Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс № 27 "школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради

   

Звіт директора перед громадськістю

 

 

Інформація
 до фінансового звіту за 2020 рік (загальний фонд) по СЗШ№ 27
     
     
КЕКВ показники касові видатки,грн.
2111   Заробітна плата 5597177,08
2120 Нарахування на оплату праці 1205114,49
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 118866,57
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 67914,14
2230 Продукти харчування 522043,97
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 151506,21
2271   Оплата теплопостачання 385102,11
2272   Оплата водопостачання  та водовідведення 39467,09
2273   Оплата електроенергії 88378,81
2274   Оплата природного газу 0,00
2275   Оплата інших енергоносіїв 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00
3132   Капітальний ремонт інших об’єктів  0,00
Всього 8175570,47

 

Звіт директора КЗО «НВК № 27» ДМР за 2020 – 2021 навчальний рік

ХАРАКТЕРИСТИКА  ШКОЛИ

 

        Приміщення школи збудовано у 1953 році і має три прибудови: бібліотеку і майстерню, спортивну залу, їдальню ( остання прибудована у 1991 році). З 1956 року на базі даної будівлі функціонує середня загальноосвітня школа № 27, до цього в ній діяла СШ № 11.

       Заклад тричі переживав реорганізацію. Остання - в 2002 році: відбулося об’єднання російськомовної 146-ої та україномовної 27-ої шкіл на базі СШ № 27.

       Школа здійснює свою діяльність на підставі власного Статуту.

      

        У школі нараховується 15 класів, в яких за попередньою мережею класів та контингенту учнів -  465 учнів:

 

     

        Викладаються іноземні мови - англійська, німецька

        З 2006 року середня загальноосвітня школа № 27 працює в режимі Всеукраїнського експерименту як Школа сприяння здоров’ю ( наказ МОН від 17.05.2006 р. № 374) за темою «Розробка моделі управлінської діяльності зі створення здорового середовища навчального закладу на засадах сучасного менеджменту» за розроблено. власною Концепцією дослідно-експериментальної роботи та програму її реалізації. У 2013 році за результатаи експериментальної діяльності школі присвоєно статус Школи сприяння здоров’ю. Колектив втілює в практику доробки за темою «Управлінська діяльність зі створення здорового середовища навчального закладу на засадах сучасного менеджменту»

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ШКОЛИ

 

Посада

ПІБ

Термін роботи на посаді

Директор

Кузьмін Даніїл Павлович

5 років

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Шарер Кристина Валеріївна

5 років

Заступник директора з виховної роботи

Мосіяш Олена Миколаївна

20 років

 

         Педагогічний колектив складає 28  учителів

 

 

 

ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДКОЛЕКТИВУ

 

Категорія, звання

Кількість

% від загальної кількості

Вища кваліфікаційна категорія

16

60

І кваліфікаційна категорія

3

4

ІІ кваліфікаційна категорія

3

8

кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

3

28

«Старший учитель»

3

Головко Л.В.

Євсєєва Н.М.

Шарер К.В.

8

«Учитель-методист»

10

Іванькова С.А.

Деркач Т. В.

Мосіяш О.М.

Митрофанова Л.Б.

Щербань Н.В.

Нейжмак С.А.

Журікова Н.В.

Капінус Н.А.

Солоненко Т.В.

31

«Відмінник освіти України»

1

Журікова Н.В.

5

         

 

 

Школа пишається своїми учителями:

 

 • Мосіяш Олена Миколаївна, учитель хімії, учитель вищої категорії. Брала участь у міському конкурсі «Учитель року-2006» в номінації «Заступник директора з виховної роботи-2009». В школі узагальнено її досвід «Формування активної громадської позиції на основі участі у соціально-значимій діяльності». Її учні беруть участь у захисті науково-дослідницьких робіт в МАН. Керує шкільним методичним об’єднанням класних керівників. Бере участь у міжнародних конференціях, проводить семінари для учителів хімії району тощо. Має друковані роботи.
 • Щербань Наталя Володимирівна, учитель математики та інформатики. Учитель вищої категорії. Працює над проблемою «Інтерактивні методики навчання математиці». Переможець районного конкурсу кабінетів математики ( 2007 р.) призер міського конкурсу кабінетів математики ( 2013 р.), районного конкурсу педагогічної майстерності «Урок року-2008». Керує методичним об’єднанням учителів природничо-математичного циклу, а також є лідером з творчих груп учителів. Активна учасниця обласних  Педагогічних Ярмарок. Має друковані роботи.
 • Головко Ліна Вікторівна, учитель початкових класів, впроваджує в своїй роботі елементи програми «Крок за кроком» («Ранкові зустрічі», «Робота в центрах»). Талановита поетеса, автор найцікавіших сценаріїв закладу, Голова профспілкового комітету школи. Під її керівництвом діє первинна профспілкова організація закладу. Автор найкращих сценаріїв для виступу команд школи на різноманітних конкурсах. Переможець районного конкурсу «Класний керівник - 2013». Бере участь у міжнародних конференціях, районних семінарах вчителів початкових класів.
 • Нейжмак Світлана Анатоліївна, учитель початкових класів, учитель вищої категорії, лауреат районного конкурсу педагогічної майстерності «Урок року -  2007». Призер міського конкурсу навчальних кабінетів в номінації «кабінет початкових класів» (2013 - ІІІ місце). Керує методичним об’єднанням учителів початкових класів. Впроваджує у практику роботи проектну діяльність учнів.
 • Митрофанова Лілія Борисівна, учитель історії, учитель вищої категорії. Керівник методичного об’єднання учителів гуманітарного циклу. Організатор туристсько-краєзнавчої роботи в школі. Призер районних конкурсів «Туристична весна». Її учні є призерами районних олімпіад з історії та правознавства, інтелектуальних конкурсів різного рівня.

 

          Робочий навчальний план на 2020-2021 навчальний рік розроблявся згідно з методичним листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2015 р. № 1/9-253. При цьому збережено традиційний перелік навчальних предметів, обсяг їх вивчення та внесені певні корективи. Загальна структура навчального плану включає інваріантну та варіативну частини, час між ними розподілено, враховуючи навчально-методичне забезпечення, інтереси учнів.

       Склад інваріантної частини подається через освітні галузі, які забезпечують реалізацію змісту шкільної освіти на рівні державного стандарту.

      У 9-11 класах вивчається  курс інформатики та курс «Технології» за рахунок годин трудового навчання.

      Години варіативної складової передбачені на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, індивідуальні та групові заняття. Спецкурси, факультативи, додаткові заняття і консультації, тренінгові заняття, які проводяться за рахунок варіативної складової плану проводяться з групами учнів з будь-якої наповнюваністю, у тому числі з окремими учнями.

      При наявності в класах більше 27 учнів, класи діляться на групи при вивченні іноземної , української мов та під час проведення уроків праці, інформатики, фізичного виховання.

У школі працює чотири методичні об’єднання вчителів:

 • гуманітарного циклу;
 • природничо-математичного циклу;
 • початкових класів;
 • класних керівників.

Згідно пріоритетним напрямкам роботи школи як експериментального закладу діють три творчі групи учителів за обраними темами:

 • «Управління процесом розвитку творчо та інтелектуально обдарованих дітей на засадах здоров’язбереження» ;
 • «Управління процесом соціалізації дитини з проявами девіантної поведінки» (керівник: Журікова Н.В.);
 • «Створення єдиного виховного освітнього простору «сім’я – школа» (керівник: Сутковенко О.М.).

Управлінська діяльність здійснюється на принципах демократизації та відкритості, чому сприяють органи самоврядування:

 • батьківський комітет;
 • Рада школи;
 • профспілковий комітет;
 • рада міністрів шкільної дитячої організації «Світанкова країна».

            З метою попередження правопорушень серед дітей і підлітків організовано шкільну раду з профілактики правопорушень та наркопост.

            На базі школи традиційно проходять районні конкурси: огляд-конкурс загонів ЮІР, фестивалі дитячої творчості тощо.

            Педагогічна діяльність колективу вчителів проходить у тісній взаємодії з колективом школярів. Характерною особливістю педагогів школи є поліфукційність учительської професії. У розв’язанні своїх професійних завдань педколектив виходить за межі школи. Педагогізація соціального середовища, формування культури батьків і суспільства в цілому невід’ємні функції педколективу.

                   Розроблені шкільні програми:

 • «Пошуку, підтримки, розвитку і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві»;
 • «Робота з учнями з девіантною поведінкою»;
 • «Громадянське виховання особистості в умовах української державності»;
 • «Здоров’язбереження».

      Школа багато років співпрацює з обласною дитячо-юнацькою кіностудією «Веснянка». На базі школи діє гурток «Азбука почуттів» керівник: Лимаренко О.О.). Серед учасників цього гуртка є переможці міжнародного фестивалю юнацького кіномистецтва.

      Колектив середньої загальноосвітньої школи №27 знаходиться в постійному творчому пошуку нових ефективних підходів до навчання та виховання підростаючого покоління.

Головною метою вважає створення здорового середовища навчального закладу, в якому б було комфортно  всім учасникам навчально-виховного процесу.

 

ВИЗНАЧАЛЬНИМИ ПРИОРИТЕТНИМИ НАПРЯМКАМИ РОБОТИ КОЛЕКТИВУ Є :

 

 • поглиблення, переосмислення, переорієнтація, трансформація раніше набутих філософсько-педагогічних знань відповідно до концептуальних основ та принципів розвитку національної системи освіти, створення інноваційної освітньої системи;
 • вивчення теорії й методики навчання і виховання, етнопедагогіки, психології, досягнень науки з певного фахового напрямку, оволодіння сучасною методологією;
 • впровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій;
 • організаційна, педагогічна та змістовна підтримка експериментальної та інноваційної діяльності педагогів;
 • створення умов для зародження, оцінювання та загальношкільного використання цінного педагогічного досвіду;
 • систематичне інформування педагогів про нові орієнтації щодо змісту й методики навчання й виховання, вивчення державно-нормативних документів про освіту;
 • глибоке осмислення керівниками методичних об'єднань, творчих об'єднань вчителів завдань, змісту, структури та організаційних основ реалізації вимог програм, посібників;
 • виявлення та практичне використання сучасних способів діагностування учнівської успішності, виховання учнів;
 • вивчення стану навчальних досягнень учнів, рівня якості уміння, вихованості учнів, виявлення труднощів у роботі;
 • вивчення, узагальнення та пропаганда перспективного досвіду вчителів;
 • вивчення і використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки;
 • спонукання і сприяння виробленню у педагогів бажань і вмінь навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності;
 • активізація та всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою та експериментальною роботою;
 • допомога у творчій розробці навчальних планів, програм, проектів з певного фахового напряму;
 • організація та стимулювання громадсько–педагогічної діяльності педагогів;
 • встановлення гармонійних стосунків між учителем та учнем через взаєморозуміння;
 • співтворчість учителя з учнем;
 • впровадження інноваційних технологій навчання у практику;
 • розвиток творчих здібностей всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • стимулювання ентузіазму і творчої індивідуальності всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • виховання особистості, мотивованої на здоровий спосіб життя .

 

 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ В 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ

 

       Основною задачею педагогічного колективу  було підвищення якості знань учнів.

         Для реалізації цієї задачі протягом  2020-2021 навчального року було проведено:

 • контроль за рівнем викладання предметів;
 • перевірка зошитів, щоденників учнів;
 • перевірка класних журналів;
 • перевірка тематичного та календарного планування вчителів-предметників.

Успішність – 89%

Якість – 33%

         

ПІДСУМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПЕДКОЛЕКТИВУ

 

          Згідно з Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепцією виховання дітей і молоді в Національній системі освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Національною доктриною розвитку освіти в Україні у XXІ столітті, Законом України «Про молодіжні та дитячі організації», Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про позашкільну освіту», міською програмою «Здоров’я через освіту», Указом Президента України  «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», наказів МОН від 17.12.2007 р. № 1133 «Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладах України»,  від 07.12.2009 р.№ 1/9-850 «Про розвиток органів учнівського врядування», методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у 2019/2020 навчальному році педколективом школи проводиться певна робота.

             Методична  робота  з проблем виховання була спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної  роботи  класного керівника,  надання їм кваліфікованої допомоги. Так, із метою  реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист на всебічний розвиток особистості на засіданнях педради та МО класних керівників  розглядалися питання: ознайомлення з Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Указом Президента України  «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», Програмою виховної роботи з питань протидії торгівлі людьми, наказами Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України № 564/836/945/ 577 від 19.08.2014 року «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення», МОН України, молоді та спорту України № 1/9-118 від 17.02.2014 року «Щодо профілактичної роботи з запобігання протидії поширенню наркоманії серед дітей та учнівської молоді», № 1/9-179 від 28.03.2014 року « Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів», забезпечення безумовне виконання наказів управління освіти і науки міської ради  № 351 від 15.11.2006 р., від 22.11.2013 № 284  « Про удосконалення постійного контролю за охопленням постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку у загальноосвітніх навчальних закладах міста», № 274 від 05.11.2013 р. « Про удосконалення соціальної роботи з сім’ями, що опинилися у складних життєвих обставинах», про хід виконання різних обласних та міських програм, Закону України «Про охорону дитинства», «Про стан профілактичної роботи з учнями, схильними до правопорушень, та запобігання розповсюдження наркоманії, СНІДу в учнівському середовищі», обговорювалися питання щодо профілактики дитячого травматизму,

        Процес управління шкільним колективом розглядається як багаторівневий процес, і значна роль належить органам учнівського самоврядування, які мають  відчувати себе важливим компонентом виховної системи. Через колективні форми розв’язання важливих проблем життя школи діти оволодівають демократичною культурою.   З метою демократизації управління школою працює дитячо-юнацька організація «Світанкова країна». У складі «Світанкової країни» діє організація молодших школярів «Квітка – семіцвітка», якою керує рада міністрів на чолі з педагогом – організатором Солоненко Т.В..

        Реалізація основних напрямів виховної роботи здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу  розроблено та запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних керівників. Особливо слід відзначити відповідальне ставлення до планування роботи класних керівників 3 класу Головко Л.В., 4 класу Нейжмак С.А., 5 класу Щербань Н.В. та 2 класу Журікової Н.В.

       На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту,  складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і проведено роботу з учнями, які схильні до самовільного залишення навчального закладу, девіантної поведінки. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на обліку в кримінальній міліції.

                   Загальношкільні, позашкільні та класні виховні заходи проводились у відповідності до річного плану школи, планів виховної роботи класних керівників. Необхідно відзначити змістовне проведення традиційних виховних  заходів: 

 • Свято Знань (1-11 кл.);
 • Святковий концерт до Дня Вчителя « Шана, вдячність лише Вам»(1-11кл.);
 • Посвячення в козачата другокласників (1-4 кл.);
 • Свято «Подарунок осені» (1-11 кл.);
 • Свято до Дня Святого Миколая (1-4 кл.);
 • Новорічна казка для учнів молодшої ланки;
 • Розважальна програма «А, ну-мо, хлопці!» (5-6кл. та 7-8 кл);
 • Андріївські вечорниці для учнів старшої ланки;
 • Розважальна програма «Ідеальна пара» (8-11 кл.);
 • Шкільний конкурс інсценованої пісні «Рідна пісня – пісня солов’їна» (1-4 кл.);
 • Святковий концерт до 8 Березня (1-11кл.);

На жаль, у зв’язку з пандемією, не всі заходи були проведені, як це прийнято завжди. Але ми намагалися проводити відповідні заходи в дистанційному режимі.

           Це дало змогу  залучити майже  всіх учнів до різноманітних видів діяльності під час  підготовки та проведенні будь-якого заходу. До організації та проведення заходів залучаються  батьки, які  шиють  костюми,  допомагають в організації заходів тощо.

            Щороку учні школи приймають участь у міському літературно – мистецькому святі «Собори наших душ». Конкурс спрямований на  виявлення творчо обдарованих дітей, підтримки та популяризації їх творчості

              Для учнів молодшої та середньої ланки в межах району проводилися конкурси: «Мій домашній улюбленець» ( 6 клас), « Півгодини на диво» ( збірна команда учнів 3 та 4 класів) , «Відкрий для себе Україну» ( 6 клас) .

               Бібліотекарем НВК 27 Сидоровою І.Г. протягом навчального року  проводилися  бібліотечні години, всі ці заходи сприяли розвитку інтересу дітей до читання, вміння працювати з науковою літературою, аналізувати зміст прочитаного.

               Учні школи відвідували історичний музей, музей Бойової слави ж/м Придніпровськ, Народний музей ПДТЕС,  місто Львів,  Карпати,   де продовжується їх шлях до вивчення історії рідного краю.

      

            Певна робота проводиться з батьками учнів під час батьківських зборів та роботи шкільного батьківського всеобучу. Хоча ефективність цієї роботи недостатньо висока.

            

         Усі класні керівники провели в повному обсязі заняття з циклу «Безпека життєдіяльності» щодо вивчення правил дорожнього руху, заняття щодо вивчення правил протипожежної безпеки, запобігання отруєнь, правил безпеки при користуванні газом, безпеки з вибухонебезпечними предметами, безпеки на воді, безпеки користування електроприладами,  профілактики туберкульозу, гепатиту, гельмінтозу та інших інфекційних захворювань, першочергові дії у разі  загрози вчинення терористичних та диверсійних актів.

          Згідно плану спортивно-масової роботи для учнів молодшої ланки вчителями фізичної культури Дорожкіним В.А. та Щербань О.О. проводилися спортивні змагання «Веселі старти»  на осінніх, весняних  та зимових канікулах та розважальна програма  до Дня Збройних сил України «А, ну-мо, хлопці!».

              Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх та майбутніх поколінь.

 

 

 

ПІДСУМКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ

 ДІЯЛЬНОСТІ  КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ

 

          Методична робота реалізовувалася  в наступних  напрямках:

1. Організаційно-педагогічна діяльність

(Загальне керівництво методичною та інноваційною діяльністю; розгляд та затвердження планів, програм, проектів; координація діяльності з іншими підрозділами професійної освіти, організація самоосвітньої роботи педагогів, роботи з молодими спеціалістами);

2. Інструктивно-методична діяльність (Інструктаж та консультування педагогів з питань виконання нормативних, директивних документів, організації навчально-виховного процесу; оперативне інформування педагогів про досягнення психолого - педагогічної науки, кращий педагогічний досвід)

3. Пошуково-дослідницька діяльність (Контроль процесу та результатів досліджень; вироблення й погодження підходів до організації, здійснення та оцінки інноваційної діяльності; організація консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.)

4. Вивчення, узагальнення й поширення передового досвіду (Вивчення професійних досягнень педагогів, узагальнення прогресивного досвіду та впровадження його в практику роботи педколективу; створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.)

 

Пріоритетними  завданнями  методичної роботи на 2020-2021 навчальний рік були:

 • впровадження інноваційних  здоров’язбережних технологій у навчально-виховний процес ;
 • розвиток професійних навичок, педагогічної техніки, техніки спілкування з учнями, навички застосування ТЗН, комп’ютерів, відеотехніки;
 • удосконалення та збагачення предметних, методичних, дидактичних, психологічних, етичних знань учителів;
 • розвиток світогляду, професійно-ціннісних орієнтацій, переконань, що відповідають задачам суспільства, школи сприяння здоров’ю;
 • розвиток мотивів творчої діяльності , потреби в самореалізації;
 • розвиток креативного потенціалу вчителів;
 • розвиток культури емоцій і вольових проявів учителів;
 • самоаналіз та саморегуляція  діяльності вчителем;
 • самовдосконалення професійної майстерності вчителя через самоосвітню діяльність.

 

Пріоритетні завдання методичної роботи на 2021-2022 навчальний рік:

 

 • поглиблення, переосмислення, переорієнтація, трансформація раніше набутих філософсько-педагогічних знань відповідно до концептуальних основ та принципів розвитку національної системи освіти, створення інноваційної освітньої системи;
 • вивчення теорії й методики навчання і виховання, етнопедагогіки, психології, досягнень науки з певного фахового напрямку, оволодіння сучасною методологією;
 • впровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій;
 • організаційна, педагогічна та змістовна підтримка експериментальної та інноваційної діяльності педагогів;
 • створення умов для зародження, оцінювання та загальношкільного використання цінного педагогічного досвіду;
 • систематичне інформування педагогів про нові орієнтації щодо змісту й методики навчання й виховання, вивчення державно-нормативних документів про освіту;
 • глибоке осмислення керівниками методичних об'єднань, творчих об'єднань вчителів завдань, змісту, структури та організаційних основ реалізації вимог програм, посібників;
 • виявлення та практичне використання сучасних способів діагностування учнівської успішності, виховання учнів;
 • вивчення стану навчальних досягнень учнів, рівня якості уміння, вихованості учнів, виявлення труднощів у роботі;
 • вивчення, узагальнення та пропаганда перспективного досвіду вчителів;
 • вивчення і використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки;
 • спонукання і сприяння виробленню у педагогів бажань і вмінь навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності;
 • активізація та всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою та експериментальною роботою;
 • допомога у творчій розробці навчальних планів, програм, проектів з певного фахового напряму;
 • організація та стимулювання громадсько–педагогічної діяльності педагогів;
 • впровадження інноваційних здоров'язбережних технологій у навчально-виховний процес;
 • удосконалення та збагачення предметних, методичних, дидактичних, психологічних, етичних знань учителів;
 • розвиток креативного потенціалу учителів;
 • вдосконалення професійної майстерності вчителя через самоосвітню діяльність.

 

 

Директор КЗО «НВК № 27» ДМР                                        Д.П. Кузьмін

 

 

 

 

 

Інформація                                                                                                                                                                         по КЗО "НВК № 27 " ДМР про витрачання бюджетних коштів на придбання матеріальних цінностей з 01.09.2019 по 31.05.2020
станом на 16.06.2020      
№ з/п дата найменування товару 2019
кіл-ть сума
1 17.09.2019 Портрети українських та зарубіжних письменників 2 360,00
Україна. Фіз. карта м-б 1:1000000 (на картоні на п 2 705,60
Дидактичні картки "Українська мова" д/учн. на магн 2 475,20
Дидактичні карти "Англійська мова" д/учн. на маг.д 2 475,20
Дидактичні картки "Математика" д/учн. на маг.дош. 2 1411,20
Дидактичні картки "Природознавство" д/учн. на маг. 4 1411,20
Дидактичні картки "Я у Світі" д/учн. на маг.дош. 2 705,60
Дидактичні картки "Інформатика"д/учн. на маг.дош. 2 187,20
Мовно настільно-друк.гра "Утвори словосполучення" 2 590,40
Дитяча карта України 2 144,00
Дитяча карта світу 2 144,00
Демонстраційна модель механічного годинника 2 1872,00
Магнітний календар на англ. мові 2 1886,40
Килимок-конструктор з пазлів 5 2340,00
Приладдя для дошки 2 3556,80
Глобус фізико-політичний з підсвіткою  2 2116,80
Магнітно-маркерний планшет для дітей 10 2808,00
Дитячі музичні інструменти 2 3799,20
Дошка магнітно-маркерна 2 2361,60
2 27.09.2019 Блокнот А5 3 105,00
3 04.10.2019 Вода питна негазована 18,9л  Царичанська 30 1260,00
4 16.10.2019 Ноутбук DELL Vostro 3581 2 27770,52
5 28.10.2019 Вода питна негазована 18,9л  Царичанська 11 462,00
6 30.10.2019 Вода питна негазована 18,9л  Царичанська 20 840,00
7 04.11.2019 Вода питна негазована 18,9л  Царичанська 20 840,00
8 13.11.2019 Вода питна негазована 18,9л  Царичанська 10 420,00
9 04.12.2019 Вода питна негазована 18,9л  Царичанська 20 840,00
10 10.12.2019 Вода питна негазована 18,9л  Царичанська 20 840,00
11 13.12.2019 Серветки господарчі віскозні 5шт. в упаковці 32х38 44 802,56
Губка госп. кухонна крупнопориста 5шт. в упаковці 52 577,20
Папір туалетний Люкс 65м  672 2580,48
Пакети для сміття п/е 60х75см 60л 20шт. в упаковці 44 425,04
Рукавички побутові універс. латексні жовті розм.L 48 449,28
12 13.12.2019 Засіб дезінфікуючий Люмакс-Хлор 1000 2 638,40
  Засіб дезінфікуючий Даноксин  4 2438,40
13 20.12.2019 Компл мебл.4рост гр (1міс уч парт с пол,стілець уч 44 54822,24
14 21.12.2019 Папір офісний А4 FUTURE Premium 22 2250,60
15 24.12.2019 Вода питна негазована 18,9л  Царичанська 190 7980,00
    ВСЬОГО з 01.09.2019 по 31.12.2019   133692,12
      2020 рік
1 05.05.2020 Папка-швидкозшивач 20 69,60
2 01.06.2020 Лампи led заг.признач.ELL_A6010273000 100 2222,40
3 01.06.2020 Апарат для вимірюв.кров.тиску зі стетоск/ MEDICARE 2 922,00
4 01.06.2020 Засіб дезинфікуючий Амілокс плюс 1 504,00
5 01.06.2020 Засіб дезинфікуючий Люмакс-Профі максі 7 2520,00
6 01.06.2020 Засіб дезінфікуючий Люмакс-Хлор 1000 1 342,00
         
    ВСЬОГО    6580,00
    РАЗОМ   140272,12

 

Звіт директора КЗО «НВК № 27» ДМР за 2019 – 2020 навчальний рік

ХАРАКТЕРИСТИКА  ШКОЛИ

 

        Приміщення школи збудовано у 1953 році і має три прибудови: бібліотеку і майстерню, спортивну залу, їдальню ( остання прибудована у 1991 році). З 1956 року на базі даної будівлі функціонує середня загальноосвітня школа № 27, до цього в ній діяла СШ № 11.

