Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс № 27 "школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради

   

Методичне об'єднання 3 Початкових класів

МО вчителів початкової  школи

 

Керівник МО  -  Нейжмак Світлана Анатоліївна

Науково-методична  проблема, над якою працює  МО вчителів початкової школи: 

«Розвиток креативної особистості вчителя та учня через впровадження інноваційних технологій та створення здоров’я зберігаючого середовища уроку».

 

Пріоритетні завдання методичного об'єднання на 2014-2015 н.р.
  1. Впровадження інноваційних здоров'язбережних ехнологій у навчально-виховний процес.
  2. Розвиток професійних навичок, педагогічної техніки, техніки спілкування з учнями, навички застосування ТЗН, комп'ютерів, відеотехніки.
  3. Удосконалення та збагачення предметних, методичних, дидактичних, психологічних, етичних знань учителів.
  4. Розвиток світогляду, професійно-ціннісних орієнтацій, переконань, що відповідають задачам суспільства, школи сприяння здоров'ю.
  5. Розвиток мотивів творчої діяльності, потреби в самореалізації.
  6. Розвиток креативного потенціалу вчителів.
  7. Розвиток культури емоцій і вольових проявів учителів.
  8. Самоаналіз та саморегуляція діяльності вчителем.
  9. Самовдосконалення професійної майстерності вчителя через самоосвітню діяльність.

Кожен вчитель працює над науково-методичною проблемою:

*   Євсєєва Наталя Михайлівна : «Розвиток креативної особистості через системне впровадження творчих завдань на уроках.»

*   Журікова Наталя В'ячеславіна : « Збереження і зміцнення інтелектуального та духовного здоров’я учнів через системне впровадження усної народної творчості на уроках.»

*   Головко Ліна Вікторівна: «Розвиток творчої особистості через системне впровадження творчих завдань за програмою «Крок за кроком».

*   Нейжмак Світлана Анатоліївна : « Педагогічна компетентність та самовдосконалення вчителя в умовах модернізації нового змісту початкової освіти.»

Програма «Крок за кроком»

як засіб створення психологічно комфортних

умов навчання у школі І ступеня

(Тези виступу на міжнародній валеологічній конференції в м. Харкові

квітень 2012 р.)

Головко Л.В.,

 вчитель початкових класів

комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 27»

Дніпропетровської міської ради

      Досвід моєї роботи в початковій школі складає понад 20 років. За цей час відбулося багато змін. Змінювалися не тільки програми, підручники, змінювалося саме відношення суспільства до освіти. Та які б перебудови не відбувалися, завдання вчителя початкових класів завжди залишалося незмінним: досягнення рівня освіти, що передбачає уміння міркувати, порівнювати, узагальнювати; адаптація до школи, створення бази для навчання в основній школі. Та все-таки найголовнішою метою залишається збереження та зміцнення здоров’я дитини.

      В школі дитина вивчає не лише навчальні дисципліни, вона вчиться берегти своє здоров’я. Ми розглядаємо не лише як уникнення травматизму чи профілактика сколіозу, тому рівнозначну увагу приділяємо всім складовим здоров’я.

      Багаторічний досвід показую, що коли дитину постійно оточує критика, вона звикає осуджувати; коли її оточує ворожість, вона звикає воювати; коли навколо дитини насмішки – вона стає сором’язливою. Але коли дитина живе в атмосфері толерантності, вона вчиться бути терпимою; в атмосфері підтримки - навчається бути впевненою в собі. Коли дитину хвалять, вона починає цінувати інших. Коли дитина знаходиться в атмосфері безпеки, вона довіряє оточуючим; в атмосфері довіри, доброзичливості й прийняття – дитина вчиться знаходити любов у цьому світі. Саме створення такої атмосфери, де панує безпека, відкритість, довіра, прийняття такою, якою вона є, сприяє забезпеченню соціального, духовного, емоційного здоров’я дитини.

      Упровадження елементів програми «Крок за кроком», зокрема, ранкових зустрічей та роботи в центрах діяльності, допомагає мені практично втілювати в життя теоретичні принципи здоров’язбереження.

      Ранкова зустріч – це запланований, структурований збір дітей, який займає важливе місце в повсякденному розкладі класу. Починаючи навчений день з такої традиційної зустрічі, яка включає в себе привітання, елементи ранкової зарядки, вправи з психогімнастики, авторське крісло, математичну хвилинку, заповнення календаря погоди, діти поринають в позитивну атмосферу, яка зберігається на весь час їх перебування в школі. Збираючись в коло разом з вчителькою, діти вітаються, звераючись один до одного по імені, що допомагає не лише створити спокійний і розважливий настрій, а й дає дітям можливість почувати себе повноцінними і важливими членами класного колективу.

     Підсумком таких зустрічей стає виконання різноманітних творчих завдань: малюнків, складання віршиків та оповідань, укладання книжечок.

     Я хочу запропонувати вам на декілька хвилин повернутися в дитинство і практично «зіграти» ранкову зустріч.

(Практична вправа)

      Важливим  елементом своєї роботи, я вважаю заняття в центрах діяльності. Розподіл дітей за центрами дає можливість дитині працювати кожного разу в іншій групі, спробувати свої сили в керівництві центром, де потрібно приймати рішення, оцінювати роботу, як власну, так і товаришів. Такі заняття сприяють самонавчанню, розвивають мовні, комунікативні здібності, відкривають широкі можливості для спільної праці. Як результат: діти більш активні, вірять в свій успіх, не бояться запитувати, приймати рішення, висловлювати думки, навіть помилятися. За таких умов , формується особистість з позитивною самооцінкою, яка відчуває себе значимою і потрібною, відкрито виявляє свої почуття, а відтак, стає біль самостійною, більш підготовленою до дорослого життя.

      Пропоную вам створити «центри» з тими, хто сидить поряд.

(Практична вправа)

(Поки учасники «центрів» готуються до презентації виконаного завдання, виступаюча коментує)

       Щоб підготувати заняття в центрах, потрібно набагато більше часу, наочності, літератури, ніж для підготовки звичайного уроку. ..

      Набувши певного досвіду роботи, я дійшла до розуміння необхідності розроблення інтегрованого курсу «Світ у мені, я у світі», який включає теми з природознавства, народознавства, валеології, екології та передбачає самостійне чи колективне дослідження та вивчення їх дітьми, використовуючи такі інноваційні методи роботи як заняття в центрах діяльності та проектна діяльність. Мною створений посібник «Доброго ранку, усміхнені личка!», де надана орієнтовна тематика ранкових зустрічей на навчальний рік та творчі завдання до кожної теми.

      Готова співпрацювати, вивчати досвід колег, ділитися власним досвідом.