.2013 10-00 1-4 Конкурс на кращого виконавця поезії на зимову тематику
10.01.2013 12-00 5-11 Масовка біля міської ялинки
11.01.2013 10-00 1 Вікторина "Моя улюблена казка"
11.01.2013 13-00 8 Розважальна програма "Найрозумніший"
11.01.2013 13-00 9 Відвідування льодового катку
       
       
29.12.2012 12-00 1-4 Вокальна студія "Промінчики"
02.01.2013 12-00 5-9 Вокальна студія "Промінчики"
09.01.2013 12-00 5-9 Вокальна студія "Промінчики"
29.12.2012 13-00 1-5 Мультстудія "Азбука почуттів"
02.01.2013 13-00 1-5 Мультстудія "Азбука почуттів"
03.01.2013 13-00 1-5 Мультстудія "Азбука почуттів"
04.01.2013 13-00 1-5 Мультстудія "Азбука почуттів"
02.01.2013 13-00 7-11 Гурток "Етнографічне краєзнавство"
03.01.2013 13-00 7-11 Гурток "Етнографічне краєзнавство"
29.12.2012 15-00 4-7 Тренування секції з футболу
02.01.2013 16-30 4-7 Тренування секції з футболу
03.01.2013 15-00 4-7 Тренування секції з футболу
Щодня

9-00-

16-00

1-11 Робота шкільної бібліотеки
Щодня

10-00-

15-00

1-11 Робота спортивної зали
Щодня

9-00-

12-00

1-11 Індивідуальні та групові заняття з учнями з навчальних предметів

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
 

 

Комплексна програма роботи

 

з обдарованою молоддю    

 

 „Творча обдарованість"

 

Комунальному закладі освіти

 

«Середня загальноосвітня школа №27»                      

 

       Дніпропетровської міської ради      

на період 2011-2017 років

На виконання Указів Президента України від 18.01.1996 р. № 6396 "Про Національну програму "Діти України", від 08.02.2001р., "Про програму роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 рр..", "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні", від 09.10.2001 р. № 941/2001, обласної комплексної програми "Обдаровані діти - надія України" на період до 2012 року, обласної комплексної програми "Творча обдарованість" на період 1999-2012 рр., районної комплексної програми «Творча обдарованість» на період 2011-2017 років  розроблено  шкільну комплексну програму роботи з обдарованою молоддю „Творча обдарованість" на період до 2017 року.

Комплексну програму „Творча обдарованість" розроблено з метою створення в школі сприятливих умов для ефективного здійснення пошуку, навчання, виховання, розвитку, підтримки і стимулювання в межах позитивної Я-концепції обдарованих дітей та учнівської молоді, а також соціокультурної адаптації та успішної самореалізації творчої особистості в сучасному культурно-історичному просторі.

В системі комплексних науково-методичних, психолого-педагогічних, соціокультурних, аксіологічних, морально-правових, етично-естетичних, соціально-економічних та науково-практичних навчально-виховних заходів передбачається створення умов для розробки і впровадження в структуру навчально-виховного процесу досконалих технологій та ефективних методик пошуку, навчання, виховання, розвитку і всебічної підтримки обдарованої учнівської молоді з метою успішного самовдосконалення, прагматичної самореалізації та гармонійного розвитку творчої особистості.

Головна мета програми – організації діяльності, спрямованої  на створення досконалої, прогресивної системи пошуку, навчання, виховання, розвитку та всебічної підтримки обдарованої молоді; концентрація уваги і об'єднання зусиль адміністрації, вчителів, соціально-психологічної  служби навчально-виховного закладу на всебічний розвиток інтелектуального потенціалу обдарованих учнів, вдосконалення системи роботи шкільного творчо-інтелектуального об’єднання «КРОК» в межах функціонування науково-пошукового об'єднання району, активізація процесу діяльності школи на задоволення потреб та реалізацію творчих здібностей соціально обдарованої молоді; спрямування спільних зусиль  на популяризацію вищезазначених пріоритетних напрямків діяльності.

І. Організаційні заходи

1.1.Визначити головні аспекти та пріоритетні напрямки діяльності навчально-виховного закладу в системі роботи з обдарованою учнівською молоддю. Відобразити в планах роботи шкільних методичних об'єднань питання, орієнтовані на паритетну співпрацю психолого-педагогічної служби з творчо обдарованою учнівською молоддю на період 2011-2017 рр..

Адміністрація

Керівники шкільних методоб'єднань. Психолог, соціальний педагог школи

 2011-2017 рр.

1.2.   В системі функціонування навчального закладу вдосконалити діяльність психолого-педагогічної служби з метою ранньої
багатовекторної діагностики творчих здібностей обдарованих учнів.

 

Заступник директора з навчально-методичної роботи , соціально-психологічна служба

2011-2017 рр.