       Заклад тричі переживав реорганізацію. Остання - в 2002 році: відбулося об’єднання російськомовної 146-ої та україномовної 27-ої шкіл на базі СШ № 27.

       Школа здійснює свою діяльність на підставі власного Статуту.

      

        У школі нараховується 14 класів, в яких за попередньою мережею класів та контингенту учнів -  460 учнів:

 

        Школа має статус україномовної.

        Викладаються іноземні мови - англійська, німецька

        З 2006 року середня загальноосвітня школа № 27 працює в режимі Всеукраїнського експерименту як Школа сприяння здоров’ю ( наказ МОН від 17.05.2006 р. № 374) за темою «Розробка моделі управлінської діяльності зі створення здорового середовища навчального закладу на засадах сучасного менеджменту» за розроблено. власною Концепцією дослідно-експериментальної роботи та програму її реалізації. У 2013 році за результатаи експериментальної діяльності школі присвоєно статус Школи сприяння здоров’ю. Колектив втілює в практику доробки за темою «Управлінська діяльність зі створення здорового середовища навчального закладу на засадах сучасного менеджменту»

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ШКОЛИ

 

Посада

ПІБ

Термін роботи на посаді

Директор

Кузьмін Даніїл Павлович

3,5 роки

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Шарер Кристина Валеріївна

3 рік

Заступник директора з виховної роботи

Сутковенко Олена Миколаївна

19 років

 

         Педагогічний колектив складає 28  учителів

 

 

 

ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДКОЛЕКТИВУ

 

Категорія, звання

Кількість

% від загальної кількості

Вища кваліфікаційна категорія

16

60

І кваліфікаційна категорія

3

4

ІІ кваліфікаційна категорія

3

8

кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

3

28

«Старший учитель»

3

Головко Л.В.

Шарова Г.П.

Євсєєва Н.М.

8

«Учитель-методист»

10

Іванькова С.А.

Чекаленко Л.Ф.

Деркач Т. В.

Сутковенко О.М.

Митрофанова Л.Б.

Щербань Н.В.

Нейжмак С.А.

Журікова Н.В.

Капінус Н.А.

Солоненко Т.В.

31

«Відмінник освіти України»

2

Чекаленко Л.Ф.

Журікова Н.В.

8

         

 

 

Школа пишається своїми учителями:

 

 • Сутковенко Олена Миколаївна, учитель хімії, учитель вищої категорії. Брала участь у міському конкурсі «Учитель року-2006» в номінації «Заступник директора з виховної роботи-2009». В школі узагальнено її досвід «Формування активної громадської позиції на основі участі у соціально-значимій діяльності». Її учні беруть участь у захисті науково-дослідницьких робіт в МАН. Керує шкільним методичним об’єднанням класних керівників. Бере участь у міжнародних конференціях, проводить семінари для учителів хімії району тощо. Має друковані роботи.
 • Щербань Наталя Володимирівна, учитель математики та інформатики. Учитель вищої категорії. Працює над проблемою «Інтерактивні методики навчання математиці». Переможець районного конкурсу кабінетів математики ( 2007 р.) призер міського конкурсу кабінетів математики ( 2013 р.), районного конкурсу педагогічної майстерності «Урок року-2008». Керує методичним об’єднанням учителів природничо-математичного циклу, а також є лідером з творчих груп учителів. Активна учасниця обласних  Педагогічних Ярмарок. Має друковані роботи.
 • Головко Ліна Вікторівна, учитель початкових класів, впроваджує в своїй роботі елементи програми «Крок за кроком» («Ранкові зустрічі», «Робота в центрах»). Талановита поетеса, автор найцікавіших сценаріїв закладу, Голова профспілкового комітету школи. Під її керівництвом діє первинна профспілкова організація закладу. Автор найкращих сценаріїв для виступу команд школи на різноманітних конкурсах. Переможець районного конкурсу «Класний керівник - 2013». Бере участь у міжнародних конференціях, районних семінарах вчителів початкових класів.
 • Нейжмак Світлана Анатоліївна, учитель початкових класів, учитель вищої категорії, лауреат районного конкурсу педагогічної майстерності «Урок року -  2007». Призер міського конкурсу навчальних кабінетів в номінації «кабінет початкових класів» (2013 - ІІІ місце). Керує методичним об’єднанням учителів початкових класів. Впроваджує у практику роботи проектну діяльність учнів.
 • Митрофанова Лілія Борисівна, учитель історії, учитель вищої категорії. Керівник методичного об’єднання учителів гуманітарного циклу. Організатор туристсько-краєзнавчої роботи в школі. Призер районних конкурсів «Туристична весна». Її учні є призерами районних олімпіад з історії та правознавства, інтелектуальних конкурсів різного рівня.

 

          Робочий навчальний план на 2019-2020 навчальний рік розроблявся згідно з методичним листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2015 р. № 1/9-253. При цьому збережено традиційний перелік навчальних предметів, обсяг їх вивчення та внесені певні корективи. Загальна структура навчального плану включає інваріантну та варіативну частини, час між ними розподілено, враховуючи навчально-методичне забезпечення, інтереси учнів, специфіку середньої загальноосвітньої школи № 27, яка має статус Школа сприяння здоров’ю та працює на методичною темою “Управлінська діяльність по створенню здорового середовища навчального закладу на засадах сучасного освітнього менеджменту».

       Склад інваріантної частини подається через освітні галузі, які забезпечують реалізацію змісту шкільної освіти на рівні державного стандарту.

       У варіативній частині відповідно статусу  закладу виділені години , використані на   заняття-тренінги за програмою  “Школа проти СНІДу” (8 кл.), образотворче мистецтво (1-4 кл.), «Місто мого дитинства» (1-4 кл.) за регіональною програмою, «Історія рідного краю» (5, 7-11 кл.) за регіональною програмою.

      У 9-11 класах вивчається  курс інформатики та курс «Технології» за рахунок годин трудового навчання.

      Години варіативної складової передбачені на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, індивідуальні та групові заняття. Спецкурси, факультативи, додаткові заняття і консультації, тренінгові заняття, які проводяться за рахунок варіативної складової плану проводяться з групами учнів з будь-якої наповнюваністю, у тому числі з окремими учнями.

      При наявності в класах більше 27 учнів, класи діляться на групи при вивченні іноземної , української мов та під час проведення уроків праці, інформатики, фізичного виховання.

У школі працює чотири методичні об’єднання вчителів:

 • гуманітарного циклу;
 • природничо-математичного циклу;
 • початкових класів;
 • класних керівників.

Згідно пріоритетним напрямкам роботи школи як експериментального закладу діють три творчі групи учителів за обраними темами:

 • «Управління процесом розвитку творчо та інтелектуально обдарованих дітей на засадах здоров’язбереження» ;
 • «Управління процесом соціалізації дитини з проявами девіантної поведінки» (керівник: Журікова Н.В.);
 • «Створення єдиного виховного освітнього простору «сім’я – школа» (керівник: Сутковенко О.М.).

Управлінська діяльність здійснюється на принципах демократизації та відкритості, чому сприяють органи самоврядування:

 • батьківський комітет;
 • Рада школи;
 • профспілковий комітет;
 • рада міністрів шкільної дитячої організації «Світанкова країна».

            З метою попередження правопорушень серед дітей і підлітків організовано шкільну раду з профілактики правопорушень та наркопост.

            На базі школи традиційно проходять районні конкурси: огляд-конкурс загонів ЮІР, фестивалі дитячої творчості тощо.

            Педагогічна діяльність колективу вчителів проходить у тісній взаємодії з колективом школярів. Характерною особливістю педагогів школи є поліфукційність учительської професії. У розв’язанні своїх професійних завдань педколектив виходить за межі школи. Педагогізація соціального середовища, формування культури батьків і суспільства в цілому невід’ємні функції педколективу.

                   Розроблені шкільні програми:

 • «Пошуку, підтримки, розвитку і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві»;
 • «Робота з учнями з девіантною поведінкою»;
 • «Громадянське виховання особистості в умовах української державності»;
 • «Здоров’язбереження».

      Школа багато років співпрацює з обласною дитячо-юнацькою кіностудією «Веснянка». На базі школи діє гурток «Азбука почуттів» керівник: Лимаренко О.О.). Серед учасників цього гуртка є переможці міжнародного фестивалю юнацького кіномистецтва.

      Колектив середньої загальноосвітньої школи №27 знаходиться в постійному творчому пошуку нових ефективних підходів до навчання та виховання підростаючого покоління.

Головною метою вважає створення здорового середовища навчального закладу, в якому б було комфортно  всім учасникам навчально-виховного процесу.

 

ВИЗНАЧАЛЬНИМИ ПРИОРИТЕТНИМИ НАПРЯМКАМИ РОБОТИ КОЛЕКТИВУ Є :

 

 • поглиблення, переосмислення, переорієнтація, трансформація раніше набутих філософсько-педагогічних знань відповідно до концептуальних основ та принципів розвитку національної системи освіти, створення інноваційної освітньої системи;
 • вивчення теорії й методики навчання і виховання, етнопедагогіки, психології, досягнень науки з певного фахового напрямку, оволодіння сучасною методологією;
 • впровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій;
 • організаційна, педагогічна та змістовна підтримка експериментальної та інноваційної діяльності педагогів;
 • створення умов для зародження, оцінювання та загальношкільного використання цінного педагогічного досвіду;
 • систематичне інформування педагогів про нові орієнтації щодо змісту й методики навчання й виховання, вивчення державно-нормативних документів про освіту;
 • глибоке осмислення керівниками методичних об'єднань, творчих об'єднань вчителів завдань, змісту, структури та організаційних основ реалізації вимог програм, посібників;
 • виявлення та практичне використання сучасних способів діагностування учнівської успішності, виховання учнів;
 • вивчення стану навчальних досягнень учнів, рівня якості уміння, вихованості учнів, виявлення труднощів у роботі;
 • вивчення, узагальнення та пропаганда перспективного досвіду вчителів;
 • вивчення і використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки;
 • спонукання і сприяння виробленню у педагогів бажань і вмінь навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності;
 • активізація та всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою та експериментальною роботою;
 • допомога у творчій розробці навчальних планів, програм, проектів з певного фахового напряму;
 • організація та стимулювання громадсько–педагогічної діяльності педагогів;
 • встановлення гармонійних стосунків між учителем та учнем через взаєморозуміння;
 • співтворчість учителя з учнем;
 • впровадження інноваційних технологій навчання у практику;
 • розвиток творчих здібностей всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • стимулювання ентузіазму і творчої індивідуальності всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • виховання особистості, мотивованої на здоровий спосіб життя .

 

 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ В 2019-2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ

 

       Основною задачею педагогічного колективу  було підвищення якості знань учнів.

         Для реалізації цієї задачі протягом  2019-2020 навчального року було проведено:

 • контроль за рівнем викладання предметів;
 • перевірка зошитів, щоденників учнів;
 • перевірка класних журналів;
 • перевірка тематичного та календарного планування вчителів-предметників.

Успішність – 89%

Якість – 33%

         

ПІДСУМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПЕДКОЛЕКТИВУ

 

          Згідно з Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепцією виховання дітей і молоді в Національній системі освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Національною доктриною розвитку освіти в Україні у XXІ столітті, Законом України «Про молодіжні та дитячі організації», Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про позашкільну освіту», міською програмою «Здоров’я через освіту», Указом Президента України  «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», наказів МОН від 17.12.2007 р. № 1133 «Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладах України»,  від 07.12.2009 р.№ 1/9-850 «Про розвиток органів учнівського врядування», методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у 2019/2020 навчальному році педколективом школи проводиться певна робота.

             Методична  робота  з проблем виховання була спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної  роботи  класного керівника,  надання їм кваліфікованої допомоги. Так, із метою  реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист на всебічний розвиток особистості на засіданнях педради та МО класних керівників  розглядалися питання: ознайомлення з Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Указом Президента України  «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», Програмою виховної роботи з питань протидії торгівлі людьми, наказами Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України № 564/836/945/ 577 від 19.08.2014 року «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення», МОН України, молоді та спорту України № 1/9-118 від 17.02.2014 року «Щодо профілактичної роботи з запобігання протидії поширенню наркоманії серед дітей та учнівської молоді», № 1/9-179 від 28.03.2014 року « Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів», забезпечення безумовне виконання наказів управління освіти і науки міської ради  № 351 від 15.11.2006 р., від 22.11.2013 № 284  « Про удосконалення постійного контролю за охопленням постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку у загальноосвітніх навчальних закладах міста», № 274 від 05.11.2013 р. « Про удосконалення соціальної роботи з сім’ями, що опинилися у складних життєвих обставинах», про хід виконання різних обласних та міських програм, Закону України «Про охорону дитинства», «Про стан профілактичної роботи з учнями, схильними до правопорушень, та запобігання розповсюдження наркоманії, СНІДу в учнівському середовищі», обговорювалися питання щодо профілактики дитячого травматизму,

        Процес управління шкільним колективом розглядається як багаторівневий процес, і значна роль належить органам учнівського самоврядування, які мають  відчувати себе важливим компонентом виховної системи. Через колективні форми розв’язання важливих проблем життя школи діти оволодівають демократичною культурою.   З метою демократизації управління школою працює дитячо-юнацька організація «Світанкова країна». У складі «Світанкової країни» діє організація молодших школярів «Квітка – семіцвітка», якою керує рада міністрів на чолі з педагогом – організатором Солоненко Т.В..

        Реалізація основних напрямів виховної роботи здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу  розроблено та запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних керівників. Особливо слід відзначити відповідальне ставлення до планування роботи класних керівників 3 класу Головко Л.В., 4 класу Нейжмак С.А., 5 класу Щербань Н.В. та 2 класу Журікової Н.В.

       На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту,  складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і проведено роботу з учнями, які схильні до самовільного залишення навчального закладу, девіантної поведінки. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на обліку в кримінальній міліції.

                   Загальношкільні, позашкільні та класні виховні заходи проводились у відповідності до річного плану школи, планів виховної роботи класних керівників. Необхідно відзначити змістовне проведення традиційних виховних  заходів: 

 • Свято Знань (1-11 кл.);
 • Святковий концерт до Дня Вчителя « Шана, вдячність лише Вам»(1-11кл.);
 • Посвячення в козачата другокласників (1-4 кл.);
 • Свято «Подарунок осені» (1-11 кл.);
 • Свято до Дня Святого Миколая (1-4 кл.);
 • Новорічна казка для учнів молодшої ланки;
 • Розважальна програма «А, ну-мо, хлопці!» (5-6кл. та 7-8 кл);
 • Андріївські вечорниці для учнів старшої ланки;
 • Розважальна програма «Ідеальна пара» (8-11 кл.);
 • Шкільний конкурс інсценованої пісні «Рідна пісня – пісня солов’їна» (1-4 кл.);
 • Святковий концерт до 8 Березня (1-11кл.);

На жаль, у зв’язку з пандемією, не всі заходи були проведені, як це прийнято завжди. Але ми намагалися проводити відповідні заходи в дистанційному режимі.

           Це дало змогу  залучити майже  всіх учнів до різноманітних видів діяльності під час  підготовки та проведенні будь-якого заходу. До організації та проведення заходів залучаються  батьки, які  шиють  костюми,  допомагають в організації заходів тощо.

            Щороку учні школи приймають участь у міському літературно – мистецькому святі «Собори наших душ». Конкурс спрямований на  виявлення творчо обдарованих дітей, підтримки та популяризації їх творчості

              Для учнів молодшої та середньої ланки в межах району проводилися конкурси: «Мій домашній улюбленець» ( 6 клас), « Півгодини на диво» ( збірна команда учнів 3 та 4 класів) , «Відкрий для себе Україну» ( 6 клас) .

               Бібліотекарем НВК 27 Сидоровою І.Г. протягом навчального року  проводилися  бібліотечні години, всі ці заходи сприяли розвитку інтересу дітей до читання, вміння працювати з науковою літературою, аналізувати зміст прочитаного.

               Учні школи відвідували історичний музей, музей Бойової слави ж/м Придніпровськ, Народний музей ПДТЕС,  місто Львів,  Карпати,   де продовжується їх шлях до вивчення історії рідного краю.

      

            Певна робота проводиться з батьками учнів під час батьківських зборів та роботи шкільного батьківського всеобучу. Хоча ефективність цієї роботи недостатньо висока.

            

         Усі класні керівники провели в повному обсязі заняття з циклу «Безпека життєдіяльності» щодо вивчення правил дорожнього руху, заняття щодо вивчення правил протипожежної безпеки, запобігання отруєнь, правил безпеки при користуванні газом, безпеки з вибухонебезпечними предметами, безпеки на воді, безпеки користування електроприладами,  профілактики туберкульозу, гепатиту, гельмінтозу та інших інфекційних захворювань, першочергові дії у разі  загрози вчинення терористичних та диверсійних актів.

          Згідно плану спортивно-масової роботи для учнів молодшої ланки вчителями фізичної культури Дорожкіним В.А. та Щербань О.О. проводилися спортивні змагання «Веселі старти»  на осінніх, весняних  та зимових канікулах та розважальна програма  до Дня Збройних сил України «А, ну-мо, хлопці!».

              Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх та майбутніх поколінь.

 

 

 

ПІДСУМКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ

 ДІЯЛЬНОСТІ  КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ

 

          Методична робота реалізовувалася  в наступних  напрямках:

1. Організаційно-педагогічна діяльність

(Загальне керівництво методичною та інноваційною діяльністю; розгляд та затвердження планів, програм, проектів; координація діяльності з іншими підрозділами професійної освіти, організація самоосвітньої роботи педагогів, роботи з молодими спеціалістами);

2. Інструктивно-методична діяльність (Інструктаж та консультування педагогів з питань виконання нормативних, директивних документів, організації навчально-виховного процесу; оперативне інформування педагогів про досягнення психолого - педагогічної науки, кращий педагогічний досвід)

3. Пошуково-дослідницька діяльність (Контроль процесу та результатів досліджень; вироблення й погодження підходів до організації, здійснення та оцінки інноваційної діяльності; організація консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.)

4. Вивчення, узагальнення й поширення передового досвіду (Вивчення професійних досягнень педагогів, узагальнення прогресивного досвіду та впровадження його в практику роботи педколективу; створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.)

 

Пріоритетними  завданнями  методичної роботи на 2019-2020 навчальний рік були:

 • впровадження інноваційних  здоров’язбережних технологій у навчально-виховний процес ;
 • розвиток професійних навичок, педагогічної техніки, техніки спілкування з учнями, навички застосування ТЗН, комп’ютерів, відеотехніки;
 • удосконалення та збагачення предметних, методичних, дидактичних, психологічних, етичних знань учителів;
 • розвиток світогляду, професійно-ціннісних орієнтацій, переконань, що відповідають задачам суспільства, школи сприяння здоров’ю;
 • розвиток мотивів творчої діяльності , потреби в самореалізації;
 • розвиток креативного потенціалу вчителів;
 • розвиток культури емоцій і вольових проявів учителів;
 • самоаналіз та саморегуляція  діяльності вчителем;
 • самовдосконалення професійної майстерності вчителя через самоосвітню діяльність.

 

Пріоритетні завдання методичної роботи на 2020-2021 навчальний рік:

 

 • поглиблення, переосмислення, переорієнтація, трансформація раніше набутих філософсько-педагогічних знань відповідно до концептуальних основ та принципів розвитку національної системи освіти, створення інноваційної освітньої системи;
 • вивчення теорії й методики навчання і виховання, етнопедагогіки, психології, досягнень науки з певного фахового напрямку, оволодіння сучасною методологією;
 • впровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій;
 • організаційна, педагогічна та змістовна підтримка експериментальної та інноваційної діяльності педагогів;
 • створення умов для зародження, оцінювання та загальношкільного використання цінного педагогічного досвіду;
 • систематичне інформування педагогів про нові орієнтації щодо змісту й методики навчання й виховання, вивчення державно-нормативних документів про освіту;
 • глибоке осмислення керівниками методичних об'єднань, творчих об'єднань вчителів завдань, змісту, структури та організаційних основ реалізації вимог програм, посібників;
 • виявлення та практичне використання сучасних способів діагностування учнівської успішності, виховання учнів;
 • вивчення стану навчальних досягнень учнів, рівня якості уміння, вихованості учнів, виявлення труднощів у роботі;
 • вивчення, узагальнення та пропаганда перспективного досвіду вчителів;
 • вивчення і використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки;
 • спонукання і сприяння виробленню у педагогів бажань і вмінь навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності;
 • активізація та всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою та експериментальною роботою;
 • допомога у творчій розробці навчальних планів, програм, проектів з певного фахового напряму;
 • організація та стимулювання громадсько–педагогічної діяльності педагогів;
 • впровадження інноваційних здоров'язбережних технологій у навчально-виховний процес;
 • удосконалення та збагачення предметних, методичних, дидактичних, психологічних, етичних знань учителів;
 • розвиток креативного потенціалу учителів;
 • вдосконалення професійної майстерності вчителя через самоосвітню діяльність.

 

 

Директор КЗО «НВК № 27» ДМР                                        Д.П. Кузьмін

 

 

 

 

 

 

Благодійна допомога батьків

за 2016 – 2017 навчальний рік

Канцтовари

Будівельні матеріали

Ремонтні роботи

Господарчі матеріали

Миючі засоби

Ремонт  та обслуговування комп’ютерної  техніки, заправка принтерів

Конкурси та олімпіади

Придбання в класи

17201.

00

13400.00

8855.00

16167.51

2554.

50

13555.

80

2745.30

13831.

00

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього: товарами та послугами на 88331.00 грн.

 

 

1 А клас

1Б клас

2 клас

3

клас

4

клас

5

клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

Всього

6270

10972

7060

7395

8250

7580

7990

15744

6690

7000

3380

Одна сім’я на рік

241

406

207

211

275

230

222

492

197

219

141

Одна сім’я на місяць

27

45

23

23

31

27

25

55

22

24

16

Всього:  всього товарами та послугами на 88331.00 грн.

Серед всього треба назвати:

Ремонт косметичний в їдальні. 5150 грн.

Лінолеум в кабінети четвертий клас Головко Л.В.

Лінолеум в кабінет історії Митрофанова Л.Б.

Телевізор в 1Б клас.

Ремонт провели в 1 А класі.

Заміна світильників в 1А класі.

3 клас – заміна світильників та дверей.

Придбання стільців в кабінет історії.

Було проведено ремонт, заміна шпалер, фарбування вікон, батарей, підлоги в кабінетах: іноземної мови, біології, праці, музики, роздягальні, сходи пофарбовано, хол другого поверху, пофарбовано підлогу в туалетах, підлога та парти в кабінеті зарубіжної літератури, пофарбовано двері, частина фасаду, цоколю, колони на ганку, люки.

Всі товари та послуги належним чином було оприбутковано.

Дуже важливо, слід відмітити виділення з бюджету міста коштів на будівництво огорожі та капітальний ремонт спортивної зали – це більше 1 млн. грн. Ремонт досі триває.

Дякуємо всім батькам, всім депутатам різних рівнів та всім небайдужим за допомогу в облаштуванні рідної школи.

