Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс № 27 "школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради

   

ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ

Ми живемо в час глобальної революції, яка змінює наш спосіб життя, спілкування, мислення, бачення майбутнього і розуміння добробуту. Гордон Драйден, Джаннетт Восс "Роволюція в навчанні"

Предмет «Основи здоров’я» — унікальне досягнення сучасної української школи. Він дає дітям шанс сформувати важливі життєві уміння, які допоможуть їм зберегти здоров’я, гармонійно розвиватись і в майбутньому стати успішними, стійкими до викликів сучасного світу. За своїм призначенням, змістом і методами навчання предмет «Основи здоров’я» суттєво відмінний від інших предметів.

Його особливості визначаються:

• необхідністю впливати на свідомість і поведінку учнів. Ця теза ґрунтується на визнанні того, що якість життя людини, її здоров’я, безпека і благополуччя найбільшою мірою залежать від її поведінки та способу життя;

• тим, що навчально-виховні впливи мають бути спрямовані на формування у дітей позитивних цінностей, знань, ставлень, умінь і навичок, які зменшать ризик виникнення поведінкових проблем і підвищать особистісний потенціал учнів для їхнього гармонійного розвитку та життєвого успіху;

• тим, що для посилення мотивації та ефективності навчання необхідно послідовно впливати на шкільну політику і створювати сприятливе середовище. Ці особливості потребують знання концепції предмета, а також застосування нових принципів і підходів як до навчання, так і до адекватного оцінювання його результатів.

Головним завданням предмета є створення умов для набуття знань, практичних умінь і ставлень, які сприяють свідомому вибору здорової та безпечної поведінки, а також намірові дотримуватися такої поведінки у своєму житті.

Навчання і виховання здійснюються у процесі колективної діяльності учнів. Сенс роботи вчителя не в тому, щоб домінувати, а в тому, щоб спрямовувати і регулювати цю спільну діяльність.

Тренінг — форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і з учителем.

Отже, в педагогіці співробітництва і розвивального навчання урок -тренінг  з «Основ здоровя»— це:

• нові підходи (співробітництво, відкритість, активність, відповідальність);

• нові знання (інтенсивне засвоєння, уточнення);

• позитивні цінності, ставлення, ідеали;

• нові уміння і навички (ефективної комунікації, самоконтролю, лідерства, роботи в команді, аналізу ситуацій і прийняття рішення).

УРОК В 1 – А КЛАСІ

ТЕМА: Вступний урок. Знайомство зі школою

МЕТА: Ознайомити учнів із приміщенням школи, правилами поведінки на уроках, на перервах, у їдальні; познайомити з директором школи, медичним працівником, іншими співробітниками.