1.3. Спрямувати зусилля психолого-педагогічної  служби  школи  на активізацію діяльності з  удосконалення системи пошуку, навчання, виховання, розвитку та підтримки соціально обдарованої учнівської молоді.

 

Заступник директора з навчально –виховної, навчально-методичної роботи, соціальний педагог, психолог 2011-2017 рр.

1.4. Здійснювати експериментальну апробацію і впровадження в структуру навчально-виховного  закладу ефективних інноваційних технологій з метою активізації процесу формування та всебічного розвитку інтелектуальної творчої особистості.

 Керівник шкільного творчо-інтелектуального об’єднання «КРОК»  2011-2017 рр.

1.5.  Вдосконалити систему роботи по залученню інтелектуально обдарованої учнівської молоді до активної участі та плідної співпраці в напрямку науково-пошукової діяльності.

Заступник директора з навчально-методичної роботи.

Керівник шкільного творчо-інтелектуального об’єднання «КРОК» 

2011-2017 рр.

1.6.  Активізацію діяльність на досягнення високої результативності
інтелектуально обдарованої учнівської молоді у процесі участі в структурних
підрозділах МАН України.

Заступник директора з                                                                                                       навчально-методичної роботи.

 2011-2017 рр.

1.7.  Поширити межі творчої діяльності шкільного об’єднання інтелектуально, творчо обдарованих учнів «КРОК», спланувати навчально-методичнізаходи, спрямовані на вдосконалення системи роботи з інтелектуально обдарованою учнівською молоддю в межах продуктивної співпраці з науковою елітою вищої школи України.

Заступники  директора з навчально-виховної, навчально-методичної роботи 2011-2017 рр.

     1.8.             В межах тісної співпраці Комітету у справах молоді, районного
відділу  освіти,  шкільних  та  позашкільних  навчально-виховних  закладів
вдосконалювати систему роботи з творчо обдарованою молоддю в напрямку „Джерело яскравих особистостей".

Заступники  директора з навчально-виховної, виховної, навчально-методичної роботи

2011-2017 рр.

(щорічно,

квітень-травень).
 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Відділ освіти Самарської районної у м.Дніпропетровську ради

 

 

 

«Затверджено»

Директор СШ№27

_____________О.Л.Полехіна

(наказ по СШ№27

від «__»______2006 №_____

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про шкільне об’єднання творчо

та інтелектуально обдарованих учнів

 та вчителів «КРОК»

комунального закладу освіти

середньої загальноосвітньої школи №27

 м. Дніпропетровська

 

 

 

 

 

«Схвалено»

Педагогічною радою

(протокол №____

від «____»________2006 р.)

 

 

 

 

 

м. Дніпропетровськ

2006 рік

 

І. Загальні положення.

       1. Творчо-інтелектуальне об’єднання «КРОК» («К»- кмітливі, «Р» - розумні, «О»- обдаровані, організовані, «К» - креативні ) об’єднує учнів школи та вчителів, здатних до наукового пошуку, зацікавлених у підвищенні свого інтелектуального та культурного рівня, бажаючих поглибити свої знання з різних галузей знань.

       2. Безпосереднє керівництво об’єднанням здійснює заступник директора з навчально-методичної роботи.

       3. Об’єднання охоплює учнів 6-11 класів та учителів школи.

       4. Засідання відбуваються 1 раз в місяць.

 

ІІ. Мета і завдання наукового товариства учнів

         1. Розширення світогляду учнів, щодо досягнень вітчизняної та світової науки.

         2.Організація науково-дослідницької діяльності учнів для вдосконалення процесу навчання та профорієнтації.

         3. Виявлення найбільш обдарованих учнів у різних галузях науки і розвиток їхніх творчих здібностей.

         4. Активне залучення учнів до науково-дослідної роботи з метою самоосвіти та саморозвитку.

         5. Удосконалення вмінь і навичок самостійної роботи, підвищення рівня знань та ерудиції.

 

ІІІ. Основні напрями роботи

1. Формування культури наукового дослідження. Навчання роботи з науковою літературою.

2. Надання практичної допомоги учням у здійсненні експериментальної та дослідницької роботи.

3. Організація індивідуальних консультацій.

4. Рецензування учнівських наукових робіт.

5. Підготовка, організація та проведення, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів , науково-практичних конференцій.

6. Редагування та видання учнівських наукових збірників.

 

ІV. Заохочення

1. Вчителя, які підготували учнів на конкурс науково-дослідницькіх робіт отримують дипломи, додаткові відпустки в канікулярний час. Науково-дослідна діяльність учителя враховується при розподілі грошової винагороди, премій.

2. Учні, які успішно захистили науково-дослідницьку або творчу роботу, отримують додатковий бал з навчального предмета, з яким пов’язана тема його наукової роботи, звільняються від проходження літньої практики