 

Адміністрація КЗО «СЗШ № 27» ДМР

 

 

 

 

 

Звіт директора КЗО «СЗШ № 27» ДМР за 2016 – 2017 навчальний рік

ХАРАКТЕРИСТИКА  ШКОЛИ

 

        Приміщення школи збудовано у 1953 році і має три прибудови: бібліотеку і майстерню, спортивну залу, їдальню ( остання прибудована у 1991 році). З 1956 року на базі даної будівлі функціонує середня загальноосвітня школа № 27, до цього в ній діяла СШ № 11.

       Заклад тричі переживав реорганізацію. Остання - в 2002 році: відбулося об’єднання російськомовної 146-ої та україномовної 27-ої шкіл на базі СШ № 27.

       Школа здійснює свою діяльність на підставі власного Статуту.

      

        У школі нараховується 11 класів, в яких за попередньою мережею класів та контингенту учнів -  343 учнів:

 

Всього класів

11

Всього учнів

343

Школа

І ступеня

ІІ ступеня

ІІІ ступеня

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кількість класів

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Кількість учнів

54

34

34

30

33

35

32

34

32

25

-

        Школа має статус україномовної.

        Викладаються іноземні мови - англійська, французька, німецька

        З 2006 року середня загальноосвітня школа № 27 працює в режимі Всеукраїнського експерименту як Школа сприяння здоров’ю ( наказ МОН від 17.05.2006 р. № 374) за темою «Розробка моделі управлінської діяльності зі створення здорового середовища навчального закладу на засадах сучасного менеджменту» за розроблено. власною Концепцією дослідно-експериментальної роботи та програму її реалізації. У 2013 році за результатаи експериментальної діяльності школі присвоєно статус Школи сприяння здоров’ю. Колектив втілює в практику доробки за темою «Управлінська діяльність зі створення здорового середовища навчального закладу на засадах сучасного менеджменту»

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ШКОЛИ

 

Посада

ПІБ

Термін роботи на посаді

Директор

Кузьмін Даніїл Павлович

1,5 роки

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Шарер Кристина Валеріївна

1 рік

Заступник директора з виховної роботи

Сутковенко Олена Миколаївна

16 років

 

         Педагогічний колектив складає 25  учителів

 

 

 

ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДКОЛЕКТИВУ

 

Категорія, звання

Кількість

% від загальної кількості

Вища кваліфікаційна категорія

16

60

І кваліфікаційна категорія

3

4

ІІ кваліфікаційна категорія

3

8

кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

3

28

«Старший учитель»

3

Головко Л.В.

Шарова Г.П.

Євсєєва Н.М.

8

«Учитель-методист»

10

Іванькова С.А.

Чекаленко Л.Ф.

Деркач Т. В.

Сутковенко О.М.

Митрофанова Л.Б.

Щербань Н.В.

Нейжмак С.А.

Журікова Н.В.

Капінус Н.А.

Солоненко Т.В.

31

«Відмінник освіти України»

2

Чекаленко Л.Ф.

Журікова Н.В.

8

         

 

 

Школа пишається своїми учителями:

 

·         Сутковенко Олена Миколаївна, учитель хімії, учитель вищої категорії. Брала участь у міському конкурсі «Учитель року-2006» в номінації «Заступник директора з виховної роботи-2009». В школі узагальнено її досвід «Формування активної громадської позиції на основі участі у соціально-значимій діяльності». Її учні беруть участь у захисті науково-дослідницьких робіт в МАН. Керує шкільним методичним об’єднанням класних керівників. Бере участь у міжнародних конференціях, проводить семінари для учителів хімії району тощо. Має друковані роботи.

·         Щербань Наталя Володимирівна, учитель математики та інформатики. Учитель вищої категорії. Працює над проблемою «Інтерактивні методики навчання математиці». Переможець районного конкурсу кабінетів математики ( 2007 р.) призер міського конкурсу кабінетів математики ( 2013 р.), районного конкурсу педагогічної майстерності «Урок року-2008». Керує методичним об’єднанням учителів природничо-математичного циклу, а також є лідером з творчих груп учителів. Активна учасниця обласних  Педагогічних Ярмарок. Має друковані роботи.

·         Головко Ліна Вікторівна, учитель початкових класів, впроваджує в своїй роботі елементи програми «Крок за кроком» («Ранкові зустрічі», «Робота в центрах»). Талановита поетеса, автор найцікавіших сценаріїв закладу, Голова профспілкового комітету школи. Під її керівництвом діє первинна профспілкова організація закладу. Автор найкращих сценаріїв для виступу команд школи на різноманітних конкурсах. Переможець районного конкурсу «Класний керівник - 2013». Бере участь у міжнародних конференціях, районних семінарах вчителів початкових класів.

·         Нейжмак Світлана Анатоліївна, учитель початкових класів, учитель вищої категорії, лауреат районного конкурсу педагогічної майстерності «Урок року -  2007». Призер міського конкурсу навчальних кабінетів в номінації «кабінет початкових класів» (2013 - ІІІ місце). Керує методичним об’єднанням учителів початкових класів. Впроваджує у практику роботи проектну діяльність учнів.

·         Митрофанова Лілія Борисівна, учитель історії, учитель вищої категорії. Керівник методичного об’єднання учителів гуманітарного циклу. Організатор туристсько-краєзнавчої роботи в школі. Призер районних конкурсів «Туристична весна». Її учні є призерами районних олімпіад з історії та правознавства, інтелектуальних конкурсів різного рівня.

 

          Робочий навчальний план на 2016-2017 навчальний рік розроблявся згідно з методичним листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2015 р. № 1/9-253. При цьому збережено традиційний перелік навчальних предметів, обсяг їх вивчення та внесені певні корективи. Загальна структура навчального плану включає інваріантну та варіативну частини, час між ними розподілено, враховуючи навчально-методичне забезпечення, інтереси учнів, специфіку середньої загальноосвітньої школи № 27, яка має статус Школа сприяння здоров’ю та працює на методичною темою “Управлінська діяльність по створенню здорового середовища навчального закладу на засадах сучасного освітнього менеджменту».

       Склад інваріантної частини подається через освітні галузі, які забезпечують реалізацію змісту шкільної освіти на рівні державного стандарту.

       У варіативній частині відповідно статусу  закладу виділені години , використані на   заняття-тренінги за програмою  “Школа проти СНІДу” (8 кл.), образотворче мистецтво (1-4 кл.), «Місто мого дитинства» (1-4 кл.) за регіональною програмою, «Історія рідного краю» (5, 7-11 кл.) за регіональною програмою.

      У 9-11 класах вивчається  курс інформатики та курс «Технології» за рахунок годин трудового навчання.

      Години варіативної складової передбачені на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, індивідуальні та групові заняття. Спецкурси, факультативи, додаткові заняття і консультації, тренінгові заняття, які проводяться за рахунок варіативної складової плану проводяться з групами учнів з будь-якої наповнюваністю, у тому числі з окремими учнями.

      При наявності в класах більше 27 учнів, класи діляться на групи при вивченні іноземної , української мов та під час проведення уроків праці, інформатики, фізичного виховання.

У школі працює чотири методичні об’єднання вчителів:

·         гуманітарного циклу;

·         природничо-математичного циклу;

·         початкових класів;

·         класних керівників.

Згідно пріоритетним напрямкам роботи школи як експериментального закладу діють три творчі групи учителів за обраними темами:

-        «Управління процесом розвитку творчо та інтелектуально обдарованих дітей на засадах здоров’язбереження» ;

-        «Управління процесом соціалізації дитини з проявами девіантної поведінки» (керівник: Журікова Н.В.);

-        «Створення єдиного виховного освітнього простору «сім’я – школа» (керівник: Сутковенко О.М.).

Управлінська діяльність здійснюється на принципах демократизації та відкритості, чому сприяють органи самоврядування:

·         батьківський комітет;

·         Рада школи;

·         профспілковий комітет;

·         рада міністрів шкільної дитячої організації «Світанкова країна».

            З метою попередження правопорушень серед дітей і підлітків організовано шкільну раду з профілактики правопорушень та наркопост.

            На базі школи традиційно проходять районні конкурси: огляд-конкурс загонів ЮІР, фестивалі дитячої творчості тощо.

            Педагогічна діяльність колективу вчителів проходить у тісній взаємодії з колективом школярів. Характерною особливістю педагогів школи є поліфукційність учительської професії. У розв’язанні своїх професійних завдань педколектив виходить за межі школи. Педагогізація соціального середовища, формування культури батьків і суспільства в цілому невід’ємні функції педколективу.

                   Розроблені шкільні програми:

·        «Пошуку, підтримки, розвитку і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві»;

·         «Робота з учнями з девіантною поведінкою»;

·         «Громадянське виховання особистості в умовах української державності»;

·         «Здоров’язбереження».

      Школа багато років співпрацює з обласною дитячо-юнацькою кіностудією «Веснянка». На базі школи діє гурток «Азбука почуттів» керівник: Лимаренко О.О.). Серед учасників цього гуртка є переможці міжнародного фестивалю юнацького кіномистецтва.

      Колектив середньої загальноосвітньої школи №27 знаходиться в постійному творчому пошуку нових ефективних підходів до навчання та виховання підростаючого покоління.

Головною метою вважає створення здорового середовища навчального закладу, в якому б було комфортно  всім учасникам навчально-виховного процесу.

 

ВИЗНАЧАЛЬНИМИ ПРИОРИТЕТНИМИ НАПРЯМКАМИ РОБОТИ КОЛЕКТИВУ Є :

 

·         поглиблення, переосмислення, переорієнтація, трансформація раніше набутих філософсько-педагогічних знань відповідно до концептуальних основ та принципів розвитку національної системи освіти, створення інноваційної освітньої системи;

·         вивчення теорії й методики навчання і виховання, етнопедагогіки, психології, досягнень науки з певного фахового напрямку, оволодіння сучасною методологією;

·         впровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій;

·         організаційна, педагогічна та змістовна підтримка експериментальної та інноваційної діяльності педагогів;

·         створення умов для зародження, оцінювання та загальношкільного використання цінного педагогічного досвіду;

·         систематичне інформування педагогів про нові орієнтації щодо змісту й методики навчання й виховання, вивчення державно-нормативних документів про освіту;

·         глибоке осмислення керівниками методичних об'єднань, творчих об'єднань вчителів завдань, змісту, структури та організаційних основ реалізації вимог програм, посібників;

·         виявлення та практичне використання сучасних способів діагностування учнівської успішності, виховання учнів;

·         вивчення стану навчальних досягнень учнів, рівня якості уміння, вихованості учнів, виявлення труднощів у роботі;

·         вивчення, узагальнення та пропаганда перспективного досвіду вчителів;

·         вивчення і використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки;

·         спонукання і сприяння виробленню у педагогів бажань і вмінь навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності;

·         активізація та всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою та експериментальною роботою;

·         допомога у творчій розробці навчальних планів, програм, проектів з певного фахового напряму;

·         організація та стимулювання громадсько–педагогічної діяльності педагогів;

·         встановлення гармонійних стосунків між учителем та учнем через взаєморозуміння;

·         співтворчість учителя з учнем;

·         впровадження інноваційних технологій навчання у практику;

·         розвиток творчих здібностей всіх учасників навчально-виховного процесу;

·         стимулювання ентузіазму і творчої індивідуальності всіх учасників навчально-виховного процесу;

·         виховання особистості, мотивованої на здоровий спосіб життя .

 

 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ В 2016-2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ

 

       Основною задачею педагогічного колективу  було підвищення якості знань учнів.

         Для реалізації цієї задачі протягом  2015-2016 навчального року було проведено:

-          контроль за рівнем викладання предметів;

-          перевірка зошитів, щоденників учнів;

-          перевірка класних журналів;

-          перевірка тематичного та календарного планування вчителів-предметників.

  За підсумками  2016-2017 н. р. був проведений аналіз успішності учнів школи.

   У 2016-2017 н. р. в школі навчалося 340 учнів в 11 класах. Середня наповнюваність класів – 33 учні. За підсумками річного оцінювання учні показали такі результати:

Клас

Кількість учнів

1-3 бали

%

4-6 балів

%

7-9 балів

%

10-12 балів

%

% якості

2

33

0

0

12

36

8

24

13

40

64

 

3

30

1

3

14

47

13

43

2

7

50

 

4

33

0

0

16

49

11

33

6

18

52

 

5

37

2

5

25

68

9

24

1

3

27

 

6

30

3

10

13

43

14

47

0

0

47

 

7

34

12

35

18

53

2

6

2

6

12

8

34

3

9

22

64

5

15

4

12

26

9

34

12

35

20

59

1

3

1

3

6

11

22

0

0

18

82

4

18

0

0

18

Всього

287

33

11

158

55

67

23

29

10

33

Успішність – 89%

Якість – 33%

          Аналізуючи успішність учнів видно, що:

·         11% учнів мають початковий рівень знань (17% учнів у 2014-2015 н. р.);

·         55% учнів мають середній рівень знань (47% учнів у 2014-2015 н. р.);

·         23% учнів мають достатній рівень знань (29% учнів у 2014-2015 н. р.);

·         10% учнів мають високий рівень знань (6% учнів у 2014-2015 н. р.).

Найвищий рівень якості навчання мають учні 2-4 класів – 55%.

Найнижчий рівень якості навчання мають учні 5-11 класів – 23%.

 

ПІДСУМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПЕДКОЛЕКТИВУ

 

          Згідно з Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепцією виховання дітей і молоді в Національній системі освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Національною доктриною розвитку освіти в Україні у XXІ столітті, Законом України «Про молодіжні та дитячі організації», Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про позашкільну освіту», міською програмою «Здоров’я через освіту», Указом Президента України  «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», наказів МОН від 17.12.2007 р. № 1133 «Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладах України»,  від 07.12.2009 р.№ 1/9-850 «Про розвиток органів учнівського врядування», методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у 2015/2016 навчальному році педколективом школи проводиться певна робота.

             Методична  робота  з проблем виховання була спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної  роботи  класного керівника,  надання їм кваліфікованої допомоги. Так, із метою  реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист на всебічний розвиток особистості на засіданнях педради та МО класних керівників  розглядалися питання: ознайомлення з Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Указом Президента України  «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», Програмою виховної роботи з питань протидії торгівлі людьми, наказами Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України № 564/836/945/ 577 від 19.08.2014 року «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення», МОН України, молоді та спорту України № 1/9-118 від 17.02.2014 року «Щодо профілактичної роботи з запобігання протидії поширенню наркоманії серед дітей та учнівської молоді», № 1/9-179 від 28.03.2014 року « Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів», забезпечення безумовне виконання наказів управління освіти і науки міської ради  № 351 від 15.11.2006 р., від 22.11.2013 № 284  « Про удосконалення постійного контролю за охопленням постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку у загальноосвітніх навчальних закладах міста», № 274 від 05.11.2013 р. « Про удосконалення соціальної роботи з сім’ями, що опинилися у складних життєвих обставинах», про хід виконання різних обласних та міських програм, Закону України «Про охорону дитинства», «Про стан профілактичної роботи з учнями, схильними до правопорушень, та запобігання розповсюдження наркоманії, СНІДу в учнівському середовищі», обговорювалися питання щодо профілактики дитячого травматизму,

        Процес управління шкільним колективом розглядається як багаторівневий процес, і значна роль належить органам учнівського самоврядування, які мають  відчувати себе важливим компонентом виховної системи. Через колективні форми розв’язання важливих проблем життя школи діти оволодівають демократичною культурою.   З метою демократизації управління школою працює дитячо-юнацька організація «Світанкова країна». У складі «Світанкової країни» діє організація молодших школярів «Квітка – семіцвітка», якою керує рада міністрів на чолі з педагогом – організатором Солоненко Т.В.. Сагадін І., учениця 9 класу та Кілімченко Д., учень 8 класу, Ходченко А., учениця 8 класу  та  Ткаченко В., учениця 9 класу входять до складу районного парламенту і є активними учасниками міських та районних заходів.                                    У вересні місяці на виборах у районний  парламент лідери школи  презентували проект  «Веселе літо». Втретє  найактивніші лідери школи  брали участь у районному святі «Бал лідерів-2016», на якому було представлено 6 пар учасників.

        Реалізація основних напрямів виховної роботи здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу  розроблено та запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних керівників. Особливо слід відзначити відповідальне ставлення до планування роботи класних керівників 3 класу Головко Л.В., 4 класу Нейжмак С.А., 8 класу Щербань Н.В. та 2 класу Журікової Н.В.

       На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту,  складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і проведено роботу з учнями, які схильні до самовільного залишення навчального закладу, девіантної поведінки. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на обліку в кримінальній міліції.

         З метою організації змістовного дозвілля учнів, їх творчого, інтелектуального, фізичного та духовного розвитку організовано роботу щодо залучення учнів до  занять в шкільних гуртках, які дають змогу виявити творчі здібності учнів. До роботи у шкільних  гуртках залучено 19% школярів.

          Загальношкільні, позашкільні та класні виховні заходи проводились у відповідності до річного плану школи, планів виховної роботи класних керівників. Необхідно відзначити змістовне проведення традиційних виховних  заходів: 

·         Свято Знань (1-11 кл.);

·         Святковий концерт до Дня Вчителя « Шана, вдячність лише Вам»(1-11кл.);

·         Посвячення в козачата другокласників (1-4 кл.);

·         Свято «Подарунок осені» (1-11 кл.);

·         Свято до Дня Святого Миколая (1-4 кл.);

·         Новорічна казка для учнів молодшої ланки;

·         Розважальна програма «А, ну-мо, хлопці!» (5-6кл. та 7-8 кл);

·         Андріївські вечорниці для учнів старшої ланки;

·         Розважальна програма «Ідеальна пара» (8-11 кл.);

·         Шкільний конкурс інсценованої пісні «Рідна пісня – пісня солов’їна» (1-4 кл.);

·         Святковий концерт до 8 Березня (1-11кл.);

·         Свято Останнього дзвоника  (1-11кл.);

·         Випускний вечір для 11 класу та інші.

           Це дало змогу  залучити майже  всіх учнів до різноманітних видів діяльності під час  підготовки та проведенні будь-якого заходу. До організації та проведення заходів залучаються  батьки, які  шиють  костюми,  допомагають в організації заходів тощо.

            В рамках місячника «За здоровий спосіб життя», метою якого є: забезпечення повноцінного розвитку дітей та молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я були проведені наступні заходи:

-  години спілкування: « Твій режим дня» ( 1-4 кл.), « Я обираю здоровий спосіб життя  » (5-7кл.), « Бережи здоров’я з молоду»  (8,9 кл.),

« Шкідливі звички.Як їх позбутися?» ( 10,11 кл.);

- профілактичні диктанти: «Палінню – ні!», « Увага – туберкульоз!», «Чисте повітря у кожний клас», «Гігієна – запорука здоров’я », «СНІД – хвороба XXІ століття», «Профілактика грипу», «Дифтерія», які сприяють розвитку пізнавальної активності учнів щодо власного здоров’я  ;

- розважальна програма для молодшої ланки «Найкраща креативна ранкова зарядка»;

- конкурс малюнків та плакатів«Ми за здоровий спосіб життя» » серед учнів 1-7 класів за ініціативою ради міністрів;

-  показ відеоматеріалу «Вплив алкоголю на жіночій організм», « Профілактика    торгівлі людьми» за участю психолога школи та соціального педагога для учнів 8-11 класів.

           17.05.2016 року відбулася зустріч представників компанії «Proktoren Campbell»   з дівчатами 6 та 9  класів на тему «Особисті засоби гігієни» .

         Проводиться певна робота з підтримки обдарованої молоді. Оновлено банк творчо –    обдарованих дітей, працює, але не на достатньому рівні  об’єднання творчо та інтелектуально обдарованих учнів та вчителів «КРОК». Вчителі – предметники  попрацювали з творчо обдарованими учнями у підготовці їх до участі у районних та міських олімпіадах. Значна кількість учнів  школи постійно беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних  конкурсах «Кенгуру», «Колосок осінній», «Колосок весняний»,  «Турінтел -2015», «Лелека – 2016», «Кенгуру»,  « Патріот» та інші . 

        Розвиток інтелектуальних здібностей потребує щоденної напруженої роботи, і результатом цієї роботи є:

·         участь  учениці  9 класу Рогозян К. у V студентсько-учнівських козацьких читаннях;

·         Кудлай  Т.( учень 9 класу) лауреат  районного туру конкурсу-захисту науково-пошукових робіт (керівник роботи: Шарер К.В., учитель біології);

·         участь у  Всеукраїнській  акції  «А ми тую славу збережемо». Науково-дослідницька робота  «Заклади освіти і науково-педагогічна інтелігенція Дніпропетровщини під час окупації (1941-1943 рр.)

·         участь учениць 10 класу Єришко М. та Кленько В. та учениці 6 класу Жури А. у  ІІ міському літературному конкурсі «Європейський освітній простір»;

·         Нікітін А., учень 11 класу, увійшов до складу районної команди, яка стала переможцем фіналу  міського етапу інтелектуального конкурсу «Формула успіху»;

·         ІІІ місце у районному конкурсі «юних журналістів «Junior media Dnepr» - 2016»

·         (керівник команди: Сутковенко О.М.);

·         Вакулова Д. (учениця 8 класу) переможець І туру інтелектуального конкурсу «Турінтел – 2015» та учасниця ІІ туру;

·         Жура А. (учениця 7 класу) та Кленько В. (учениця 11 класу)  переможець міського конкурсу «Дмитро Яворницький – видатна людина нашого краю та країни»;

·         Карлик О. (учениця 6 класу) переможець міського конкурсу «Книга дарит вдохновение»;

·         Плєннік Д. ( учениця 7 класу) посіла ІІІ місце у   міському конкурсі «Книга дарит вдохновение»;

·         Гладуш М., Гладуш А. та Нікітін А. посіли ІІІ місце у І регіональній вікторині  юних політологів «Європейське майбутнє України» (керівник команди: Митрофанова Л.Б.)..    

           На базі школи діє танцювальна студія «Серпантин» (керівники: Панасенко В.С. ),     учасники студії виступають на шкільних концертах.

            Працює вокальна студія (керівник Солоненко Т.В.) і як результат: 

·       участь вокального ансамблю «Промінь»  у районному турі фестивалю «Зоряне коло -2016»;

·         перемога  учнів 6 класу  у районному турі змагань хор-класів та ІІІ місце у міському етапі.  

            Щороку учні школи приймають участь у міському літературно – мистецькому святі «Собори наших душ». Конкурс спрямований на  виявлення творчо обдарованих дітей, підтримки та популяризації їх творчості. Шайдулова Н., учениця 11 класу  та Рахчевська Я. , учениця 7 класу  представили на конкурс свої роботи декоративно-ужиткового мистецтва та стала переможцями у номінації в’язання гачком та вишивка хрестиком.  Жура А., учениці 7 класу  надала свої літературні твори та стала переможцем у номінації літературне мистецтво.

           Приходько А., Карлик О. та Мартиненко М., учениці 6 класу стали переможцями районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Не рубай ялинку». Мєдвєдєва А., учениця 6 класу виготовила та надала свою роботу на міський конкурс «Найкраща новорічна іграшка». 

            У жовтні та квітні  місяці проведено  місячники  всеобучу, в ході яких  проведено облік дітей шкільного віку, які мешкають у мікрорайоні школи, проаналізовано працевлаштування випускників 9 та 11  класів 2015 року, проведені засідання координаційної ради з питань профілактики правопорушень. Проводиться певна робота з дітьми пільгових категорій: обстежені житлово – побутові умови, проводиться постійна індивідуальна робота, залучаються до шкільних заходів до зайнятості у гуртках.

              Для учнів молодшої та середньої ланки в межах району проводилися конкурси: «Мій домашній улюбленець» ( 6 клас), « Півгодини на диво» ( збірна команда учнів 3 та 4 класів) , «Відкрий для себе Україну» ( 6 клас) .

              З метою популяризації української книги у бібліотеці СШ№ 27 були організовані книжкові виставки:

·         71 – річниця визволення України від нацистських окупантів ;

·         виставка  книг – новинок, які надійшли до бібліотеки;

·         «Осінь – чарівна пора» (вірші, оповідання про осінь);

·         презентація видань, присвячених вшануванню пам’яті жертв голодоморів, політичних репресій та примусових виселень;

·         «Стяг і воля – козацька доля»;

·         «Мій рідний край – моя історія жива»;

·         «Славетні українські письменники та політичні діячі»;

·         День Гідності та свободи;

·         постійно діюча виставка «Славетні імена» та інші.

               Бібліотекарем школи Сидоровою І.Г. протягом навчального року  проводилися  бібліотечні години, всі ці заходи сприяли розвитку інтересу дітей до читання, вміння працювати з науковою літературою, аналізувати зміст прочитаного.

               Учні школи відвідували історичний музей, музей Бойової слави ж/м Придніпровськ, Народний музей ПДТЕС,  місто Львів,  Карпати,   де продовжується їх шлях до вивчення історії рідного краю.

             Щороку учні школи беруть участь у різних проектах та Всеукраїнських конкурсах:

·              Рахчевська Я. ( учениця 7 класу)  учасниця  Всеукраїнського конкурсу творчих робіт «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»;  Всеукраїнської  акції «Первоцвіти»;  міського конкурсу «Мій Шевченко»;

·Жура А. (учениця 7 класу) учасниця Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвячений 25-річчю Незалежності України «Об’єднаймося ж, брати мої»;  Всеукраїнського  конкурсу  творчих робіт «Ода юним олімпійцям України»

·         Кленько В. ( учениця 11 класу) учасниця Всеукраїнського конкурсу творів –есе «Права людини і сучасні виклики України»;

·         Фанайлов С. ( учень 6 класу) учасник  Всеукраїнського конкурсу творчих робіт «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»;

·         Колотуша Д. (учениця 8 класу), Щербань А. ( учениця 8 класу). Плиска К. (учениця 8 класу), Рогозян К. ( учениця 9 класу), Ткаченко В. ( учениця 9 класу) та Кленько В. (учениця11 класу) учасники ІІІ Всеукраїнського конкурсу творів-есе «Я – європеєць» ;

·         Корольова М. ( учениця 7 класу) учасниця міського конкурсу «Місто моєї мрії» та інші .

               За ініціативою Ради Міністрів проводяться конкурси малюнків  та поробок:

·         « Мій улюблений вид спорту»;

·         «Азбука знаків»;

·         «В гостях у Світлофорчика»;

·         « Ми роду козацького діти»;

·         «Пам’ять поколінь»;

·         «Ми за здоровий спосіб життя» »;

·         « Мої права »;

·         «Зимові візерунки»;

·          « Чобіток Святого Миколая» ;

·       «Славетні імена»;

·       Наш Шевченко»;

·       «Торкнутися серцем до природи» та інші.

            Певна робота проводиться з батьками учнів під час батьківських зборів та роботи шкільного батьківського всеобучу. Хоча ефективність цієї роботи недостатньо висока.

             В рамках проведення Всеукраїнського тижня права, Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» пройшли: та місячника правових знань у  2015-2016 н. році були проведені такі заходи:

·         уроки етики;

·         випуск пам’яток та рекомендацій «Протидія насильству»;

·         тренінг «Ми проти насильства» для учнів 6 класу, який підготувала та провела психолог школи Глущенко Є.О.;

·         презентація «Що таке насильство? Як себе захистити», яку переглянули учні

·         9 класу;

·         диспут «Ціною свого життя» за участю учнів 11 класу;

·         диспут «Поїздка за кордон – за і проти» за участю учнів 8 класу;

·         турнір «Майстри юстиції» для учнів 7-8 класів; 

·         круглий стіл «Борці за права» за участю 11 класу;

·         конкурс творів-есе «Права людини в сучасній Україні»;

·         виставка малюнків «Мої права»;

·         випуск стіннівки «Юридичні професії », «Правозахисні організації»;

·         бесіди: «Паління та його вплив на здоров’я» для учнів 6-9 класів; «Бережи своє життя» для учнів 9-11 класів; «Злочин і покарання. Яку я несу відповідальність»;

·                    випуск тематичних газет до місячника «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»;

·                    диктанти на правову тематику;

·                    рейди «Урок» ( перевірка і аналіз відвідування учнями школи уроків);

·                    уроки етики: «Про добре ставлення до всього живого » ( 1 клас), « твій стиль поведінки »( 2 клас), «Завтрашній характер у сьогоднішньому вчинкові » ( 3,4 класи), «Я – громадянин, я – патріот, я- житель свого міста» (5 клас), « Моральні переконання та вчинки» ( 6 клас), « Примиритися зі злом – це значить стати аморальною людиною» ( 7,8 класи), «Ціною свого життя» ( 9 клас), «Торгівля людьми – як уберегтися від небезпеки» ( 11 клас);

·                    засідання координаційної ради з профілактики правопорушень  ( 26.02.2016 р.) ;

·                    індивідуальні зустрічі, бесіди класних керівників,  психологічної школи з учнями, схильними до правопорушень;

·                    пізнавальна програма «Поговоримо про свої права та обов’язки » з мультимедійною презентацією, яку підготували учні 4 класу під керівництвом класного керівника Нейжмак С.А.;

·                    гра-вікторина «Найкращий знавець права» для учнів 6,7 класів за участю вчителя історії Митрофанової Л.Б.;

·                    круглий стіл «Торгівля людьми – ганебне явище сучасності», який підготувала та провела вчитель  історії Митрофанова Л.Б. для учнів старшої ланки;

·                    круглий стіл «Волонтерство – поклик серця – чи данина моді» за участю учнів 8 класу;

·                    працівниками екіпажу 0806 у складі поліції проведена бесіди  з правил дорожнього руху та про безпеку в громадських місцях для учнів 3-4 та 8 класів. 

         Усі класні керівники провели в повному обсязі заняття з циклу «Безпека життєдіяльності» щодо вивчення правил дорожнього руху, заняття щодо вивчення правил протипожежної безпеки, запобігання отруєнь, правил безпеки при користуванні газом, безпеки з вибухонебезпечними предметами, безпеки на воді, безпеки користування електроприладами,  профілактики туберкульозу, гепатиту, гельмінтозу та інших інфекційних захворювань, першочергові дії у разі  загрози вчинення терористичних та диверсійних актів. Фанайлов С. (учень 6 класу) надав свою роботу до Всеукраїнського конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху». Команда ЮІР посіла ІІІ місце у районі  (керівник команди: Солоненко Т.В.).

          Згідно плану спортивно-масової роботи для учнів молодшої ланки вчителями фізичної культури Дорожкіним В.А. та Щербань О.О. проводилися спортивні змагання «Веселі старти»  на осінніх, весняних  та зимових канікулах та розважальна програма  до Дня Збройних сил України «А, ну-мо, хлопці!». Учні школи брали участь у районних змаганнях з футболу, баскетболу, шахів  та тенісу (керівник: Щербань О.О.). Вперше, команда юнаків  8  класу посіла  ІІІ  місце у районі з шахів, ІІ місце у районних змаганнях з тенісу.

           Під керівництвом Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровський області пройшов щорічний  конкурс «Ми проти жорстокості та насильства». Свої роботи надали учениця 7 класу  Рахчевська Я..

              Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх та майбутніх поколінь. Протягом  2015/2016 навчального року багато уваги приділялося патріотичному вихованню. З першого вересня у школі продовжується  акція « Мільйон гарячих сердець». В ході акції були зібрані та  передані необхідні речі, харчові продукти  безпосередньо через учасників АТО або волонтерів до військових; неодноразово передавалися малюнки та листи до учасників АТО. Учні школи беруть активну участь у Всеукраїнській програмі збору та утилізації пластикових кришок для подальшої переробки та виготовлення протезів для воїнів АТО, 

        Проведені  різноманітні заходи, а саме:

·         перший урок « Ми – нація єдина» для учнів 1-11 класів;

·         день партизанської слави;

·         урочиста лінійка до Дня Миру;

·         відвідування музею Бойової слави ж/м Придніпровськ ;

·         виховний захід до Дня українського козацтва та Дня захисника України;

·         акція «Дзвіночок» (привітання ветеранів війни на мікрорайоні школи);

·         лінійка « Недописані сповіді, які опалила війна»;

·         свято української мови «Мова рідна, слово рідне»;

·         лінійка « Герої не вмирають» до Дня Свободи та Гідності;

·         посвята другокласників в козачата;

·         святкова лінійка присвячена Дню Соборності України « Україна – єдина країна»;

·         шкільний конкурс української пісні « Пісня – душа народу »;

·         лінійка пам’яті «Афганські реалії»;

·         лінійка «Ми різні, але ми разом» (вшанування подвигу учасників Революції та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні);

·         літературно-музична композиція «Світлиця Шевченківського заповіту»; 

·         єдиний урок пам’яті, присвячений вшануванню початку депортації кримських татар та представників інших народів з території Криму;

·         свято «Незабутній День Перемоги» .

         Традиційно пройшли мітинги вшанування пам’яті жертв голодоморів 1932-1933 років «Вічна біль України», реквієм «Гріх непростий – Чорнобиль», заходи до Дня Європи, до Дня української писемності і мови.

          З великою зацікавленістю учні брали участь у підготовці та проведенні  низькі заходів, присвячених 202-річниці з дня народження Т.Г.Шевченка: конкурс малюнків «Наш Шевченко», виховні години «Мова народу – мова Шевченка», літературно-мистецьке свято «В сім’ї вольній новій», районний конкурс на кращого виконавця віршів Т.Г.Шевченка та творів Шевченка «І твоя, кобзарю, слава не вмре, не поляже».

           Вперше у районі пройшли змагання з військово-патріотичної гри «Джура», команда учнів 6 класу посіла ІІ місце (керівники команди: Щербань О.О., Мтрофанова Л.Б.).

           Велика увага приділяється вихованню екологічної культури учнів: проводяться класні години «Природа-казка, яку потрібно читати», усний журнал «Первоцвіти-провісники весни», фотовиставка « Планета життя»,  вікторина « Де що росте?», гра-подорож «Екологічний калейдоскоп», День води. Команда учнів 8 класу посіла І місце у районному конкурсі дитячої екологічної творчості «Екотворчість».

              18 травня 2016 року відбувся традиційний День відкритих дверей для учнів і батьків на якому відбулося нагородження найактивніших учнів, класних колективів, педагогів та батьків за підсумками 2015/2016 навчального року. 

              Протягом навчального року проводилась профорієнтаційна робота з учнями 9 та 11 класів:

·         учні 11  класу відвідали Університету внутрішніх справ;  

·         учні 8  класу відвідали виставку «Освіта. Кар’єра . Суспільство»;

·         оновлено стенд «Вибір професії»;

·         психологом школи Глущенко Є.О. проведено анкетування учнів 9 та 11 класів на виявлення професійних здібностей;

·         з випускниками 9 та 11 класів проводилися зустрічі з представниками Вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів, професійно-технічних училищ;

·         зібрана інформація про працевлаштування випускників 9 та 11 класів.

           Багато уваги  протягом семестру приділялося щоденному контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.

          Але ретельний аналіз цієї роботи свідчить про недостатню роботу з учнями та їх батьками і як результат, високий відсоток учнів відсутніх на навчальних заняттях з різних причин у 5,6,7,8,9 та 11 класах. Все це свідчить про недостатню роботу з учнями та їх батьками з  боку класних керівників, не залучаються до співпраці батьківські комітети класів, психолог, працівники правоохоронних органів, тому ефективність такої роботи залишається недостатньою.

          Незважаючи на позитивні результати, мають місце і недоліки в роботі педколектива за  2015/2016 навчальний  рік:

·         недостатній рівень культури поведінки учнів вдома, у школі та громадських місцях;

·         недостатнє залучення учнів та батьків до підготовки публікацій;

·         відсутня  робота прес-центру «Світанок»;

·         низький рівень взаємозв’язку школи і батьків у питаннях формування професійних намірів;

·         низька активність учнів в організації діяльності учнівських об’єднань;

·         низька культура сімейно-родинних відносин;

·         недостатній рівень соціальної активності учнів у вирішенні загально- соціальних питань. 

 

 

 

ПІДСУМКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ

 ДІЯЛЬНОСТІ  КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ

 

          Методична робота реалізовувалася  в наступних  напрямках:

1. Організаційно-педагогічна діяльність

(Загальне керівництво методичною та інноваційною діяльністю; розгляд та затвердження планів, програм, проектів; координація діяльності з іншими підрозділами професійної освіти, організація самоосвітньої роботи педагогів, роботи з молодими спеціалістами);

2. Інструктивно-методична діяльність (Інструктаж та консультування педагогів з питань виконання нормативних, директивних документів, організації навчально-виховного процесу; оперативне інформування педагогів про досягнення психолого - педагогічної науки, кращий педагогічний досвід)

3. Пошуково-дослідницька діяльність (Контроль процесу та результатів досліджень; вироблення й погодження підходів до організації, здійснення та оцінки інноваційної діяльності; організація консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.)

4. Вивчення, узагальнення й поширення передового досвіду (Вивчення професійних досягнень педагогів, узагальнення прогресивного досвіду та впровадження його в практику роботи педколективу; створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.)

 

Пріоритетними  завданнями  методичної роботи на 2016-2017 навчальний рік були:

·         впровадження інноваційних  здоров’язбережних технологій у навчально-виховний процес ;

·         розвиток професійних навичок, педагогічної техніки, техніки спілкування з учнями, навички застосування ТЗН, комп’ютерів, відеотехніки;

·         удосконалення та збагачення предметних, методичних, дидактичних, психологічних, етичних знань учителів;

·         розвиток світогляду, професійно-ціннісних орієнтацій, переконань, що відповідають задачам суспільства, школи сприяння здоров’ю;

·         розвиток мотивів творчої діяльності , потреби в самореалізації;

·         розвиток креативного потенціалу вчителів;

·         розвиток культури емоцій і вольових проявів учителів;

·         самоаналіз та саморегуляція  діяльності вчителем;

·         самовдосконалення професійної майстерності вчителя через самоосвітню діяльність.

 

Пріоритетні завдання методичної роботи на 2017-2018 навчальний рік:

 

·         поглиблення, переосмислення, переорієнтація, трансформація раніше набутих філософсько-педагогічних знань відповідно до концептуальних основ та принципів розвитку національної системи освіти, створення інноваційної освітньої системи;

·         вивчення теорії й методики навчання і виховання, етнопедагогіки, психології, досягнень науки з певного фахового напрямку, оволодіння сучасною методологією;

·         впровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій;

·         організаційна, педагогічна та змістовна підтримка експериментальної та інноваційної діяльності педагогів;

·         створення умов для зародження, оцінювання та загальношкільного використання цінного педагогічного досвіду;

·         систематичне інформування педагогів про нові орієнтації щодо змісту й методики навчання й виховання, вивчення державно-нормативних документів про освіту;

·         глибоке осмислення керівниками методичних об'єднань, творчих об'єднань вчителів завдань, змісту, структури та організаційних основ реалізації вимог програм, посібників;

·         виявлення та практичне використання сучасних способів діагностування учнівської успішності, виховання учнів;

·         вивчення стану навчальних досягнень учнів, рівня якості уміння, вихованості учнів, виявлення труднощів у роботі;

·         вивчення, узагальнення та пропаганда перспективного досвіду вчителів;

·         вивчення і використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки;

·         спонукання і сприяння виробленню у педагогів бажань і вмінь навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності;

·         активізація та всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою та експериментальною роботою;

·         допомога у творчій розробці навчальних планів, програм, проектів з певного фахового напряму;

·         організація та стимулювання громадсько–педагогічної діяльності педагогів;

·         впровадження інноваційних здоров'язбережних технологій у навчально-виховний процес;

·         удосконалення та збагачення предметних, методичних, дидактичних, психологічних, етичних знань учителів;

·         розвиток креативного потенціалу учителів;

·         вдосконалення професійної майстерності вчителя через самоосвітню діяльність.

 

 

Директор КЗО «СЗШ № 27» ДМР                                        Д.П. Кузьмін

 

Фінансова діяльність закладу (благодійна допомога депутатів та батьків)

за ІІ семестр 2016 – 2017 навчального року

Важливим в облаштуванні школи є співпраця з депутатами всіх рівнів. Завдяки цій співпраці вже поставлено два метало пластикових (сучасних) вікна – в коридорі нової будівлі та в кабінеті заступника директора з виховної роботи. На сьогодні ще профінансовано 27 тисяч гривень на вікна в кабінет праці та 35 тисяч на вікна від депутатів міської ради. Планується виділення ще 90 тисячі гривень від депутата міської ради на заміну вікон в головній (старій) будівлі школи.

Дякуємо всім батькам, всім депутатам різних рівнів та всім небайдужим за допомогу в облаштуванні рідної школи.

Всі відповідні придбання належним чином оприбутковано через бухгалтерію.

В грудні 2016 року міським головою міста Дніпра Б.А. Філатовим було організовано облаштування футбольного поля зі штучним покриттям на подвір’ї школи. Всі учні, весь колектив та батьки малечі дякують міському голові за такий необхідний подарунок!

За відповідний період було надано благодійної допомоги товарами:

-         Ламінат «Дуб сорбона» 10 упаковок на суму 3 138 гривень – виконані роботи в кабінеті математики;

-         Жалюзі 8,4 кв.м – учительська на суму 1475,20 гривень;

-         Полка книжна 2 штуки – в кабінет української мови 700,00 гривень;

-         Скло 8,42 кв.м. – на заміну – 1685,00 гривень;

-         Розчинник 2 літра – 44,00 гривні;

-         Валік 2 штуки по 41,00 гривні – 82,00 гривні;

-         Запаска на валік 2 штуки по 41,00 гривні – 82,00 гривні;

-         Водоемульсійна фарба – 516,00 гривень;

-         Полотно неткане для прибирання – 205,00 гривень;

-         Мішок – 5,00 гривень;

-         Стілець «Мастер чорний» 36 штук – 9000,00 гривень;

-         Матеріали на виконання робіт по відкосам на нові металопластикові вікна на 1050,00 гривень;

-         Телевізор ЛЕД – 32 – 3778,00 гривень для 1-Б класу;

-         Кабель для телевізора – 294,00 гривні;

-         Тумба КШ – 590,00 гривень для кабінету української мови ІІ.

-         Фарба для ремонту вартістю 1550 гривень для підлоги холу ІІ поверху головної будівлі та сходів;

-         Шпалери та клей вартістю 887 гривень для кабінету іноземної мови;

-         Журнали для гуртків 638 гривень;

-         Офісний папір – 1023 гривні;

-         Медалі для відмінників, учнів 1-10 класів – 1308 гривень;

-         Грамоти, Подяки, Похвальні листи – 740 гривень

-         Банер на ганок 350 гривень;

-         Поточні ремонти офісної техніки, заправка та обслуговування принтерів та ксероксів – 4500 гривень;

-         Миючі та господарчі матеріали та товари – 1650 гривень;

-         Канцелярські товари – 450 гривень;

Завдяки співпраці з депутатами всіх рівнів було надано:

-         Поставлено нове металопластикове вікно в коридорі нової прибудови – депутат Самарської районної у місті ради С.М. Сіянко – 4000,00 гривень;

-         Нове вікно в кабінет заступника директора з виховної роботи – депутат Самарської районної у місті ради П.В. Тєрєхов – 4000,00 гривень;

-         Три вікна в кабінет праці – депутат міської ради С.А. Суханов – 27000,00 гривень;

-         Десять вікон на суму 35000,00 гривень від депутата Самарської районної у місті ради Н.І. Кіснер – відповідні вікна були поставлені в кабінет хімії (4 вікна), кабінет заступника директора з НВР (4 вікна), учительська (2 вікна); В подальшому заплановано роботи з депутатами всіх рівнів по облаштуванню школи.

За рахунок бюджету району у місті були виконані роботи по ремонту покрівлі та фасаду – замовник відділ освіти Самарської районної у місті ради на суму 142000,00 гривень.

 

     КЗО «СЗШ № 27» ДМР в межах чинного законодавства фінансувалася бюджетами різних рівнів в плановому режимі з питань заробітної плати та енергоносіїв в повному об’ємі. 

     Плануються ремонти спортивної зали та встановлення нової огорожі навколо школи за рахунок міського бюджету. 

 

Директор КЗО «СЗШ № 27» ДМР                                   Даніїл  Кузьмін

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 27»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Н А К А З

«__29__»____05______ 2017 р.                                                                                        №_  192 ___

м. Дніпро

 

Про попередження фінансових зловживань

та дотримання чинного законодавства щодо

отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб

 

            З метою попередження фінансових зловживань, забезпечення доступності безоплатної загальної середньої освіти, дотримання Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», відповідно до ст. 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 року № 1/9 – 289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» та від 09.04.2012 року № 1/9 – 272 «Щодо благодійних внесків», листів Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 року № 1/9-608 «Щодо благодійних внесків» та від 28.11.2013 року № 1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах», рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 року № 22/14 «Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» та з метою дотримання навчальними закладами вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем керівниками і працівниками навчальних закладів, забезпечення доступності, безоплатності освіти

 

НАКАЗУЮ:

 

1.      Всім працівникам школи:

1.1.Неухильно виконувати чинне законодавство всіма учасниками навчально-виховного процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

1.2.  Не допускати збір будь-яких готівкових внесків працівниками школи, незаконного збирання коштів, використання їх без відповідного бухгалтерського обліку.

1.3.Постійно проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед педагогічної громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

1.4.Тримати на контролі питання щодо створення педагогічною радою, батьківським комітетом (радою) школи благодійного рахунку у казначействі відповідно до чинного законодавства.

1.5.Здійснювати отримання внесків (благодійних, спонсорських тощо) від фізичних та юридичних осіб відповідно до Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1222 (зі змінами).

1.6.У разі відкриття благодійного рахунку у казначействі довести до відома громадськості та батьків реквізити благодійного розрахункового рахунку (для зручності, у разі бажання, надання добровільної допомоги школі).

1.7.Своєчасно проводити оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих школі як благодійна допомога.

1.8.Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті школі, на інформаційних стендах чи іншим способом (інформування на зборах).

1.9.Систематично, не рідше одного разу на півріччя, проводити звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед педагогічним колективом, батьківським комітетом школи.

1.10.                   Відповідальному за роботу сайту постійно оновлювати інформацію у розділі «Фінансова діяльність», розміщувати на сайті звіти про використання коштів.

1.11.                   Всім працівникам школи ознайомитися з відповідним наказом особисто під особистий підпис. Відповідний наказ розмістити на сайті школи у розділі «Фінансова діяльність».

1.12.                   Персональна відповідальність покладається на класних керівників, вчителів, завгоспа школи.

2.      Завгоспу школи Шкаповій О.В.:

2.1.Матеріальні цінності, які надходять до закладу як благодійна допомога або подарунки оприбутковувати згідно чинного законодавства. Постійно.

3.      Контроль за виконанням відповідного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор  школи                                                            Д.П. Кузьмін

 

 

 

 

Фінансова діяльність закладу (благодійна допомога депутатів та батьків)

за І семестр 2016 – 2017 року

Важливим в облаштуванні школи є співпраця з депутатами всіх рівнів. Завдяки цій співпраці вже поставлено два метало пластикових (сучасних) вікна – в коридорі нової будівлі та в кабінеті заступника директора з виховної роботи. На сьогодні ще профінансовано 27 тисяч гривень на вікна в кабінет праці та 35 тисяч на вікна від депутатів міської ради. Планується виділення ще 90 тисячі гривень від депутата міської ради на заміну вікон в головній (старій) будівлі школи.

Дякуємо всім батькам, всім депутатам різних рівнів та всім небайдужим за допомогу в облаштуванні рідної школи.

Всі відповідні придбання належним чином оприбутковано через бухгалтерію.

В грудні 2016 року міським головою міста Дніпра Б.А. Філатовим було організовано облаштування футбольного поля зі штучним покриттям на подвір’ї школи. Всі учні, весь колектив та батьки малечі дякують міському голові за такий необхідний подарунок!

За відповідний період було надано благодійної допомоги товарами:

-         Ламінат «Дуб сорбона» 10 упаковок на суму 3 138 гривень – виконані роботи в кабінеті математики;

-         Жалюзі 8,4 кв.м – учительська на суму 1475,20 гривень;

-         Полка книжна 2 штуки – в кабінет української мови 700,00 гривень;

-         Скло 8,42 кв.м. – на заміну – 1685,00 гривень;

-         Розчинник 2 літра – 44,00 гривні;

-         Валік 2 штуки по 41,00 гривні – 82,00 гривні;

-         Запаска на валік 2 штуки по 41,00 гривні – 82,00 гривні;

-         Водоемульсійна фарба – 516,00 гривень;

-         Полотно неткане для прибирання – 205,00 гривень;

-         Мішок – 5,00 гривень;

-         Стілець «Мастер чорний» 36 штук – 9000,00 гривень;

-         Матеріали на виконання робіт по відкосам на нові металопластикові вікна на 1050,00 гривень;

-         Телевізор ЛЕД – 32 – 3778,00 гривень для 1-Б класу;

-         Кабель для телевізора – 294,00 гривні;

-         Тумба КШ – 590,00 гривень для кабінету української мови ІІ.

Завдяки співпраці з депутатами всіх рівнів було надано:

 

-         Поставлено нове металопластикове вікно в коридорі нової прибудови – депутат Самарської районної у місті ради С.М. Сіянко – 4000,00 гривень;

-         Нове вікно в кабінет заступника директора з виховної роботи – депутат Самарської районної у місті ради П.В. Тєрєхов – 4000,00 гривень;

-         Три вікна в кабінет праці – депутат міської ради С.А. Суханов – 27000,00 гривень;

-         Десять вікон на суму 35000,00 гривень від депутата Самарської районної у місті ради Н.І. Кіснер – відповідні вікна були поставлені в кабінет хімії (4 вікна), кабінет заступника директора з НВР (4 вікна), учительська (2 вікна); В подальшому заплановано роботи з депутатами всіх рівнів по облаштуванню школи.

 

За рахунок бюджету району у місті були виконані роботи по ремонту покрівлі та фасаду – замовник відділ освіти Самарської районної у місті ради на суму 142000,00 гривень.

 

     КЗО «СЗШ № 27» ДМР в межах чинного законодавства фінансувалася бюджетами різних рівнів в плановому режимі з питань заробітної плати та енергоносіїв в повному об’ємі. 

 

Директор КЗО «СЗШ № 27» ДМР                                   Даніїл  Кузьмін

 

 

 

 

 

Звіт директора КЗО «СЗШ № 27» ДМР за 2015 – 2016 навчальний рік

ХАРАКТЕРИСТИКА  ШКОЛИ

 

        Приміщення школи збудовано у 1953 році і має три прибудови: бібліотеку і майстерню, спортивну залу, їдальню ( остання прибудована у 1991 році). З 1956 року на базі даної будівлі функціонує середня загальноосвітня школа № 27, до цього в ній діяла СШ № 11.

       Заклад тричі переживав реорганізацію. Остання - в 2002 році: відбулося об’єднання російськомовної 146-ої та україномовної 27-ої шкіл на базі СШ № 27.

       Школа здійснює свою діяльність на підставі власного Статуту.

       Фінансово-господарська діяльність здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Самарської районної у м. Дніпропетровську ради.

        У школі нараховується 11 класів, в яких за попередньою мережею класів та контингенту учнів -  343 учнів:

 

Всього класів

11

Всього учнів

343

Школа

І ступеня

ІІ ступеня

ІІІ ступеня

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кількість класів

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Кількість учнів

54

34

34

30

33

35

32

34

32

25

-

        Школа має статус україномовної.

        Викладаються іноземні мови - англійська, французька, німецька

        З 2006 року середня загальноосвітня школа № 27 працює в режимі Всеукраїнського експерименту як Школа сприяння здоров’ю ( наказ МОН від 17.05.2006 р. № 374) за темою «Розробка моделі управлінської діяльності зі створення здорового середовища навчального закладу на засадах сучасного менеджменту» за розроблено. власною Концепцією дослідно-експериментальної роботи та програму її реалізації. У 2013 році за результатаи експериментальної діяльності школі присвоєно статус Школи сприяння здоров’ю. Колектив втілює в практику доробки за темою «Управлінська діяльність зі створення здорового середовища навчального закладу на засадах сучасного менеджменту»

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ШКОЛИ

 

Посада

ПІБ

Термін роботи на посаді

Директор

Кузьмін Даніїл Павлович

0,5 роки

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Шарер Кристина Валеріївна

2 місяці

Заступник директора з виховної роботи

Сутковенко Олена Миколаївна

15 років

 

         Педагогічний колектив складає 29  учителів

 

 

ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДКОЛЕКТИВУ

 

Категорія, звання

Кількість

% від загальної кількості

Вища кваліфікаційна категорія

15

60

І кваліфікаційна категорія

1

4

ІІ кваліфікаційна категорія

2

8

кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

7

28

«Старший учитель»

2

Головко Л.В.

Шарова Г.П.

8

«Учитель-методист»

9

Іванькова С.А.

Чекаленко Л.Ф.

Деркач Т. В.

Сутковенко О.М.

Митрофанова Л.Б.

Щербань Н.В.

Нейжмак С.А.

Журікова Н.В.

Капінус Н.А.

31

«Відмінник освіти України»

2

Чекаленко Л.Ф.

Журікова Н.В.

8

          

 

 

Школа пишається своїми учителями:

 

·         Сутковенко Олена Миколаївна, учитель хімії, учитель вищої категорії. Брала участь у міському конкурсі «Учитель року-2006» в номінації «Заступник директора з виховної роботи-2009». В школі узагальнено її досвід «Формування активної громадської позиції на основі участі у соціально-значимій діяльності». Її учні беруть участь у захисті науково-дослідницьких робіт в МАН. Керує шкільним методичним об’єднанням класних керівників. Бере участь у міжнародних конференціях, проводить семінари для учителів хімії району тощо. Має друковані роботи.

·         Щербань Наталя Володимирівна, учитель математики та інформатики. Учитель вищої категорії. Працює над проблемою «Інтерактивні методики навчання математиці». Переможець районного конкурсу кабінетів математики ( 2007 р.) призер міського конкурсу кабінетів математики ( 2013 р.), районного конкурсу педагогічної майстерності «Урок року-2008». Керує методичним об’єднанням учителів природничо-математичного циклу, а також є лідером з творчих груп учителів. Активна учасниця обласних  Педагогічних Ярмарок. Має друковані роботи.

·         Головко Ліна Вікторівна, учитель початкових класів, впроваджує в своїй роботі елементи програми «Крок за кроком» («Ранкові зустрічі», «Робота в центрах»). Талановита поетеса, автор найцікавіших сценаріїв закладу, Голова профспілкового комітету школи. Під її керівництвом діє первинна профспілкова організація закладу. Автор найкращих сценаріїв для виступу команд школи на різноманітних конкурсах. Переможець районного конкурсу «Класний керівник - 2013». Бере участь у міжнародних конференціях, районних семінарах вчителів початкових класів.

·         Нейжмак Світлана Анатоліївна, учитель початкових класів, учитель вищої категорії, лауреат районного конкурсу педагогічної майстерності «Урок року -  2007». Призер міського конкурсу навчальних кабінетів в номінації «кабінет початкових класів» (2013 - ІІІ місце). Керує методичним об’єднанням учителів початкових класів. Впроваджує у практику роботи проектну діяльність учнів.

·         Митрофанова Лілія Борисівна, учитель історії, учитель вищої категорії. Керівник методичного об’єднання учителів гуманітарного циклу. Організатор туристсько-краєзнавчої роботи в школі. Призер районних конкурсів «Туристична весна». Її учні є призерами районних олімпіад з історії та правознавства, інтелектуальних конкурсів різного рівня.

 

          Робочий навчальний план на 2015-2016 навчальний рік розроблявся згідно з методичним листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2015 р. № 1/9-253. При цьому збережено традиційний перелік навчальних предметів, обсяг їх вивчення та внесені певні корективи. Загальна структура навчального плану включає інваріантну та варіативну частини, час між ними розподілено, враховуючи навчально-методичне забезпечення, інтереси учнів, специфіку середньої загальноосвітньої школи № 27, яка має статус Школа сприяння здоров’ю та працює на методичною темою “Управлінська діяльність по створенню здорового середовища навчального закладу на засадах сучасного освітнього менеджменту».

       Склад інваріантної частини подається через освітні галузі, які забезпечують реалізацію змісту шкільної освіти на рівні державного стандарту.

       У варіативній частині відповідно статусу  закладу виділені години , використані на   заняття-тренінги за програмою  “Школа проти СНІДу” (8 кл.), образотворче мистецтво (1-4 кл.), «Місто мого дитинства» (1-4 кл.) за регіональною програмою, «Історія рідного краю» (5, 7-11 кл.) за регіональною програмою.

      У 9-11 класах вивчається  курс інформатики та курс «Технології» за рахунок годин трудового навчання.

      Години варіативної складової передбачені на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, індивідуальні та групові заняття. Спецкурси, факультативи, додаткові заняття і консультації, тренінгові заняття, які проводяться за рахунок варіативної складової плану проводяться з групами учнів з будь-якої наповнюваністю, у тому числі з окремими учнями.

      При наявності в класах більше 27 учнів, класи діляться на групи при вивченні іноземної , української мов та під час проведення уроків праці, інформатики, фізичного виховання.

У школі працює чотири методичні об’єднання вчителів:

·         гуманітарного циклу;

·         природничо-математичного циклу;

·         початкових класів;

·         класних керівників.

Згідно пріоритетним напрямкам роботи школи як експериментального закладу діють три творчі групи учителів за обраними темами:

-        «Управління процесом розвитку творчо та інтелектуально обдарованих дітей на засадах здоров’язбереження» ;

-        «Управління процесом соціалізації дитини з проявами девіантної поведінки» (керівник: Журікова Н.В.);

-        «Створення єдиного виховного освітнього простору «сім’я – школа» (керівник: Сутковенко О.М.).

Управлінська діяльність здійснюється на принципах демократизації та відкритості, чому сприяють органи самоврядування:

·         батьківський комітет;

·         Рада школи;

·         профспілковий комітет;

·         рада міністрів шкільної дитячої організації «Світанкова країна».

            З метою попередження правопорушень серед дітей і підлітків організовано шкільну раду з профілактики правопорушень та наркопост.

            На базі школи традиційно проходять районні конкурси: огляд-конкурс загонів ЮІР, фестивалі дитячої творчості тощо.

            Педагогічна діяльність колективу вчителів проходить у тісній взаємодії з колективом школярів. Характерною особливістю педагогів школи є поліфукційність учительської професії. У розв’язанні своїх професійних завдань педколектив виходить за межі школи. Педагогізація соціального середовища, формування культури батьків і суспільства в цілому невід’ємні функції педколективу.

                   Розроблені шкільні програми:

·        «Пошуку, підтримки, розвитку і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві»;

·         «Робота з учнями з девіантною поведінкою»;

·         «Громадянське виховання особистості в умовах української державності»;

·         «Здоров’язбереження».

      Школа багато років співпрацює з обласною дитячо-юнацькою кіностудією «Веснянка». На базі школи діє гурток «Азбука почуттів» керівник: Лимаренко О.О.). Серед учасників цього гуртка є переможці міжнародного фестивалю юнацького кіномистецтва.

      Колектив середньої загальноосвітньої школи №27 знаходиться в постійному творчому пошуку нових ефективних підходів до навчання та виховання підростаючого покоління.

Головною метою вважає створення здорового середовища навчального закладу, в якому б було комфортно  всім учасникам навчально-виховного процесу.

 

ВИЗНАЧАЛЬНИМИ ПРИОРИТЕТНИМИ НАПРЯМКАМИ РОБОТИ КОЛЕКТИВУ Є :

 

·         поглиблення, переосмислення, переорієнтація, трансформація раніше набутих філософсько-педагогічних знань відповідно до концептуальних основ та принципів розвитку національної системи освіти, створення інноваційної освітньої системи;

·         вивчення теорії й методики навчання і виховання, етнопедагогіки, психології, досягнень науки з певного фахового напрямку, оволодіння сучасною методологією;

·         впровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій;

·         організаційна, педагогічна та змістовна підтримка експериментальної та інноваційної діяльності педагогів;

·         створення умов для зародження, оцінювання та загальношкільного використання цінного педагогічного досвіду;

·         систематичне інформування педагогів про нові орієнтації щодо змісту й методики навчання й виховання, вивчення державно-нормативних документів про освіту;

·         глибоке осмислення керівниками методичних об'єднань, творчих об'єднань вчителів завдань, змісту, структури та організаційних основ реалізації вимог програм, посібників;

·         виявлення та практичне використання сучасних способів діагностування учнівської успішності, виховання учнів;

·         вивчення стану навчальних досягнень учнів, рівня якості уміння, вихованості учнів, виявлення труднощів у роботі;

·         вивчення, узагальнення та пропаганда перспективного досвіду вчителів;

·         вивчення і використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки;

·         спонукання і сприяння виробленню у педагогів бажань і вмінь навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності;

·         активізація та всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою та експериментальною роботою;

·         допомога у творчій розробці навчальних планів, програм, проектів з певного фахового напряму;

·         організація та стимулювання громадсько–педагогічної діяльності педагогів;

·         встановлення гармонійних стосунків між учителем та учнем через взаєморозуміння;

·         співтворчість учителя з учнем;

·         впровадження інноваційних технологій навчання у практику;

·         розвиток творчих здібностей всіх учасників навчально-виховного процесу;

·         стимулювання ентузіазму і творчої індивідуальності всіх учасників навчально-виховного процесу;

·         виховання особистості, мотивованої на здоровий спосіб життя .

 

 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ В 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ

 

       Основною задачею педагогічного колективу  було підвищення якості знань учнів.

         Для реалізації цієї задачі протягом  2015-2016 навчального року було проведено:

-          контроль за рівнем викладання предметів;

-          перевірка зошитів, щоденників учнів;

-          перевірка класних журналів;

-          перевірка тематичного та календарного планування вчителів-предметників.

  За підсумками  2015-2016 н. р. був проведений аналіз успішності учнів школи.

   У 2015-2016 н. р. в школі навчалося 322 учнів в 10 класах. Середня наповнюваність класів – 32 учні. За підсумками річного оцінювання учні показали такі результати:

Клас

Кількість учнів

1-3 бали

%

4-6 балів

%

7-9 балів

%

10-12 балів

%

% якості

2

33

0

0

12

36

8

24

13

40

64

 

3

30

1

3

14

47

13

43

2

7

50

 

4

33

0

0

16

49

11

33

6

18

52

 

5

37

2

5

25

68

9

24

1

3

27

 

6

30

3

10

13

43

14

47

0

0

47

 

7

34

12

35

18

53

2

6

2

6

12

8

34

3

9

22

64

5

15

4

12

26

9

34

12

35

20

59

1

3

1

3

6

11

22

0

0

18

82

4

18

0

0

18

Всього

287

33

11

158

55

67

23

29

10

33

Успішність – 89%

Якість – 33%

          Аналізуючи успішність учнів видно, що:

·         11% учнів мають початковий рівень знань (17% учнів у 2014-2015 н. р.);

·         55% учнів мають середній рівень знань (47% учнів у 2014-2015 н. р.);

·         23% учнів мають достатній рівень знань (29% учнів у 2014-2015 н. р.);

·         10% учнів мають високий рівень знань (6% учнів у 2014-2015 н. р.).

Найвищий рівень якості навчання мають учні 2-4 класів – 55%.

Найнижчий рівень якості навчання мають учні 5-11 класів – 23%.

                  Порівняльний аналіз

успішності учнів з 2013-2014 по 2015-2016 навчальні роки

Роки навчання

Кількість учнів

1-3 бали

%

4-6 балів

%

7-9 балів

%

10-12 балів

%

% якості

2013-2014

264

37

14

122

46

85

32

20

3

40

2014-2015

297

50

17

140

47

86

29

19

6

35

2015-2016

287

33

11

158

55

67

23

29

10

33

             Порівнюючи результати навчання учнів  2015-2016 н. р. з результатами навчання 2014-2015 н. р. видно,що  успішність навчання, згідно поставленим завданням, було підвищено на 5%, а якість навчання знижено – на 2%.

        У 2014-2015 н. р. школа випустила 34 учні 9  класу та 22 учнів 11 класу. Усі учні були допущені до ДПА. За підсумками ДПА учнями були отримані такі результати:

№ п/п

Предмет

Кількість учнів

1-3 бали

%

4-6 балів

%

7-9 балів

%

10-12 балів

%

11 клас

1.

Українська мова

22

4

18

11

50

7

32

0

0

2.

Математика

2

0

0

2

100

0

0

0

0

3.

Історія України

20

1

5

15

75

3

15

0

0

4.

Англійська мова

22

0

0

13

59

7

32

2

9

9 класи

1.

Українська мова

34

0

0

15

44

14

41

5

15

2.

Математика

34

12

35

15

44

6

18

1

3

3.

Англійська мова

34

5

15

12

35

14

41

3

9

Аналіз

результатів ДПА за 2015-2016 навчальний рік

Найкращий результат в 11 класі показали учні з:

·         Української мови – якість знань – 32% -  учитель Капінус Н.А..

            11 клас                                                                                               

            Успішність – 90%                                                                       

           Якість -    23% 

          Порівнюючи результати ДПА в 11 класі з минулим роком видно, що  якість знань зменшилася  на 17%.

Порівняльна таблиця результатів ДПА та річного оцінювання

за 2015-2016 навчальний рік

11 клас

%якості

% успішності

Річне оцінювання

50

100

ДПА

23

90

Різниця

-27

-10

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Найкращий результат у 9 класі показали учні з:

·         Української мови – якість знань – 56%, успішність – 100%, учителі Капінус Н.А., Іванькова С.А.

9 клас                                                                                               

            Успішність – 74%                                                                       

           Якість -    41% 

          Порівнюючи результати ДПА в 9 класі з минулим роком видно, що успішність зменшилася на 26%, а якість знань залишилася незмінною.

 

Порівняльна таблиця результатів ДПА та річного оцінювання

за 2015-2016 навчальний рік

9 клас

%якості

% успішності

Річне оцінювання

41

100

ДПА

41

74

Різниця

0

-26

 

                   Аналізуючи результати олімпіад, видно, що порівняно з 2014-2015 навчальним роком кількість призерів збільшилася на 3 учні.        

 

2011-2012 

 н. р.

2012-2013 

 н. р.

2013-2014 н. р.

2014-2015 н. р.

2015-2016 н. р.

Природничо-математичний цикл

2

3

3

5

8

Суспільно-гуманітарний цикл

3

4

6

4

7

Художньо-естетичний цикл

2

5

9

6

3

Всього

7

12

18

15

18

 

 

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Природничо-математичний цикл

-

5

3

Суспільно-гуманітарний цикл

1

2

4

Художньо-естетичний цикл

1

1

1

 

ПІДСУМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПЕДКОЛЕКТИВУ

 

          Згідно з Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепцією виховання дітей і молоді в Національній системі освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Національною доктриною розвитку освіти в Україні у XXІ столітті, Законом України «Про молодіжні та дитячі організації», Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про позашкільну освіту», міською програмою «Здоров’я через освіту», Указом Президента України  «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», наказів МОН від 17.12.2007 р. № 1133 «Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладах України»,  від 07.12.2009 р.№ 1/9-850 «Про розвиток органів учнівського врядування», методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у 2015/2016 навчальному році педколективом школи проводиться певна робота.

             Методична  робота  з проблем виховання була спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної  роботи  класного керівника,  надання їм кваліфікованої допомоги. Так, із метою  реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист на всебічний розвиток особистості на засіданнях педради та МО класних керівників  розглядалися питання: ознайомлення з Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Указом Президента України  «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», Програмою виховної роботи з питань протидії торгівлі людьми, наказами Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України № 564/836/945/ 577 від 19.08.2014 року «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення», МОН України, молоді та спорту України № 1/9-118 від 17.02.2014 року «Щодо профілактичної роботи з запобігання протидії поширенню наркоманії серед дітей та учнівської молоді», № 1/9-179 від 28.03.2014 року « Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів», забезпечення безумовне виконання наказів управління освіти і науки міської ради  № 351 від 15.11.2006 р., від 22.11.2013 № 284  « Про удосконалення постійного контролю за охопленням постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку у загальноосвітніх навчальних закладах міста», № 274 від 05.11.2013 р. « Про удосконалення соціальної роботи з сім’ями, що опинилися у складних життєвих обставинах», про хід виконання різних обласних та міських програм, Закону України «Про охорону дитинства», «Про стан профілактичної роботи з учнями, схильними до правопорушень, та запобігання розповсюдження наркоманії, СНІДу в учнівському середовищі», обговорювалися питання щодо профілактики дитячого травматизму,

        Процес управління шкільним колективом розглядається як багаторівневий процес, і значна роль належить органам учнівського самоврядування, які мають  відчувати себе важливим компонентом виховної системи. Через колективні форми розв’язання важливих проблем життя школи діти оволодівають демократичною культурою.   З метою демократизації управління школою працює дитячо-юнацька організація «Світанкова країна». У складі «Світанкової країни» діє організація молодших школярів «Квітка – семіцвітка», якою керує рада міністрів на чолі з педагогом – організатором Солоненко Т.В.. Сагадін І., учениця 9 класу та Кілімченко Д., учень 8 класу, Ходченко А., учениця 8 класу  та  Ткаченко В., учениця 9 класу входять до складу районного парламенту і є активними учасниками міських та районних заходів.                                    У вересні місяці на виборах у районний  парламент лідери школи  презентували проект  «Веселе літо». Втретє  найактивніші лідери школи  брали участь у районному святі «Бал лідерів-2015», на якому було представлено 6 пар учасників.

        Реалізація основних напрямів виховної роботи здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів. З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу  розроблено та запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних керівників. Особливо слід відзначити відповідальне ставлення до планування роботи класних керівників 3 класу Головко Л.В., 4 класу Нейжмак С.А., 8 класу Щербань Н.В. та 2 класу Журікової Н.В.

       На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту,  складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і проведено роботу з учнями, які схильні до самовільного залишення навчального закладу, девіантної поведінки. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на обліку в кримінальній міліції.

         З метою організації змістовного дозвілля учнів, їх творчого, інтелектуального, фізичного та духовного розвитку організовано роботу щодо залучення учнів до  занять в шкільних гуртках, які дають змогу виявити творчі здібності учнів. До роботи у шкільних  гуртках залучено 19% школярів.

          Загальношкільні, позашкільні та класні виховні заходи проводились у відповідності до річного плану школи, планів виховної роботи класних керівників. Необхідно відзначити змістовне проведення традиційних виховних  заходів: 

·         Свято Знань (1-11 кл.);

·         Святковий концерт до Дня Вчителя « Шана, вдячність лише Вам»(1-11кл.);

·         Посвячення в козачата другокласників (1-4 кл.);

·         Свято «Подарунок осені» (1-11 кл.);

·         Свято до Дня Святого Миколая (1-4 кл.);

·         Новорічна казка для учнів молодшої ланки;

·         Розважальна програма «А, ну-мо, хлопці!» (5-6кл. та 7-8 кл);

·         Андріївські вечорниці для учнів старшої ланки;

·         Розважальна програма «Ідеальна пара» (8-11 кл.);

·         Шкільний конкурс інсценованої пісні «Рідна пісня – пісня солов’їна» (1-4 кл.);

·         Святковий концерт до 8 Березня (1-11кл.);

·         Свято Останнього дзвоника  (1-11кл.);

·         Випускний вечір для 11 класу та інші.

           Це дало змогу  залучити майже  всіх учнів до різноманітних видів діяльності під час  підготовки та проведенні будь-якого заходу. До організації та проведення заходів залучаються  батьки, які  шиють  костюми,  допомагають в організації заходів тощо.

            В рамках місячника «За здоровий спосіб життя», метою якого є: забезпечення повноцінного розвитку дітей та молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я були проведені наступні заходи:

-  години спілкування: « Твій режим дня» ( 1-4 кл.), « Я обираю здоровий спосіб життя  » (5-7кл.), « Бережи здоров’я з молоду»  (8,9 кл.),

« Шкідливі звички.Як їх позбутися?» ( 10,11 кл.);

- профілактичні диктанти: «Палінню – ні!», « Увага – туберкульоз!», «Чисте повітря у кожний клас», «Гігієна – запорука здоров’я », «СНІД – хвороба XXІ століття», «Профілактика грипу», «Дифтерія», які сприяють розвитку пізнавальної активності учнів щодо власного здоров’я  ;

- розважальна програма для молодшої ланки «Найкраща креативна ранкова зарядка»;

- конкурс малюнків та плакатів«Ми за здоровий спосіб життя» » серед учнів 1-7 класів за ініціативою ради міністрів;

-  показ відеоматеріалу «Вплив алкоголю на жіночій організм», « Профілактика    торгівлі людьми» за участю психолога школи та соціального педагога для учнів 8-11 класів.

           17.05.2016 року відбулася зустріч представників компанії «Proktoren Campbell»   з дівчатами 6 та 9  класів на тему «Особисті засоби гігієни» .

         Проводиться певна робота з підтримки обдарованої молоді. Оновлено банк творчо –    обдарованих дітей, працює, але не на достатньому рівні  об’єднання творчо та інтелектуально обдарованих учнів та вчителів «КРОК». Вчителі – предметники  попрацювали з творчо обдарованими учнями у підготовці їх до участі у районних та міських олімпіадах. Значна кількість учнів  школи постійно беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних  конкурсах «Кенгуру», «Колосок осінній», «Колосок весняний»,  «Турінтел -2015», «Лелека – 2016», «Кенгуру»,  « Патріот» та інші . 

        Розвиток інтелектуальних здібностей потребує щоденної напруженої роботи, і результатом цієї роботи є:

·         участь  учениці  9 класу Рогозян К. у V студентсько-учнівських козацьких читаннях;

·         Кудлай  Т.( учень 9 класу) лауреат  районного туру конкурсу-захисту науково-пошукових робіт (керівник роботи: Шарер К.В., учитель біології);

·         участь у  Всеукраїнській  акції  «А ми тую славу збережемо». Науково-дослідницька робота  «Заклади освіти і науково-педагогічна інтелігенція Дніпропетровщини під час окупації (1941-1943 рр.)

·         участь учениць 10 класу Єришко М. та Кленько В. та учениці 6 класу Жури А. у  ІІ міському літературному конкурсі «Європейський освітній простір»;

·         Нікітін А., учень 11 класу, увійшов до складу районної команди, яка стала переможцем фіналу  міського етапу інтелектуального конкурсу «Формула успіху»;

·         ІІІ місце у районному конкурсі «юних журналістів «Junior media Dnepr» - 2016»

·         (керівник команди: Сутковенко О.М.);

·         Вакулова Д. (учениця 8 класу) переможець І туру інтелектуального конкурсу «Турінтел – 2015» та учасниця ІІ туру;

·         Жура А. (учениця 7 класу) та Кленько В. (учениця 11 класу)  переможець міського конкурсу «Дмитро Яворницький – видатна людина нашого краю та країни»;

·         Карлик О. (учениця 6 класу) переможець міського конкурсу «Книга дарит вдохновение»;

·         Плєннік Д. ( учениця 7 класу) посіла ІІІ місце у   міському конкурсі «Книга дарит вдохновение»;

·         Гладуш М., Гладуш А. та Нікітін А. посіли ІІІ місце у І регіональній вікторині  юних політологів «Європейське майбутнє України» (керівник команди: Митрофанова Л.Б.)..    

           На базі школи діє танцювальна студія «Серпантин» (керівники: Панасенко В.С. ),     учасники студії виступають на шкільних концертах.

            Працює вокальна студія (керівник Солоненко Т.В.) і як результат: 

·       участь вокального ансамблю «Промінь»  у районному турі фестивалю «Зоряне коло -2016»;

·         перемога  учнів 6 класу  у районному турі змагань хор-класів та ІІІ місце у міському етапі.  

            Щороку учні школи приймають участь у міському літературно – мистецькому святі «Собори наших душ». Конкурс спрямований на  виявлення творчо обдарованих дітей, підтримки та популяризації їх творчості. Шайдулова Н., учениця 11 класу  та Рахчевська Я. , учениця 7 класу  представили на конкурс свої роботи декоративно-ужиткового мистецтва та стала переможцями у номінації в’язання гачком та вишивка хрестиком.  Жура А., учениці 7 класу  надала свої літературні твори та стала переможцем у номінації літературне мистецтво.

           Приходько А., Карлик О. та Мартиненко М., учениці 6 класу стали переможцями районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Не рубай ялинку». Мєдвєдєва А., учениця 6 класу виготовила та надала свою роботу на міський конкурс «Найкраща новорічна іграшка». 

            У жовтні та квітні  місяці проведено  місячники  всеобучу, в ході яких  проведено облік дітей шкільного віку, які мешкають у мікрорайоні школи, проаналізовано працевлаштування випускників 9 та 11  класів 2015 року, проведені засідання координаційної ради з питань профілактики правопорушень. Проводиться певна робота з дітьми пільгових категорій: обстежені житлово – побутові умови, проводиться постійна індивідуальна робота, залучаються до шкільних заходів до зайнятості у гуртках.

              Для учнів молодшої та середньої ланки в межах району проводилися конкурси: «Мій домашній улюбленець» ( 6 клас), « Півгодини на диво» ( збірна команда учнів 3 та 4 класів) , «Відкрий для себе Україну» ( 6 клас) .

              З метою популяризації української книги у бібліотеці СШ№ 27 були організовані книжкові виставки:

·         71 – річниця визволення України від нацистських окупантів ;

·         виставка  книг – новинок, які надійшли до бібліотеки;

·         «Осінь – чарівна пора» (вірші, оповідання про осінь);

·         презентація видань, присвячених вшануванню пам’яті жертв голодоморів, політичних репресій та примусових виселень;

·         «Стяг і воля – козацька доля»;

·         «Мій рідний край – моя історія жива»;

·         «Славетні українські письменники та політичні діячі»;

·         День Гідності та свободи;

·         постійно діюча виставка «Славетні імена» та інші.

               Бібліотекарем школи Сидоровою І.Г. протягом навчального року  проводилися  бібліотечні години, всі ці заходи сприяли розвитку інтересу дітей до читання, вміння працювати з науковою літературою, аналізувати зміст прочитаного.

               Учні школи відвідували історичний музей, музей Бойової слави ж/м Придніпровськ, Народний музей ПДТЕС,  місто Львів,  Карпати,   де продовжується їх шлях до вивчення історії рідного краю.

             Щороку учні школи беруть участь у різних проектах та Всеукраїнських конкурсах:

·              Рахчевська Я. ( учениця 7 класу)  учасниця  Всеукраїнського конкурсу творчих робіт «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»;  Всеукраїнської  акції «Первоцвіти»;  міського конкурсу «Мій Шевченко»;

·Жура А. (учениця 7 класу) учасниця Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвячений 25-річчю Незалежності України «Об’єднаймося ж, брати мої»;  Всеукраїнського  конкурсу  творчих робіт «Ода юним олімпійцям України»

·         Кленько В. ( учениця 11 класу) учасниця Всеукраїнського конкурсу творів –есе «Права людини і сучасні виклики України»;

·         Фанайлов С. ( учень 6 класу) учасник  Всеукраїнського конкурсу творчих робіт «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»;

·         Колотуша Д. (учениця 8 класу), Щербань А. ( учениця 8 класу). Плиска К. (учениця 8 класу), Рогозян К. ( учениця 9 класу), Ткаченко В. ( учениця 9 класу) та Кленько В. (учениця11 класу) учасники ІІІ Всеукраїнського конкурсу творів-есе «Я – європеєць» ;

·         Корольова М. ( учениця 7 класу) учасниця міського конкурсу «Місто моєї мрії» та інші .

               За ініціативою Ради Міністрів проводяться конкурси малюнків  та поробок:

·         « Мій улюблений вид спорту»;

·         «Азбука знаків»;

·         «В гостях у Світлофорчика»;

·         « Ми роду козацького діти»;

·         «Пам’ять поколінь»;

·         «Ми за здоровий спосіб життя» »;

·         « Мої права »;

·         «Зимові візерунки»;

·          « Чобіток Святого Миколая» ;

·       «Славетні імена»;

·       Наш Шевченко»;

·       «Торкнутися серцем до природи» та інші.

            Певна робота проводиться з батьками учнів під час батьківських зборів та роботи шкільного батьківського всеобучу. Хоча ефективність цієї роботи недостатньо висока.

             В рамках проведення Всеукраїнського тижня права, Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» пройшли: та місячника правових знань у  2015-2016 н. році були проведені такі заходи:

·         уроки етики;

·         випуск пам’яток та рекомендацій «Протидія насильству»;

·         тренінг «Ми проти насильства» для учнів 6 класу, який підготувала та провела психолог школи Глущенко Є.О.;

·         презентація «Що таке насильство? Як себе захистити», яку переглянули учні

·         9 класу;

·         диспут «Ціною свого життя» за участю учнів 11 класу;

·         диспут «Поїздка за кордон – за і проти» за участю учнів 8 класу;

·         турнір «Майстри юстиції» для учнів 7-8 класів; 

·         круглий стіл «Борці за права» за участю 11 класу;

·         конкурс творів-есе «Права людини в сучасній Україні»;

·         виставка малюнків «Мої права»;

·         випуск стіннівки «Юридичні професії », «Правозахисні організації»;

·         бесіди: «Паління та його вплив на здоров’я» для учнів 6-9 класів; «Бережи своє життя» для учнів 9-11 класів; «Злочин і покарання. Яку я несу відповідальність»;

·                    випуск тематичних газет до місячника «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»;

·                    диктанти на правову тематику;

·                    рейди «Урок» ( перевірка і аналіз відвідування учнями школи уроків);

·                    уроки етики: «Про добре ставлення до всього живого » ( 1 клас), « твій стиль поведінки »( 2 клас), «Завтрашній характер у сьогоднішньому вчинкові » ( 3,4 класи), «Я – громадянин, я – патріот, я- житель свого міста» (5 клас), « Моральні переконання та вчинки» ( 6 клас), « Примиритися зі злом – це значить стати аморальною людиною» ( 7,8 класи), «Ціною свого життя» ( 9 клас), «Торгівля людьми – як уберегтися від небезпеки» ( 11 клас);

·                    засідання координаційної ради з профілактики правопорушень  ( 26.02.2016 р.) ;

·                    індивідуальні зустрічі, бесіди класних керівників,  психологічної школи з учнями, схильними до правопорушень;

·                    пізнавальна програма «Поговоримо про свої права та обов’язки » з мультимедійною презентацією, яку підготували учні 4 класу під керівництвом класного керівника Нейжмак С.А.;

·                    гра-вікторина «Найкращий знавець права» для учнів 6,7 класів за участю вчителя історії Митрофанової Л.Б.;

·                    круглий стіл «Торгівля людьми – ганебне явище сучасності», який підготувала та провела вчитель  історії Митрофанова Л.Б. для учнів старшої ланки;

·                    круглий стіл «Волонтерство – поклик серця – чи данина моді» за участю учнів 8 класу;

·                    працівниками екіпажу 0806 у складі поліції проведена бесіди  з правил дорожнього руху та про безпеку в громадських місцях для учнів 3-4 та 8 класів. 

         Усі класні керівники провели в повному обсязі заняття з циклу «Безпека життєдіяльності» щодо вивчення правил дорожнього руху, заняття щодо вивчення правил протипожежної безпеки, запобігання отруєнь, правил безпеки при користуванні газом, безпеки з вибухонебезпечними предметами, безпеки на воді, безпеки користування електроприладами,  профілактики туберкульозу, гепатиту, гельмінтозу та інших інфекційних захворювань, першочергові дії у разі  загрози вчинення терористичних та диверсійних актів. Фанайлов С. (учень 6 класу) надав свою роботу до Всеукраїнського конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху». Команда ЮІР посіла ІІІ місце у районі  (керівник команди: Солоненко Т.В.).

          Згідно плану спортивно-масової роботи для учнів молодшої ланки вчителями фізичної культури Дорожкіним В.А. та Щербань О.О. проводилися спортивні змагання «Веселі старти»  на осінніх, весняних  та зимових канікулах та розважальна програма  до Дня Збройних сил України «А, ну-мо, хлопці!». Учні школи брали участь у районних змаганнях з футболу, баскетболу, шахів  та тенісу (керівник: Щербань О.О.). Вперше, команда юнаків  8  класу посіла  ІІІ  місце у районі з шахів, ІІ місце у районних змаганнях з тенісу.

           Під керівництвом Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровський області пройшов щорічний  конкурс «Ми проти жорстокості та насильства». Свої роботи надали учениця 7 класу  Рахчевська Я..

              Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх та майбутніх поколінь. Протягом  2015/2016 навчального року багато уваги приділялося патріотичному вихованню. З першого вересня у школі продовжується  акція « Мільйон гарячих сердець». В ході акції були зібрані та  передані необхідні речі, харчові продукти  безпосередньо через учасників АТО або волонтерів до військових; неодноразово передавалися малюнки та листи до учасників АТО. Учні школи беруть активну участь у Всеукраїнській програмі збору та утилізації пластикових кришок для подальшої переробки та виготовлення протезів для воїнів АТО, 

        Проведені  різноманітні заходи, а саме:

·         перший урок « Ми – нація єдина» для учнів 1-11 класів;

·         день партизанської слави;

·         урочиста лінійка до Дня Миру;

·         відвідування музею Бойової слави ж/м Придніпровськ ;

·         виховний захід до Дня українського козацтва та Дня захисника України;

·         акція «Дзвіночок» (привітання ветеранів війни на мікрорайоні школи);

·         лінійка « Недописані сповіді, які опалила війна»;

·         свято української мови «Мова рідна, слово рідне»;

·         лінійка « Герої не вмирають» до Дня Свободи та Гідності;

·         посвята другокласників в козачата;

·         святкова лінійка присвячена Дню Соборності України « Україна – єдина країна»;

·         шкільний конкурс української пісні « Пісня – душа народу »;

·         лінійка пам’яті «Афганські реалії»;

·         лінійка «Ми різні, але ми разом» (вшанування подвигу учасників Революції та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні);

·         літературно-музична композиція «Світлиця Шевченківського заповіту»; 

·         єдиний урок пам’яті, присвячений вшануванню початку депортації кримських татар та представників інших народів з території Криму;

·         свято «Незабутній День Перемоги» .

         Традиційно пройшли мітинги вшанування пам’яті жертв голодоморів 1932-1933 років «Вічна біль України», реквієм «Гріх непростий – Чорнобиль», заходи до Дня Європи, до Дня української писемності і мови.

          З великою зацікавленістю учні брали участь у підготовці та проведенні  низькі заходів, присвячених 202-річниці з дня народження Т.Г.Шевченка: конкурс малюнків «Наш Шевченко», виховні години «Мова народу – мова Шевченка», літературно-мистецьке свято «В сім’ї вольній новій», районний конкурс на кращого виконавця віршів Т.Г.Шевченка та творів Шевченка «І твоя, кобзарю, слава не вмре, не поляже».

           Вперше у районі пройшли змагання з військово-патріотичної гри «Джура», команда учнів 6 класу посіла ІІ місце (керівники команди: Щербань О.О., Мтрофанова Л.Б.).

           Велика увага приділяється вихованню екологічної культури учнів: проводяться класні години «Природа-казка, яку потрібно читати», усний журнал «Первоцвіти-провісники весни», фотовиставка « Планета життя»,  вікторина « Де що росте?», гра-подорож «Екологічний калейдоскоп», День води. Команда учнів 8 класу посіла І місце у районному конкурсі дитячої екологічної творчості «Екотворчість».

              18 травня 2016 року відбувся традиційний День відкритих дверей для учнів і батьків на якому відбулося нагородження найактивніших учнів, класних колективів, педагогів та батьків за підсумками 2015/2016 навчального року. 

              Протягом навчального року проводилась профорієнтаційна робота з учнями 9 та 11 класів:

·         учні 11  класу відвідали Університету внутрішніх справ;  

·         учні 8  класу відвідали виставку «Освіта. Кар’єра . Суспільство»;

·         оновлено стенд «Вибір професії»;

·         психологом школи Глущенко Є.О. проведено анкетування учнів 9 та 11 класів на виявлення професійних здібностей;

·         з випускниками 9 та 11 класів проводилися зустрічі з представниками Вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів, професійно-технічних училищ;

·         зібрана інформація про працевлаштування випускників 9 та 11 класів.

           Багато уваги  протягом семестру приділялося щоденному контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.

          Але ретельний аналіз цієї роботи свідчить про недостатню роботу з учнями та їх батьками і як результат, високий відсоток учнів відсутніх на навчальних заняттях з різних причин у 5,6,7,8,9 та 11 класах. Все це свідчить про недостатню роботу з учнями та їх батьками з  боку класних керівників, не залучаються до співпраці батьківські комітети класів, психолог, працівники правоохоронних органів, тому ефективність такої роботи залишається недостатньою.

          Незважаючи на позитивні результати, мають місце і недоліки в роботі педколектива за  2015/2016 навчальний  рік:

·         недостатній рівень культури поведінки учнів вдома, у школі та громадських місцях;

·         недостатнє залучення учнів та батьків до підготовки публікацій;

·         відсутня  робота прес-центру «Світанок»;

·         низький рівень взаємозв’язку школи і батьків у питаннях формування професійних намірів;

·         низька активність учнів в організації діяльності учнівських об’єднань;

·         низька культура сімейно-родинних відносин;

·         недостатній рівень соціальної активності учнів у вирішенні загально- соціальних питань. 

 

 

 

ПІДСУМКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ

 ДІЯЛЬНОСТІ  КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ

 

          Методична робота реалізовувалася  в наступних  напрямках:

1. Організаційно-педагогічна діяльність

(Загальне керівництво методичною та інноваційною діяльністю; розгляд та затвердження планів, програм, проектів; координація діяльності з іншими підрозділами професійної освіти, організація самоосвітньої роботи педагогів, роботи з молодими спеціалістами);

2. Інструктивно-методична діяльність (Інструктаж та консультування педагогів з питань виконання нормативних, директивних документів, організації навчально-виховного процесу; оперативне інформування педагогів про досягнення психолого - педагогічної науки, кращий педагогічний досвід)

3. Пошуково-дослідницька діяльність (Контроль процесу та результатів досліджень; вироблення й погодження підходів до організації, здійснення та оцінки інноваційної діяльності; організація консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.)

4. Вивчення, узагальнення й поширення передового досвіду (Вивчення професійних досягнень педагогів, узагальнення прогресивного досвіду та впровадження його в практику роботи педколективу; створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.)

 

Пріоритетними  завданнями  методичної роботи на 2015-2016 навчальний рік були:

·         впровадження інноваційних  здоров’язбережних технологій у навчально-виховний процес ;

·         розвиток професійних навичок, педагогічної техніки, техніки спілкування з учнями, навички застосування ТЗН, комп’ютерів, відеотехніки;

·         удосконалення та збагачення предметних, методичних, дидактичних, психологічних, етичних знань учителів;

·         розвиток світогляду, професійно-ціннісних орієнтацій, переконань, що відповідають задачам суспільства, школи сприяння здоров’ю;

·         розвиток мотивів творчої діяльності , потреби в самореалізації;

·         розвиток креативного потенціалу вчителів;

·         розвиток культури емоцій і вольових проявів учителів;

·         самоаналіз та саморегуляція  діяльності вчителем;

·         самовдосконалення професійної майстерності вчителя через самоосвітню діяльність.

       У школі функціонує двокомпонентна модель науково-методичної діяльності, що представлена діяльністю творчих груп та методичних об’єднань учителів.  На початку навчального року була створена методична рада школи у складі: заступника директора з НВР Іванькової С.А., заступника директора з ВР Сутковенко О.М.,  керівника МО початкових класів Нейжмак С.А., керівника МО гуманітарного циклу Митрофанової Л.Б., керівника МО природничо-математичного циклу Щербань Н.В., яка і працює над реалізацією означеної проблеми. Були проведені засідання науково-методичної ради закладу за темами: « Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи на новий навчальний рік. Затвердження планів роботи» (вересень 2013 р.); «Удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій» (листопад, 2013 р.); психолого-педагогічний семінар на тему: «Мотиваційна готовність учнів до навчання» (листопад, 2013 р.).

Слід відзначити, що всі засідання науково-методичної ради пройшли на високому рівні: цікавими, змістовними були доповіді, вироблено методичні рекомендації. Керівники методичних об’єднань плідно працювали протягом року (щомісяця проводилися засідання МО вчителів початкових класів, гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу).

 Особливо слід відзначити роботу керівників МО: Нейжмак С.А., керівника МО початкових класів, Митрофанової Л.Б., керівника МО гуманітарного циклу,  Щербань Н.В., керівника МО природничо-математичного циклу.  

Досить плідною була робота вчителів гуманітарного циклу: Сайко Ю.В., вчителя української мови та літератури, Полехіної О.Л., учителя ОТМ, Митрофанової Л.Б., учителя історії та правознавства, вчителя англійської мови Деркач Т.В., учителя російської мови Кулініч І.І.; вчителів природничо-математичного циклу:  Щербань Н.В., учителя математики, Прокопенко С.О., вчителя фізики, Сутковенко О.М., учителя обслуговуючої праці, Гоор В.І., вчителя географії, учні яких стали переможцями районних олімпіад з української мови та літератури, ОТМ, історії, правознавства, англійської мови, російської мови, географії, математики, фізики, обслуговуючої праці.

       Кожним методичним об’єднанням проводилися семінарські заняття, на яких обговорювалися питання: «Організація вчителем контрольно-корекційного етапу навчально-пізнавальної діяльності учнів»,«Формування громадянської компетентності на уроках історії та правознавства», «Пошуково-дослідницьке навчання як засіб формування компетентного учня», «Педагогіка  співробітництва учня і вчителя на уроках», «Використання  Інтернет -  та  медіаосвітніх  технологій  у  навчально- виховному  процесі  сучасної  початкової школи  та  їх  вплив  на  становлення  інноваційної особистості», «Фреймові структурування матеріалу на уроках української мови та літератури», «Методика реалізації між предметних зв’язків на уроках природничо-математичного циклу».

        У листопаді-грудні було проведено місячник природничо-математичних наук, у якому взяли участь учителі математики, географії, фізики, хімії, біології, фізичного виховання. Проведено цікаві виховні заходи та відкриті уроки. Майже на всіх уроках, які було показано, вчителями вміло та доречно використовуються ТЗН.

        У грудні було проведено місячник початкової школи, у якому взяли участь усі вчителі початкової школи. Проведено цікаві виховні заходи та відкриті уроки. На всіх уроках, які було показано, вчителями вміло та доречно використовуються ТЗН.

         У лютому-березні проведено місячник гуманітарних наук. Усі вчителі-предметники взяли активну участь у проведенні місячника. Уроки та тематичні заходи пройшли в цікавій та пізнавальній формі із запровадження нетрадиційних форм.

       Згідно річного плану роботи   було проведено 3 кругли столи та 2 психолого-педагогічні семінари за темами:

·              «Місце і роль інтерактивних технологій у формуванні ключових компетентностей особистості».

·              «Формування специфічних умінь і навичок як необхідних складових фопрофільного і профільного навчання».

·                  «Взаємодія школи, сім’ї, громадськості у справі виховання дітей і підлітків».

·                  «Мотиваційна готовність учнів до навчання».

·                  «Психологічне здоров’я педагога».

Рішенню   важливих проблем начально-виховного процесу сприяла діяльність  творчих груп вчителів: «Управління процесом розвитку творчо - та інтелектуально обдарованих дітей на засадах здоров’язбереження»,  «Управління процесом соціалізації дитини з проявами девіантної поведінки» , «Створення єдиного освітнього простору «сім’я – школа».      

В рамках діяльності творчої групи «Управління процесом розвитку творчо  та інтелектуально обдарованих дітей на засадах здоров’язбереження» традиційно  відбувся шкільний конкурс – захист науково-пошукових робіт учнів.

Аналізуюючи ступінь участі вчителів  у пошуково - дослідницькій діяльності, можна зазначити  високий  рівень активності   та якісний рівень конкурсних  робіт, наданих на конкурс-захист учнями під керівництвом  вчителя історії Митрофанової Л.Б (ІІ та ІІІ місце в шкільному конкурсі захисті, вчитель керував підготовкою до захисту 4-ох учнів,   надали на конкурс  якісні науково-пошукові роботи – 2 учня –Штика Артем, Карлик Тетяна та Кудлай Тимофій), позитивний досвід та відповідальне відношення до дорученої справи  керівника  науково-пошукової  роботи, вчителя хімії Сутковенко О.М. (Ткаченко Валентина - І місце в шкільному конкурсі – захисті), вчителів  Кулініч І.І., Деркач Т.В., Прокопенко С.О. (Крошка Ірина та Штика Артем ).

 100%  робіт, представлених  на шкільний конкурс – захист,     містять науково-пошуковий характер. 80% учнів під час захисту використовували електронну презентацію, 20% - наочно представили матеріали робіт.

Цікаві проекти були зроблені  учнями 1-11 класів під керівництвом вчителів Журікової Н.В., Нейжмак С.А., Головко Л.В., Сутковенко О.М., Євсєєвої Н. М.

Полехіна О.Л., директор школи, взяла участь у формуванні анотованого каталогу «Інноваційний досвід Дніпропетровщини».

З метою  обміну досвідом учителями школи відвідано семінари, конференції  у освітніх установах Дніпропетровська.

За останні роки розширилася палітра  та результативність конкурсних програм, у яких беруть  участь учні школи. Підсумки проведення диктантів профілактичного спрямування свідчать, що всі вчителі розуміють здоров’язбережувальну сутність їх написання.

 

Пріоритетні завдання методичної роботи на 2016-2017 навчальний рік:

 

·         поглиблення, переосмислення, переорієнтація, трансформація раніше набутих філософсько-педагогічних знань відповідно до концептуальних основ та принципів розвитку національної системи освіти, створення інноваційної освітньої системи;

·         вивчення теорії й методики навчання і виховання, етнопедагогіки, психології, досягнень науки з певного фахового напрямку, оволодіння сучасною методологією;

·         впровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій;

·         організаційна, педагогічна та змістовна підтримка експериментальної та інноваційної діяльності педагогів;

·         створення умов для зародження, оцінювання та загальношкільного використання цінного педагогічного досвіду;

·         систематичне інформування педагогів про нові орієнтації щодо змісту й методики навчання й виховання, вивчення державно-нормативних документів про освіту;

·         глибоке осмислення керівниками методичних об'єднань, творчих об'єднань вчителів завдань, змісту, структури та організаційних основ реалізації вимог програм, посібників;

·         виявлення та практичне використання сучасних способів діагностування учнівської успішності, виховання учнів;

·         вивчення стану навчальних досягнень учнів, рівня якості уміння, вихованості учнів, виявлення труднощів у роботі;

·         вивчення, узагальнення та пропаганда перспективного досвіду вчителів;

·         вивчення і використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки;

·         спонукання і сприяння виробленню у педагогів бажань і вмінь навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності;

·         активізація та всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою та експериментальною роботою;

·         допомога у творчій розробці навчальних планів, програм, проектів з певного фахового напряму;

·         організація та стимулювання громадсько–педагогічної діяльності педагогів;

·         впровадження інноваційних здоров'язбережних технологій у навчально-виховний процес;

·         удосконалення та збагачення предметних, методичних, дидактичних, психологічних, етичних знань учителів;

·         розвиток креативного потенціалу учителів;

·         вдосконалення професійної майстерності вчителя через самоосвітню діяльність.

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 2

Інформація

 за підсумками проведення інвентаризації виконаних робіт з реконструкції,

поточних та капітальних ремонтів навчального закладу

КЗО «СЗШ № 27» ДМР Самарського району міста Дніпропетровська

за період 01.01.2015 – 01.06.2016

 

№ з/п

Назва НЗ

Вид робіт (реконструкція, поточний ремонт, капітальний ремонт)

Об'єм виконаних робіт, м, кв.м., кубічні метри

Виконавець (організація, установа, ФОП тощо)

Вартість робіт, тис. грн..

Якість фактично виконаних робіт (згідно з Актом КБ-2)

бюджет

позабюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

1

КЗО СЗШ № 27

Капітальний ремонт сантехсистем з заміною теплообмінника. (Технагляд)

-----

ПП "ЮПІТЕР БУД ПЛЮС"

3,337

 

-----

----

2

КЗО СЗШ № 27

Поточний ремонт вуличного освітлення території

Кабель 500м, проволока оцінкована 2 кг, заделка кабеля 3 шт., світильники з лампами накалювання 3 шт.

КП «Міськсвітло»

3,585

 

-----

---

Разом

6,922

 

 

 

 

 

В.о.директора школи                                                          Д.П.Кузьмін

 

 

 

 

Виконавець: завгосп Шкапова О.В.

 

Форма 3

Інформація

 за підсумками проведення перевірки використаних бюджетних та позабюджетних (благодійних) внесків у навчальному закладі

КЗО «СЗШ № 27» ДМР Самарського району міста Дніпропетровська

за період 01.01.2015 – 01.06.2016

 

№ з/п

Назва НЗ

КЕКВ з розшифров-кою

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

Одиниць виміру придбаних товарів, робіт, послуг

Сума коштів,

 тис. грн.

 (за бухгалтерським обліком)

Фактична наявність у закладі (до п. 5)

бюджет

позабюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

1

КЗО «СЗШ № 27» ДМР

2210

Процесор б/у

1 шт.

 

2345.00

к.завуча

2

 

 

2210

Жалюзі

3 шт.

 

1377.00

Хол І поверх

3

 

 

2210

Стіл «Учитель»

1 шт.

 

517.00

к.укр.м ІІ

4

 

 

 

2210

Принтер «Canon-i-sensys»

1 шт.

 

1455.00

В приймальні

5

 

 

 

2210

Двері (дерев’яні)

1 шт.

 

5300.00

к.поч.кл.

Головко Л.В.

6

 

 

2210

DVD “Samsung”

1 шт.

 

318.00

к.заруб.літ.

7

 

 

3110

Телевізор

“Samsyng”

1 шт.

 

3887.00

к.заруб.літ.

8

 

 

3110

Телевізор

4228561V LG

1 шт.

 

6029.00

к.поч.кл.

Журікова Н.В.

9

 

 

 

2210

Кранштейн Flat

1 шт.

 

270.00

к.поч.кл.

Журікова Н.В.

10

 

 

2210

Стілець офісний

36 шт.

 

4500.00

к.укр.м ІІ

11

 

2210

Жалюзі

3 шт.

 

1860.00

к.мат.ІІ

12

 

 

2210

Дверне полотно

1 шт.

 

480.00

Туалет хлопців

13

 

2210

емаль

22,4 кг

 

720.00

Для ремонтних робіт

14

 

3110

емаль

19,6 кг

 

630.00

15

 

2210

Емаль

 

14.00кг

 

500.00

16

 

2210

Валік

 

3 шт.

 

60.00

17

 

2210

Шпаклівка

 

30 кг

 

110.00

18

 

2210

Router-модем

 

1 шт.

 

870.00

приймальня

19

 

3110

Ноутбук inspiron 3541

1 шт.

 

6720.00

к.історії

20

 

2210

Сумка для ноутбука

1 шт.

 

155.00

к.історії

21

 

2210

Ноутбук б/у

1 шт.

 

2050.00

к.мат.ІІ

22

 

2210

Ноутбук б/у

1 шт.

 

2000.00

к.поч.кл.

Нейжмак С.А.

23

 

2210

Процесор б/у

1 шт.

 

200.00

учительська

24

 

2210

Монітор “Samsyng” б/у

1 шт.

 

100.00

учительська

25

 

2210

Стілець «мастер»

(чорний)

36 шт.

 

7200.00

к.хімії

26

 

2210

Стіл керівника

1 шт.

 

3616.00

к.директора

27

 

2210

Медикаменти, шини Крамера

 

1820.00

 

 

28

 

3110

Стіл учнівський 2-х місцевий, регульований

15 шт.

10125.00

 

К.заруб.літ

29

 

2210

Стілець учнівський регульований

 

30 шт.

9090.00

 

К.заруб.літ

30

 

2210

вогнегасник

2 шт.

812.00

 

Актова зала, вахта

31

 

2210

вогнегасник

1 шт.

321.00

 

Кабінет заст. директора

33

 

2210

Комп’ютер б/у

 

1 шт.

 

3000.00

К.директора

34

 

2210

Фотоапарат б\у

 

1 шт.

 

3500.00

К.матем.ІІ

35

 

2210

Карта пам’яті

 

1 шт.

 

400.00

36

 

2210

Сумка для фотоапарата

 

1 шт.

 

167.00

37

 

2210

Меблева стінка

 

1 шт.

 

3232.00

К.укр.м.ІІ

38

 

2210

Кранштейн для телевізора

 

1 шт.

 

449.00

К.укр.м.ІІ

39

 

3110

Водонагреватель емкостной

 

1 шт.

45.517

 

школа

40

 

3110

Водонагреватель емкостной

 

1 шт.

45.517

 

школа

41

 

3110

Бак расширительный круглый, вместимость до 0.1.м3

 

1 шт.

3.633

 

школа

42

 

3110

Регулятор температури

 

1 шт.

8.196

 

школа

43

 

3110

Грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр водного патрубка 45 мм, наружный диаметр корпуса 219мм

1 шт.

3.777

 

школа

44

 

3110

Грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр водного патрубка 45 мм, наружный диаметр корпуса 219мм

1 шт.

3.777

 

школа

45

 

3110

Насос циркулярный

 

1 шт.

3.345

 

школа

46

 

3110

Насос циркулярный

 

1 шт.

3.345

 

школа

47

 

3110

Раскладушки

 

10 шт.

0

 

школа

48

 

2210

Мяч футбольный

 

5 шт.

0

 

Спорт. зала

49

 

2210

Мяч футбольный

 

4 шт.

0

 

Спорт. зала

50

 

2210

Мяч футбольный

 

4 шт.

0

 

Спорт. зала

51

 

2210

Одеяло

 

15 шт.

0

 

школа

52

 

2210

Цемент 50 кг

9 меш.

 

0.522

Списано актом

53

 

2210

Песок 50 кг

18 меш.

 

0.234

Списано актом

54

 

2210

Щебень 50 кг

20 меш.

 

0.300

Списано актом

55

 

2210

Электроды

3 уп.

 

0.360

Списано актом

56

 

2210

Замок навесной

1 шт.

 

0.025

Списано актом

57

 

2210

Смеситель

1 шт.

 

0.145

Списано актом

58

 

2210

Смеситель

1 шт.

 

0.285

Списано актом

59

 

2210

Прокладки сантехнические

8 шт.

 

0.002

Списано актом

60

 

2210

Гайка сантехническая

2 шт.

 

0.036

Списано актом

61

 

2210

Забивные (саморезы)

 

3 уп.

 

0.150

Списано актом

62

 

2210

Краска серая 2.8 кг

8.4 кг

 

0.360

Списано актом

63

 

2210

Известь Пушонка 15 кг

 

 2 шт.

 

0.076

Списано актом

64

 

2210

Кисть

3 шт.

 

0.023

Списано актом

65

 

2210

Господарчі,

будівельні, канцелярські

товари

 

 

7.263

Списано актом на суму

3.078

66

 

3110

Контейнер сталевий

оцинкований для твердих побутових відходів з колесами та кришкою № 3716

1 шт.

6,0

 

на території школи

Разом

 

145,276

73,854

 

 

 

 

В.о. директора КЗО «СЗШ № 27» ДМР                                                     Д.П. Кузьмін

 

Благодійна допомога батьків

за 2015 – 2016 навчальний рік

Електроматеріали

Канцтовари

Будівельні матеріали

Ремонтні роботи

Ремонт сантехніки

Господарчі матеріали та миючі засоби

Меблі

Медикаменти

Ремонт  та обслуговування комп’ютерної  техніки, заправка принтерів

Конкурси виставки

Передплата

1940.

00

4875.

00

18768.00

1940.00

1361.

00

13520.00

8742.

00

623.

00

9438.

00

3346.00

950.

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього: 65503.00 грн.

 

 

1 клас

2 клас

3

клас

4

клас

5

клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Всього

7472

5686

8049

5112,65

6721,35

5087

8943

7890

5572,05

-

4920,50

Одна сім’я на рік

208

172

260

155

182

164

271

225

164

-

224

Одна сім’я на місяць

23

19

29

17

20

18

30

25

18

-

25

Всього: 65454,75

Серед всього треба назвати:

Придбана стінка в кабінет української мови ІІ за 3232 гривні, 7 клас;

Придбано ноутбук за 2090 гривень б/у, 9 клас;

Придбано стіл для засідань за 3420 гривень, 11 клас;

Ремонт, установка панелей в кабінеті математиці, 8 клас;

Ремонт кабінету начальних класів, встановлення панелей з ламінату, 3 клас;

Було проведено ремонт, заміна шпалер, фарбування вікон, батарей, підлоги в кабінетах: медичному, методичному, в кабінеті гуртку «Веснянка», в кабінеті біології, в розвальнях спортивних для дівчат та хлопців, в кабінеті праці, в кабінеті заступника директора з виховної роботи.

Пофарбовано підлогу в холі на ІІ поверсі, в гардеробі, в їдальні, в 3-х туалетах. Пофарбовано сходи з обох сторін головної будівлі, парти в кабінеті праці, в кабінеті фізики, підлога в кабінеті зарубіжної літератури.

Важливим в облаштуванні школи є співпраця з депутатами всіх рівнів. Завдяки цій співпраці вже поставлено два метало пластикових (сучасних) вікна – в коридорі нової будівлі та в кабінеті заступника директора з виховної роботи. На сьогодні ще профінансовано 27 тисяч гривень на вікна в кабінет праці та 35 тисяч на вікна від депутатів міської ради. Планується виділення ще 90 тисячі гривень від депутата міської ради на заміну вікон в головній (старій) будівлі школи. Дякуємо всім батькам, всім депутатам різних рівнів та всім небайдужим за допомогу в облаштуванні рідної школи.

 

 

 

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

про надання підтримки та допомоги батьками школи

за період з вересня 2015 по січень 2016 року

За період з вересня 2015 року по січень 2016 року батьки школи надали значну допомогу школі (32999.94 грн.) для утримання (проведено часткові ремонти/заміни складових водопровідної та каналізаційної систем, частково замінені замки до навчальних та службових приміщень, відремонтовано холодильну камеру в шкільній їдальні тощо) та ремонту приміщень (відремонтовано кабінет психолога, кабінет біології: поклеєні шпалери, пофарбовано), на ремонт та обслуговування компьютерної техніки (ремонт процесорів, принтерів, заправка принтерів, встановлення антивірусної програми тощо). Придбали засоби для прибирання приміщень, дезінфекційні засоби, канелярські товари, підручники, який не доставало в 1 та 3 класах(з подальшою передачею до шкільної бібілотеки). Завдяки благодійній добровійльній допомозі батьків замінено стільці в кабінеті хімії та шафи в кабінеті української мови-1, придбано б/у. ноутбук для кабінета математики-2. Батьками були виділені кошти для оформлення свята до Дня Миру та до Дня Святого Миколая (гелеві кульки), на оренду театральних костюмів для учасників конкурсів, на пошиття костюмів для учасників конкурсу хор-класів, на проїзд окремих учнів на конкурси та олімпіади та інше (дивитись на сторінці "Фінансова діяльність"). Відремонтовано колишній методичний кабінет, в якому планується створення музею школи. А також придбано шпалери для ремонту медичного кабінету, кабінету гурткової роботи, учительської кімнати та кабінета педагога-організатора, кабінета обслуговуючої праці, в якому планується розташувати кабінет біології

 

 

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

ПЕРЕД ГРОМАДСЬКІСТЮ

ЗА ПІДСУМКАМИ

2014-2015 навчального року

(звіт заслухано на загальношкільній конференції 4 вересня 2015 року)

 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ

В 2014-2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

КОРОТКА ДОВІДКА:

        У школі нараховується 10 класів, в яких за попередньою мережею класів та контингенту учнів -  324 учні. Середня наповнюваність класів 33 учні.

 

        Школа має статус україномовної.

        Викладаються іноземні мови - англійська, французька, німецька

 

ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДКОЛЕКТИВУ

 

Категорія, звання

Кількість

% від загальної кількості

Вища кваліфікаційна категорія

15

58

І кваліфікаційна категорія

2

8

ІІ кваліфікаційна категорія

1

4

кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

6

23

«Учитель-методист»

9

35

«Відмінник освіти України»

3

12

«Старший учитель»

2

8

       

ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ

 

         Основною задачею педагогічного колективу  2014-2015 н. р. було підвищення якості знань учнів.

         За підсумками 2014-2015 н. р.  проведено аналіз успішності учнів школи.

   У 2014-2015 н. р. в школі навчалося 297 учнів в 11 класах. Середня наповнюваність класів – 30 учнів. За підсумками річного оцінювання учнів маємо успішність – 83% (4-12 балів)

       Найвищий рівень якості навчання мають учні 2-5 класів – 52%. (7-12 балів)

       Нижчий рівень якості навчання мають учні 6-11 класів – 24%.

        У 2014-2015 н. р. школа випустила 22 учні 9  класу та 26 учнів 11 класу. Усі учні були допущені до ДПА, крім учениці 11 класу Ціпури Ганни, яка звільнена від ДПА за станом здоров’я (наказ №173, 21.04.2015 р.). За підсумками ДПА учнями були отримані такі результати:

Аналіз

результатів ДПА за 2014-2015 навчальний рік

Найкращий результат в 11 класі показали учні з:

 • математики – якість знань – 48%, успішність – 88%, учитель Щербань Н.В.;
 • історії України – якість – 48%, успішність – 100%, учитель Митрофанова Л.Б.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Найкращий результат у 9 класі показали учні з:

 • математики – якість знань – 86%, успішність – 100%, учитель Марусова І.В.

 

          Порівнюючи результати ДПА в 9 класі з минулим роком видно, що успішність збільшилася на 6%, а якість знань – на 9%.

Результат вступної кампанії:

Було випущено з 11 класу 25+1 , з них до ВНЗ вступили 12 чоловік

            Переможців олімпіад підготували:

 • Митрофанова Л.Б., учитель історії, 1 місце – Сутковенко Максим, учень 8 класу, Єришко Марія, учениця 10 класу, 3 місце – Степанова Карина, учениця 11 класу;
 • Кулініч І.І., учитель російської мови, 2 місце – Рогозян Катерина, учениця 8 класу;
 • Прокопенко С.О., учитель фізики, 2 місце - Сутковенко Максим, учень 8 класу, 3 місце – Плиска Ксенія, учениця 7 класу;
 • Гоор В.І., вчитель географії, 3 місце – Рогозян Катерина, учениця 8 класу;
 • Сутковенко О.М., учитель обслуговуючої праці, 3 місце – Ціпура Софія , учениця 7 класу;
 • Сутковенко О.М., учитель хімії, 2 місце – Сутковенко Максим, учень 8 класу, 3 місце – Рогозян Катерина, учениця 8 класу;
 • Солоненко Т.В., учитель музичного мистецтва, 1 місце – Заглуха Марія (район, місто), учениця 7 класу, 2 місце – Козіло Микита, учень 7 класу;
 • Полехіна О.Л., учитель з ОТМ, 1 місце  – Ситник Данило, учень 7 класу,  3 місце – Рахчевська Яна, учениця 6 класу, Вакулова Дарія, учениця 7 класу.

                          

               Якість навчання учнів початкової школи складає81%, успішність99%                          

               Якість навчання учнів предметів гуманітарного циклу складає56%, успішність96%.                  

                  Якість навчання учнів предметів природничо-математичного циклу складає48%, успішність92%.

                      ПІДСУМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПЕДКОЛЕКТИВУ

 

        Процес управління шкільним колективом розглядається як багаторівневий процес, і значна роль належить органам учнівського самоврядування, які мають  відчувати себе важливим компонентом виховної системи. Через колективні форми розв’язання важливих проблем життя школи діти оволодівають демократичною культурою.   З метою демократизації управління школою працює дитячо-юнацька організація «Світанкова країна». У складі «Світанкової країни» діє організація молодших школярів «Квітка – семіцвітка», якою керує рада міністрів на чолі з педагогом – організатором Корольовою А.Є.. Москаленко О.,  Котівець К.,  учні 11 класу та Талаверов Р., учень 10 класу, Александров І., учень 9 класу. Ткаченко В., учениця 8 класу входять до складу районного парламенту і є активними

       На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту,  складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і проведено роботу з учнями, які схильні до самовільного залишення навчального закладу, девіантної поведінки. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на обліку в кримінальній міліції.

         З метою організації змістовного дозвілля учнів, їх творчого, інтелектуального, фізичного та духовного розвитку організовано роботу щодо залучення учнів до  занять в шкільних гуртках, які дають змогу виявити творчі здібності учнів. До роботи у шкільних  гуртках залучено 23% школярів.

           Проведення загальношкільних та класних заходів дало змогу  залучити майже  всіх учнів до різноманітних видів діяльності під час  підготовки та проведенні будь-якого заходу. До організації та проведення заходів залучаються  батьки, які  шиють  костюми,  допомагають в організації заходів тощо.

            В рамках місячника «За здоровий спосіб життя», метою якого є: забезпечення повноцінного розвитку дітей та молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я були проведені пізнавальні заходи, найцікавішим з яких стала розважальна програма для молодшої ланки «Найкраща креативна ранкова зарядка.

         Проводиться певна робота з підтримки обдарованої молоді. Оновлено банк творчо –    обдарованих дітей, працює, але не на достатньому рівні  об’єднання творчо та інтелектуально обдарованих учнів та вчителів «КРОК». Вчителі – предметники  попрацювали з творчо обдарованими учнями у підготовці їх до участі у районних та міських олімпіадах. Значна кількість учнів  школи постійно беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних  конкурсах «Кенгуру», «Колосок осінній», «Колосок весняний»,  «Турінтел -2014», «Лелека – 2015», «Кенгуру»,  проект «Samsung назустріч знанням», ІІ етап Всеукраїнського конкурсу «Я – європеєць», міський конкурс «Майбутнє країни – у мріях дитини», обласний заочний фотоконкурс «Моя Україна». 

    Розвиток інтелектуальних здібностей потребує щоденної напруженої роботи, і результатом цієї роботи є:

 • участь  учениці  11 класу Котівець К. у ІV студентсько-учнівських козацьких читаннях;
 •  ІІІ місце у районному конкурсі «Інтелектуальні баталії» (команда учнів 5 класу під керівництвом Митрофанової Л.Б.);
 •  Котівець К.( учениця 11 класу) переможець районного туру конкурсу-захисту науково-пошукових робіт  та учасниця обласного конкурсу-захисту науково-пошукових робіт при МАНі (керівник роботи: Митрофанова Л.Б., вчитель історії);
 • участь у  Всеукраїнській  акції  «А ми тую славу збережемо». Науково-дослідницька робота  «Заклади освіти і науково-педагогічна інтелігенція Дніпропетровщини під час окупації (1941-1943 рр.)
 • участь у Всеукраїнській історико - географічній експедиції «Історія міст і сіл України» (робота «Історія села Перейма», керівник роботи : Митрофанова Л.Б.);
 • участь учениць 10 класу Єришко М. та Кленько В. та учениці 6 класу Жури А. у  ІІ міському літературному конкурсі «Європейський освітній простір»;
 • Нікітін А., учень 10 класу, увійшов до складу районної команди, яка стала переможцем півфіналу  міського етапу інтелектуального конкурсу «Формула успіху»;
 • ІІ місце у районному конкурсі «За газетними рядками – справи юначі» (керівник команди: Корольова А.Є.);
 • Ціпура С., учениця 7 класу, посіла ІІ місце у районному турі конкурсу «Зоотурнір ерудитів».    
 • перемога  учениці  7  класу Демяненко А.   у районному, міському та обласному  турах фестивалю авторської пісні « На крилах пісень»;
 • ІІІ місце посіла Заглуха М.. учениця 7 класу у міський олімпіаді з музики;
 • перемога вокального ансамблю «Промінчики»  у районному турі фестивалю «Зоряне коло -2015» та участь у міському.  

        Щороку учні школи беруть участь у міському літературно – мистецькому святі «Собори наших душ». Конкурс спрямований на  виявлення творчо обдарованих дітей, підтримки та популяризації їх творчості. Нейжмак М., учениця 11 класу  представили на конкурс свої роботи декоративно-ужиткового мистецтва та стала переможцем у номінації в’язання гачком.  Жура А., учениці 6 класу  надала свої літературні твори та стала переможцем у номінації літературне мистецтво у обласному етапі конкурсу. У рамках проведення міської олімпіади з трудового навчання відбувся міський конкурс «Реліквії, що оживають», переможцем якого стала Ціпура Софія, учениця 7 класу. У квітні місяці пройшов міський конкурс з прикладного мистецтва «І на тим рушникові », призером якого стала учениця 7 класу Ціпура Софія.

            У жовтні та квітні  місяці проведено  місячники  всеобучу, в ході яких  проведено облік дітей шкільного віку, які мешкають у мікрорайоні школи, проаналізовано працевлаштування випускників 9 та 11  класів 2014 року, проведені засідання координаційної ради з питань профілактики правопорушень. Проводиться певна робота з дітьми пільгових категорій: обстежені житлово – побутові умови, проводиться постійна індивідуальна робота, залучаються до шкільних заходів до зайнятості у гуртках, але ця робота потребує активізації та особливої уваги.

                У рамках акції «Діти-дітям» пройшов міський конкурс « Найкраща новорічна іграшка», переможцем якого стала учениця 5 класу Мєдвєдєва Анастасія.

                   З метою популяризації української книги у бібліотеці СШ№ 27 були організовані книжкові виставки, але хотілось б щоб до цих виставок проводилися і презентації-анонси

             Бібліотекарем школи Сидоровою І.Г. протягом навчального року  проводилися  бібліотечні години, всі ці заходи сприяли розвитку інтересу дітей до читання, вміння працювати з науковою літературою, аналізувати зміст прочитаного.

                Учні школи відвідували історичний музей, музей Бойової слави ж/м Придніпровськ, Народний музей ПДТЕС,   хутор Галушківка, місто Львів, місто Запоріжжя, Карпати,   де продовжується їх шлях до вивчення історії рідного краю.

            Певна робота проводиться з батьками учнів під час батьківських зборів та роботи шкільного батьківського всеобучу. Хоча ефективність цієї роботи недостатньо висока.

              Усі класні керівники провели в повному обсязі заняття з циклу «Безпека життєдіяльності» Гуркова Є. (учениця 2 класу), Корольова К. (учениця 3 класу) та Жура А. (учениця 6 класу) надали свої роботи до Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу на протипожежну та техногенну тематику «Захисти країну від лиха». Команда ЮІР посіла І місце у районі та гідно захищала честь району на міському рівні (керівник команди: Головко Л.В.).

              Згідно плану спортивно-масової роботи для учнів молодшої ланки вчителем фізичної культури Дорожкіним В.А. проводилися спортивні змагання «Веселі старти»  на осінніх та зимових канікулах та розважальна програма  до Дня Збройних сил України «А, нумо, хлопці!». Учні школи брали участь у районних змаганнях з футболу, тенісу, стрибону – команда учнів старшої ланки посіла ІІІ місце у районі (керівник: Щербань О.О.). Команда юнаків  11 класу посіла  І та ІІ  місце у районних  з військово-прикладного мистецтва, а також учень 11 класу  Скоріков О. посів І місце  у особистому заліку з розбірки та збірки автомата та учень 10 класу Талаверов Р. – І місце у особистому заліку з бігу на 100м.

             Протягом  2014/2015 навчального року багато уваги приділялося патріотичному вихованню. З першого вересня у школі розпочалася акція « Мільйон гарячих сердець». В ході акції були зібрані грошу, які були витрачені на придбання ліків для поранених в зоні АТО; передані необхідні речі та харчові продукти безпосередньо через учасників АТО до військових; неодноразово передавалися малюнки та листи до учасників АТО; учні школи брали активну участь у плетінні маскувальної сітки, акції «Збережи життя солдату»- грошова допомога у купівлі рацій.

           Проведені  різноманітні заходи.

          З великою зацікавленістю учні брали участь у підготовці та проведенні  низькі заходів, присвячених 201-річниці з дня народження Т.Г.Шевченка.

              Велика увага приділяється вихованню екологічної культури учнів. Команда учнів 5, 6 та 10 класів посіла ІІІ місце у районному конкурсі дитячої екологічної творчості «Екотворчість».

              15 травня 2015 року відбувся традиційний День відкритих дверей для учнів і батьків на якому відбулося нагородження найактивніших учнів, класних колективів, педагогів та батьків за підсумками 2014/2015 навчального року, але в 2014-2015 н.р. активність батьків була досить низька.

  Багато уваги  протягом семестру приділялося щоденному контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.

Нововведення в галузі освіти:

 1. Нова структура системи освіти;
 2. Запровадження громадянсько-державногї системи управління школою;
 3. Нова економічна система школи;
 4. Новий працівник системи освіти;
 5. Система забезпечення якості освіти.

 

СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ .

 

    Хочу подякувати всім батькам, які впродовж навчального року був поруч з учителями, підтримку яких відчували не лише вчителі, а й діти. Частіше, це – батьківські комітеті, їх голови. Ваше добровільне бажання допомогти в організації заходів, пошиві костюмів, виготовлення поробок, закупівлі подарунків, підручників та інших речей для дітей, допомога у супроводі в поїздках та заходах за межами школи тощо. Будь-яка допомога неоціненна.

 

   Велике значення для педколлективу має ставлення батьків до власних дітей. Якщо батьки впродовж всього періоду навчання дитини в школі не залишають без уваги її досягнення, або проблеми, спіпрацює, розуміється з учителями, разом з педколективом вирішує проблеми дітей, тоді і процес шкільного та сімейного виховання дає більш позитивний результат. А якщо підходи, вимоги у батьків та у вчителя дуже різні, результату важко домогтися. На певному етапі дорослі втрачають авторитет у дітей і вже діти починають керувати дорослими.

    Батьківський всеобуч - це форма навчання батьків, пошуку спільних рішень проблем навчання та виховання школярів. Але що зазвичай спостерігається: на ці засідання, як і на батьківські збори приходить з кожним класом все менше батьків. Причин тому багато. Але з цією проблемою вчителі залишаються сам - на - сам. Батьківські комітети тут можуть зіграти важливу роль: долучитися до підготовки батьківських зборів, зробити їх цікавими, пошукати  нові форми проведення; проводити роз’яснювальну роботу з батьками, залучати спеціалістів тощо.

      Сподіваюсь, що в цьому році ми оберемо дієвий батьківський комітет, наявність якого була б не формальна. Щоб були реальні пропозиції, ініціативи, допомога.

 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

      На сайті школи є сторінка «Фінансова діяльність», яка поновлюється щомісяця.

Там розміщюється інформація про надходження коштів до школи на різні витрати. Це як бюджетні, депутатські, спонсорські кошти, так і благодійні добровільні внески батьків.

     Так у 2014-2015 навчальному році з бюджету міста було виділено:

- 207 тис. грн.. на капітальний ремонт сантехсистеми із заміною теплообмінника, який знаходиться у підвалі нової прибудови. Це дало можливість забезпечити гаряе водопостачання до їдальні, трьох санвузлів школи, медичного кабінету, а також відремонтувати засарілу каналізаційну та водопровідну системи в новій прибудові, які з 1991 року підтримувалися за кошти батьків та через часткові ремонти в аварійних ситуаціях;

- 180 тис. на ремонт покрівлі спортзалу та їдальні, поновлення освітлення на території школи збоку спортзалу. Над вікнами спортивної зали були аварійні плити, які загрожували життю дітей; парапет покрівлі нової прибудови був загрозою життю школярів та перехожих; не один десяток років не функціонувало вуличне освітлення шкільного двору.

    З бюджету виділялися кошти на оплату праці працівників школи (2015 рік – 1550039 грн.) та оплату комунальних платежів (2015 рік - 424859 грн., з них: теплопостачання-328524  грн., водопостачання – 28006 грн., електроенергія – 68329 грн.), оплата телефонного зв’язку та Інтернету 2015 рік – 2119 грн.), харчування учнів початкових класів та пільгових категорій учнів (2015 рік – 221453 грн.), шкільна та спортивна форми для дітей, які перебувають під опікою (2015 рік - 9600 грн.).

 

   Благодійна добровільна допомога батьків у 2014-2015 навчальному році склала 73 462 грн.

 

1 кл

2 кл

3 кл

4 кл

5 кл

6 кл

7 кл

8 кл

9 кл

10 кл

11 кл

Всього

Всього

11248

7134

5550

7020

1085

10669

9138

6205

4210

5010

4118

73462

Одна сім’я на рік

351

255

185

226

325

333

253

206

183

217

158

228

Одна сім’я на місяць

39

28

20

25

36

37

28

23

20

24

17

25

 

Придбано/виконано робіт на 108 тис.765 грн.:

 • Ремонт холу першого поверху 13385 грн.;
 • Миючі засоби – 1380 грн;
 • Господарчі товари – 4806.42 грн.;
 • Канцтовари- 5844 грн;
 • Будівельні матеріали та приладдя, фарба для вікон, підлоги, парт, стін тощо -10864 грн.
 • Медикаменти -442 грн.
 • Ремонт та обслуговування компютерної техніки – 6545 грн.;
 • Телевізори в кабінет початкових класів (1 клас), зарубіжної літератури (8 клас) -10718 грн.;
 • Фотоапарат придбав 7 клас – 4 068 грн.;
 • Ноутбук для кабінету історії придбав 5 клас - 6 875 грн.;
 • Ремонт кабінету математики-2 (Сім'я Зеленьків)
 • Жалюзі в кабінет математики-1 – 1 860 грн.
 • Меблі , стільці для кабінету української мови- 5094 грн.
 • Електротовари, лампочки -1395 грн.;
 • Виконання різних робіт, в тому числі зварювальні роботи – 7193 грн;
 • Скління вікон – 2 332 грн;
 • Пошив та оренда костюмів для юних артистів-2283 грн.
 • Двері до кабінету 2-го класу – 5424 грн.
 • Жалюзі на перший поверх – 1413 грн.
 • Процесори (2 шт.) - 5700 грн.
 • Проїзд у транспорті, доставка, бензин та на проведення заходів (призи, грамоти, медалі тощо) – 2983 грн.
 • Ксерокопіювання-177 грн.
 • Передплата на періодичні видання – 866 грн.
 • Фото, буклети, оформлення робіт учнів для участі в конкурсах – 1105 грн.
 • Сантехніка -1087 грн.
 • Двері до санвузла хлопців – 507 грн.
 • Квіти для клумби – 200 грн.
 • Стенд на перший поверх для малюнків та оголошень, стіннівок – 2500 грн.
 • Принтер (11 кл.) – 1718 грн.

 

Спонсорських коштів витрачено 35 303 грн.

 

 

ТЕЗИ ЗВІТУ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

ПЕРЕД ГРОМАДСЬКІСТЮ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2013-2014 навчального року

(5 вересня 2014 р.)

 

 1. ВІЗИКА ШКОЛИ
 • Сторінки історії школи
 • Робота в режимі Школи сприяння здоров’ю.
  • Ми не лікувальний заклад, а освітній. Маємо за мету не лікувати від хвороб, а попереджувати їх, навчити дітей і батьків берегти своє здоров’я і здоров’я дітей, адже - «Здоров’я – все, а все нічого без здоров’я». Ми намагаємося робити все від залежне, щоб кожній дитині було комфортно та затишно в школі. Наше кредо: «В кожній людині – сонце, так дай йому засяяти!» (Сократ).
 • Педагогічний колектив

Навчально-виховний процес  школі забезпечують:

 29 вчителя , з них: три сумісники, психолог, соціальний педагог, завідуюча бібліотекою.

Середній вік працівників 40-48 років.

 

Категорія, звання

Кількість

% від загальної кількості

Вища кваліфікаційна категорія

18

62

І кваліфікаційна категорія

2

7

ІІ кваліфікаційна категорія

2

7

кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

7

24

«Учитель-методист»

9

31

«Відмінник освіти України»

3

10

«Старший учитель»

2

7

   

 

 

 

 

 

У 2013-2014 навчальному році вчитель початкових класів Євсєєва Наталя Михайлівна брала участь у міському конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року.

 Полехіна О.Л., директор школи, взяла участь у формуванні анотованого каталогу «Інноваційний досвід Дніпропетровщини».

Учитель математики – Щербань Н.В. стала учасником конкурсу «Урок року -2014». Учитель української мови Іванькова С. А., вчителі початкових класів: Журікова Н.В., Нейжмак С.А.,учитель математики Щербань Н. В. та вчитель історії Митрофанова Л.Б.  стали учасниками  конкурсу педагогічної майстерності «Сучасний урок».

    Головко Ліна Вікторівна, вчитель початкових класів по сіла перше місце в районному конкурсі «Класний керівник року»-2013.

 

Склад адміністрації (познайомила з графіком прийому громадян):

- директор – Полехіна Ольга Леонідівна;

- заступник директора з навчально-виховної роботи- Іванькова Світлана Анатоліївна ( вона відповідає за організацію навчального процесу, розклад занять, заміну уроків на випадок відсутності вчителя, організація участі учнів в олімпіадах, проведення державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, атестація вчителів, контролює якість проведення уроків, проводить моніторинг якості знань учнів тощо);

- заступник директора з виховної роботи – Сутковенко Олена Миколаївна

( відповідає за організацію виховного процесу в школі, а саме: проведення основних заходів, керує координаційною радою з питань дитячої злочинності та правопорушень в школі, аналізує стан дитячого травматизму, харчування дітей в шкільній їдальні, особливо харчування дітей пільгових категорій (діти під опікою, діти з малозабезпечених сімей тощо), тримає на контролі виконання батьками обов’язків стосовно своїх дітей (ст..184 АК України «Про відповідальність батьків за виховання та навчання дітей»), контролює відвідування учнями занять (!!!) тощо.

- завгосп – Шкапова Олена Вікторівна (саме за її активною участю планується покращення умов перебування дітей та працівників в школі, проводяться певні роботи по утриманню закладу в належному стані, на скільки це можливо в сучасних умовах.

 

* Організація навчально-виховного процесу

- Мережа класів та контингенту учнів виглядає таким чином:

Всього класів

11

Всього учнів

324

Школа

І ступеня

ІІ ступеня

ІІІ ступеня

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кількість класів

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Кількість учнів

31

29

30

29

34

31

34

30

23

23

25

 

 

Порівняно з попередніми роками, кількість учнів значно зросла. У минулому році в школі навчалося 291 учень, сьогодні 324 учні.

В школі навчаються діти різних категорій (під опікою - 13 дітей, з багатодітних сімей -26 дітей, неповних, малозабезпечених -2 сім’ї (офіційно оформили свій статус), діти-інваліди-3 , 6 дітей – зі Сходу України.

1-5, 7-9 класи працюють за програмою для класів з українською мовою навчання та вивченням російської мови, 11 клас- математичного профілю Окрім базових дисциплін відведено години (з варіативної складової навчального плану):

 • Логіка ( 4 кл.)
 • Елементи геометрії (4 кл.)
 • Місто мого дитинства (1-4 клас)
 • Поетика (4 клас)
 • Образотворче мистецтво ( 1-3 класи)
 • Історія рідного краю. Дніпропетровщина ( 5, 7-11 класи)
 • Міфологія стародавнього світу ( 6 кл.)
 • Розв‘язуємо текстові задачі ( 6, 8, 10  кл.)
 • За лаштунками шкільної математики (9кл.)
 • Інформатика. Єдиний базовий курс ( 8 кл.)
 • Захист Вітчизни (10-11 кл.)
 • Історія України першої половини ХХ століття в особах ( 10 кл.)
 • Європейський вибір України ( 11 кл.)
 • Українська мова (10-11 кл.)
 • Захисти себе від ВІЛ (10 кл.)

 

 • Досягнення

Пишаємося тим, що наша школа входить до Всеукраїнської мережі Шкіл сприяння здоров’ю.

За минулий навчальний рік маємо певні досягнення: призові місця в районних та міських олімпіадах, в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт в МАН (географія, англійська мова), творчих та інтелектуальних конкурсах (не зупинятися, про них детально говорилося в День відкритих дверей у квітні 2014 та на святах Останнього та Першого дзвоників)

 

В школі діє інтелектуально-творче об’єднання «КРОК». В 2014 році 12 учнів захистили науково-пошукові, науково-дослідницькі роботи на шкільному рівні.

 

Організовано діяльність учнівського самоврядування «Світанкова країна»-рада міністрів. Організацією-супутником є організація молодших школярів «Козачата-весельчата». Керувала цим напрямком роботи педагог-орагнізатор Головко Ярослава Григорівна.

 

ІІ. ПІДГОТОВКА ДО 2014-2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

Завдяки благодійній допомозі батьків:

-  виконано ремонт:

* коридору І поверху головного корпусу (демонтаж гардеробу, панелей, знімання шпалер, штукатурення, розмивка та білення стелі, клеяння шпалер, фарбування плінтусів, вікон та батарей, декоративні роботи, ремонт місця гардеробника-вахтера, ремонт електромережі, демонтаж старої проводки, сигналізації тощо);

* кабінету математики-1 (знімання та клеяння шпалер, ремонт підлоги-покладення лінолеуму, фарбування дверей, батарей тощо);

* переобладнання столярної майстерні в гардероб ( заміна скла у вікнах, повне штукатурення, ремонт електромережі, білення та фарбування стін, селі, фарбування пілоги, вікон, батарей тощо);

* ремонт кухні, мийки, м’ясного цеху, овочевого, комори для зберігання сухих продуктів, холодильної кімнати в шкільній їдальні (розмивка, штукатурення, білення стін, стелі, фарбування підлоги тощо) ;

* білення стелі та стін на сходах до їдальні;

* ремонт спортивних роздягалень для хлопців та дівчат;

* ремонт комп’ютерів, принтерів, їх утримання

* в кабінеті біології частково встановлені панелі

* придбано парти для учнів 1-го (2-го класу);

* замінено столешниці на партах в кабінеті української мови-1

* покладено лінолеум в кабінеті математики-2

* придбано телевізори в кабінети хімії, фізики, української мови-2

* замінено світильники в кабінеті математики-1 та в їдальні;

* придбано стенди для першого поверху головного корпусу, в кабінети зарубіжної літератури, української мови-1, групи продовженого дня, до учительської кімнати

* виконано частковий ремонт бібліотеки (білення стелі, фарбування стін, клеяння шпалер тощо.

* ремонт стіни біля кабінета фізики

* фарбування панелей на сходах та в коридорах школи;

* придбано меблі та стенди для учительської кімнати

* підлогу в кабінеті зарубіжної літератури, в бібліотеці;

* підлогу в коридорі ІІ поверху головної (старої) будівлі;

* підлогу в приміщеннях шкільної їдальні;

* підлогу в санвузлах;

* двері в санвузлах;

* підвіконня, опалювальні пристрої по коридорах школи;

* придбано жалюзі в на перший поверх головного корпусу;

- придбано:

* канцелярські товари;

* миючі засоби;

* господарські товари;

* будівельні матеріали;

* шпалери;

* призи, грамоти для заохочення учнів та батьків

* методичні посібники (паперові, електронні, відео )

* лінолеум

* костюми для танцювального ансамблю та для інших виступів учнів школи;

* складові для ремонту опалювальної каналізаційної та водопровідної систем;

- оформлено передплату на періодичну пресу для учнів та учителів;

- здійснювалося обслуговування комп’ютерної техніки, заправка принтерів, профілактичний ремонт;

- оплачувалися ремонтні роботи ( зварювальні, сантехнічні, послуги електрика тощо).

       Майже всі ці роботи були виконані технічними працівниками школи і особисто завгоспом Шкаповою Оленою Вікторівною.

 

Найкрупніші витрати:

4609.00 – лінолеум в кабінет математики-1;

2567.00 - OSB в кабінет математики-1;

7332.34 - Господарчі товари;

3000.00 – канцтовари;

1300.00 – світильники в кабінет математики-1;

990.00 – світильники в їдальню;

4326.00 – обслуговування комп’ютерної техніки (ремонт, заправка ката заміна картриджів тощо);

- заміна розбитого скла в гардеробі;

- пошив костюмів для дітей та оренда костюмів:

- проїзд дітей в транспорті;

- передплата на періодичні видання;

- придбання лічильників електроенергії та води;

- придбання ламінованих плит для збору меблів для учительської кімнати;

- будівельні матеріали та матеріали для поточного ремонту приміщень та інш.(ремонт гардероба, ремонт холу першого поверху, фарбування підлоги на другому поверсі і т.д.)

Всього батьківська допомога в грошовому еквіваленті склала 49 тис. 814 грн. і була витрачена на ремонт приміщень, утримання будівлі та на виховні заходи тощо витрачено 49 тис. 814 грн.

 

Батьки допомагали нам не лише благодійними внесками на  укріплення матеріальної бази школи, а й особисто брали участь у проведенні заходів, супроводжували в поїздках,  шили костюми та інше.

       Хочу від імені  всіх учнів та працівників школи щиро подякувати за допомогу, яка надавалася впродовж всього навчального року батьками.

 

      Звертаюся до всіх присутніх із проханням обговорити почуте на батьківських зборах, продумати, які б пропозиції внесли до плану розвитку школи. Оберіть батьківські комітети, які б дійсно представляли ваші колективи, школу на будь-яких рівнях. Залучайтеся до управління школою. Цього вимагає сьогодення.

 

Бажаю вам здоров’я, успіхів, благополуччя!

 

Дякую за увагу!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 

 

 

Тези звіту директора школи

перед громадськістю за результатами 2012-2013 н.р.

 

 • За підсумками 2012-1013 навчального року КЗО «Середня загальноосвітня школа № 27» посіла ІІ місце в рейтингу шкіл Самарського району м. Дніпропетровська (за 2011-2012 н.р. – ІІІ місце за результатами рейтингу).
 • Зміни у якісному складі педколективу на кінець 2012-2013 н.р. :

збільшилася кількість вчителів-методистів з 5-ти до 9-ти.  Звання «Учитель-методист присвоєно Іваньковій С.А., заступнику директора з НВР, Журіковій Н.В., вчителю початкових класів, Щербань Н.В., вчителю математики, Нейжмак С.А.. вчителю початкових класів.

Звання «Старший учитель» присвоєно вчителю початкових класів Головко Л.В.

 • 153 учні школи стали учасниками 15-ти інтелектуальних конкурсів міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського, районного рівнів. Переможцями та призерами стали 45 учнів.
 • У 28-ми творчих конкурсах взяли участь 154 учня, з них 111 –в числі переможців у 10-ти конкурсах.
 • Учні школи представляли район на міських конкурсах «Зоряне коло», ЮІР, авторської пісні», «І на тім рушникові» та інші.
 • Брали участь в олімпіадах з базових навчальних дисциплін, захищали роботи в МАН (секція «психологія»)
 • Велику кількість сертифікатів, дипломів та грамот отримали учні та вчителі школи за активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах з фізики, математики, історії, етики, російської мови, української мови, природознавства, біології, хімії та інш.
 • У 2013-2014 н.р. введено до навчального процесу:
 • Курс «Сходинки до інформатики» (2 клас);
 • Друга іноземна мова (французька) в 5-му класі;
 • Іноземна мова (англійська) з першого класу (другий рік);
 • Природознавство з 1-го класу (другий рік);
 • Хореографія в 1-4 класах (2 години на тиждень).
 • Мережа гуртків та секцій у школі:
 • Футбол (керівник: Головльов О.О.) ;
 • Вокальний ансамбль «Промінчики» (керівник: Солоненко Т.В.)
 • Краєзнавчий (туристичний) (керівник: Митрофанова Л.Б.)
 • Азбука почуттів» (мультстудія) (керівник: Лимаренко О.О.)
 • Підготовка до 2013-2014 навчального року:
 • Замінено двері в кабінеті історії (батьківська допомога);
 • Встановлені водонагрівачі в їдальні, медичному кабінеті, у 5-ти санвузлах (батьківська допомога);
 • Відремонтовано підлогу в кабінеті хімії, покладено ламінат (допомога батьків);
 • Пофарбовані та покриті лаком парти в кабінетах історії, математики-2, української мови, біології, фізики, музики, хімії, зарубіжної літератури (за кошти батьків);
 • Пофарбована підлога в коридорі другого поверху головної будівлі, в кабінетах зарубіжної літератури, біології, математики-2, цехах їдальні (батьківські кошти):
 • Придбані учнівські парти в кабінет 3-го класу (батьківська допомога;
 • Виготовлені та встановлені решітки на вікна першого та другого поверхів головнох будівлі- 11 шт. (батьківська допомога);
 • Виготовлені та встановлені металеві двері до спортивної зали (вхід з вулиці), виконано утеплення входу до спортзалу : склоблоки закриті металевими листами та утеплені пінопластом (батьківська допомога);
 • Придбані жалюзі для кабінетів математики-2, географії, хімії (батьківські кошти);
 • Придбані і встановлені захисні сітки для євро вікон (10 шт.) для кабінетів зарубіжної літератури, історії, географії, 3-го класу, математики-1, 1-го класу, кабінету директора, приймальної, біології, 4-го класу (батьківські кошти);
 • Придбано стенди для кабінетів української мови та математики-2
 • Відремонтована скатна шиферна покрівля над головним корпусом за кошти районного бюджету. На це було виділено 180 тис. Планується ще ремонт сходів у головній будівлі з боку актової зали.
 • Директор подякувала батьками, які брали активну участь у житті школи та особисто допомагали у вирішенні проблем школи: Корольову Г.Є., Журу-Жиліну Н.В., Кілімченко Т.А., Журу Ю.В., Мурсалова А.О., Погорілу І.П., Куліш І.П.Антонову Л.П., Буштрук О.М., Водвуд Ю.Ю., Бланко Л.Л., Приходько Л.Ф., Пархоменко О.М., Рахчевську Н.В., Бабко О.А., Ковальову О.М., Сутковенко О.М., Ткаченко В.І., Данильченко О.В., Леонову Н.М., а також колективам батьків 3-го класу(кл.керівник: Євсєєва Н.М.), 11 класу( кл.керівник: Митрофанова Л.Б.), 9 класу(кл.керівник: СУтковенко О.М.).
 • Велика подяка всім батьківським колективам за фінансову підтримку всіх ініціатив, потреб школи. Завдяки цій підтримці та розумінню батьків ми маємо можливість утримувати будівлю в належному стані для перебування в ній дітей, розвиватися, осучаснювати навчально-виховний процес у школі.

(Далі директор детально розповіла про благодійну допомогу батьків школи по класах.

Всього батьки школи надали допомогу на суму 42859.50 грн. Цифровий звіт про батьківську допомогу отримали голови батьківських комітетів всіх класів)

 

Звіт директора заслухано на загальношкільній конференції 04.09.2013 року